Metaaldetectors bij Detector Plaza

We bieden alle leden van dit forum een korting van 5% op ons assortiment.
Om de korting te verzilveren gebruikt u tijdens het afrekenproces
de volgende kortingscode: MBCKORT5
Nieuwe artikelen (introductie of beperkt leverbaar), Accessoires of
Aanbiedingen (bijv. artikelen waarbij gratis
accessoires worden gegeven) kunnen hiervan worden uitgezonderd.

Auteur Topic: IN WELKE A-B.C-AKKERS LIGGEN ZITTEN ER METAALVONDSTEN IN ERNAAST WAT ....  (gelezen 941 keer)

JozefHerman

  • Gast


 =============IN WELKE A.B.C-AKKERS LIGGEN ZITTEN ER METAALVONDSTEN IN ERNAAST WAT ZIJN DE A.LOCATIES AKKERS  EN WAAROM;================ http://www.kaart.cc/
 

=============================================================================================================================================================================================wat was waaaar ==>  http://erfgoedenlocatie.nl/resultaten/watwaswaar/  ====================

Zeer zeker is het prettig detecteren met een akker waarvan jij  bijna alle denkbaren bodemvondsten uit de grond piept dit kan met elk gegoed merk  van de  tegenwoordige metaaldetector de deze hoeft alleen maar te discrimineren en er moet n goede  Sensitivity en wat diepgang op te zitten dan kun jij al denken met deze metaaldetector aan de vele hebbedingetjes en voorwerpen ook de edelmetalen items de gouden en de zilveren  denk hieraan n zegel stempel / gouden/zilveren- munten ik denk hieraan minimaal ter grote van 6 stuiverstukken of zelfs grotere zilveren Munten ook Duiten liggen er flink uit verspreid  /tevens het bekende  gezelschap spel en  items de Bikkel"s  deze is in div verschillende maten er op te vinden verder  vele dingen meer

tot zelfs de /oog vondsten liggen er op zoals hardgebakken aardewerk spin steentjes /div glazen Kralen --interessante Scherven /pijpenkoppen/pijpenaardewerk beeldjes etc.enzv op deze akkers is altijd wel iets te vinden de bodemvondsten kunnen bij sommige van deze A -Akkers al uit de Romeinse periode /vroege middeleeuwen afkomen de meeste vondsten die je erin vind stammen  meestal uit de periode van de 16/17/18/19e eeuw en  lopen verder mondjes maat  uit t/m de ver in de 20e eeuw t raakt bijna niet uitgeput  in ons Land waar jij ook woont maak niet uit in welke Provincie enja de Gouden eeuw stond hiervoor centraal t geld kon niet op zoveel en lag  er eigenlijk bijna in en op de gehele Europese akkers


En waardoor kon men ook op n andere manier wat dingen kon verliezen  op deze A- Akkers er werd uiteraard veel handarbeid op verricht o.a landje ploegen ,zaaien, oogsten ,gewassen aan planten etc /enzv alles gebeurde erop  ook dus handmatig en was ideaal om ter plaatste het een en ander  te verliezen en ook nog in de schaft pauze"s dus noeste arbeid werd daar op verricht  door deze hard werkende  Boeren met hun knechten  ;ook de mestaanvoer  die voort kwam uit de div pleinen/straten/schuren/beerputten van  de Steden/Dorpen/kloosters/Kastelen/Militairen Kazernes .

in deze gebouwen met hun binnenshuis kamers vloeren   werd droog stro op   gelegd zoals ook op de div zandenlijke en landelijke straten /pleinen etc  ging ook droog stro bovenop en in sommige rijkere huiskamers vloeren werd wit zilverzand  op uit gestrooid; als de wekelijkse schoonmaak zijn intrede nam van alle gebouwen /woning/schuren etc van hun vloeren ging dit gezamenlijke frutje op de schop  en vandaar uit de mesthoop op erna werd het verstrooit op hun schrale akkers die voorheen waren ontbost voor de bijbemesting  maaar denk is aan de vele huisspelletjes wat met weddenschap"s geld  te maken had en wat er tussenin in deze prut verloren was  o.a van het bekende bikkelspel en de andere vergenugten genoegens o,a t kaartspel met hun wedschapsgeld die in en op  de vele  vernoemde binnenskamers vloeren verloren waren deze tijd de 17e eeuw (Gouden Eeuw )daar vind je dan ook veel van in terug   


tevens stond ook t vee  in de grote boerderijen huiskamers in hun naaste nabijheid  en  wat er aan menselijke dingen van waarde verloren was en wat  daar op de vloer in  terecht kwam en wat  men niet meer terug kon vinden in deze mest formatie van hun destijds dat piep  jij nu  terug op in deze A-akkers  De tijds periode  van deze minder rijkelijke en vernoemde stads/dorps/nederzetting"s bemesting zal ongeveer liggen tussen de periode 700 t/m 1400 de rijkere vernoemde stads/dorps bemesting aanvoer voor op hun  akkers vanaf periode 1500 tot 1900 daar vindt je over het algemeen de meesten metalen bodemvondsten van terug erin wat destijds de mens van dienst was =--->met de 21 eeuwse latere tracktor bemesting zit globaal helemaal niets meer in hier nog n paar andere  indicaties http://www.awn-archeologie.nl/vondsten/

                                                       A -Akkers met haar Bodemvondsten en de andere periode"s vondsten ;

Niet in alle Steden of Dorpse A-akkers omgevingen  kun je stenen gereedschapjes aantreffen er zijn daar maar n paar van probeer ze te spotten met n regenachtige dag liggen ze mooi schoon uitgewassen en van het zand bevrijd deze Oppervlakkige Oog  vondsten   vanuit de Steentijd men denke aan het vinden van stenen bewerkte gereedschapjes met hun mooie retouche (Scherpingen) daar op aangebracht deze oog vondsten zijn   pijlpunten/vuistbijlen/klein aambeeldje/schrapers/messen/glazen sieraden o.a armbanden /glazen kralen/etc/enzv  /verder  ijzertijd/bronstijd hunner dieper liggende  vondsten o.a hun urnenvelden /Fibulas /kelties geld o,a de gouden Stater of hun  bekenden koperen en zilveren Regenboog schoteltjes hier denk ik aan de omgeving van Oss de korte  naam zegt t al kelties , verder  uit de ijzertijd/bronstijd  kwamen de eerste jagers uit naar voren en de eerste boeren mede daardoor werden er ook de eerste families daaruit en daardoor gevormd 


 Van ongeveer 200 voor Chr heet B.C before christ . tot 450 na Chr heet A.D anno domini word  het  weer ietsjes makkelijker te vinden aan piepen dus iets meer metaalvondsten door de ijzertijd is dus de periode in de prehistorie die na de bronstijd kwam de late ijzertijd/La Tène/Keltisch en vanaf 50 vChr. de Romeinse tijd. Naar mijn mening een iets makkelijkere tijd dan vroeg- middeleeuws.Op de juiste plaatsen vindt je (romeinse periode draad fibula oftewel de soldaten fibulae), bronzen munten als de Sertertius of de dupondius, as  , zilveren denarius of (Gallo)Romeinse voorwerpjes tevens liggen er ook links en rechts in hun omgevingen  oudere metalen voorwerpen zoals  kokerbijlen, randbijlen, lans speerpunten, armbanden door deze op te sporen gebruik Keltische archeologische internet gegevens van hun destijds gebied en zie daarna ook met Google Aerth naar hun sporen

Vanaf  het jaar 50 B.C.  t/m 1100 A.D )deze periode is er wel mondjesmaat nog iets  van terug te vinden vooral van het  Romeins /Germaanse deze Nederlandse en Europese steden waren bijna allemaal uiteindelijk door hen de Romeinen gesticht de rest van hun  voorwerpen zal dieper in de grond liggen denk ik  wij kunnen deze niet aan detecterend
met onze Metaaldetectors

 In de vroege middeleeuwen deed men meer aan de ruilhandel deze voerde toen de maat aan een voorwerp tegen een ander iets ruilen , de  tijd van ridders met knapen nam ook zn intrede en van georganiseerde rovers in de bodem is er verdorie"s weinig van op te sporen goed verstopt dus en ligt waarschijnlijk te diep


De periode met haar eeuwse tijden zijn Frankisch (481-887), Meroving"s (481-751), Karolings (751-987), en Vikingertijd (789-1100).Een van de mooiste vondsten uit deze tijd waar je voor zou kunnen gaan is de bekende met weinig gehalte erin gouden Merovingsche Tremissis meestal aangemunt te Maastricht & hun  mooie div metalen schijf  fibulas /verguld leerbeslag /etc.

 Bodemvondsten 1100 t/m 1300 deze periode is weer iets waardevoller Je kan er schijfFibulas /kleine (zilveren penninkjes/obooltjes en andere Muntjes) vinden. Kleine koperen zilveren voorwerpen  o,a kleding"s/paardentuig leer beslag

 Bodemvondsten 1300 t/m 1600 wordt al een heel stuk beter aan vondsten  Wat je uit deze periode vind zijn de vele   zilveren munten en de latere provincie oorden/duiten , en verder wat voorwerpjes zoals bijvoorbeeld een 14e eeuwse gesp of handgeputten vingerhoeden en een zilveren munt(munten)  halskruizen/scapuliers /kleding voorwerpjes ;de duurder spulletjes dit ligt eraan met welke rijkere florerende stad je te maken had lag hij aan n zee dus Havenstad of n Hanse Stad dan zijn de vondsten weeer wat duurder o.a de zilveren munten /zilveren kleding"s spelden zilveren knopen /gouden munten etc/enzv   in deze Steden werd meer handel & wandel  ingedreven dus gewoon  meer ;als in t binnenland gedaan werd .

  Deze vernoemde akkers liggen altijd dicht tegen de Stadskern aan met de Stadskern bedoel ik deze waren in de vroegere tijden waren geheel ommuurd met diverse Stadspoorten erin even n indruk geven in welke steden die allemaal zaten

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een stadspoort met zijn poortgebouw vormde een onderdeel van een stadsmuur of stadswal en was vooral een verdedigingswerk. Ze werd dan vaak met een toren gecombineerd als poorttoren.
 
Oorspronkelijk zal een stadspoort ook 's nachts vaak gesloten zijn geweest, om ongewenste bezoekers aan de stad te weren.

Het woord 'poort' is afgeleid van het Latijnse 'porta' wat 'doorgang' of 'opening' betekent .

In Nederland zijn er diverse stadspoorten in bijvoorbeeld Amsterdam, Zutphen, Amersfoort, Harderwijk en Zwolle ,Den Bosch ,Gorichem,Deventer,Utrecht/enzv/etc De oudste poort van Nederland staat in Maastricht, de Helpoort.

In België zijn er nog overgebleven stadspoorten in bijvoorbeeld Brugge, Mechelen, Herentals en de Moerenpoort van Tongeren. De Gentse stadspoorten zijn allemaal verdwenen.

Duitsland: o.a. Porta Nigra in Trier en Hexenturm in Jülich

Frankrijk: Porte des Allemands in Metz

Polen: Kraanpoort in Gdansk

In Rome zijn diverse muren met vele stadspoorten, zoals onder andere de Porta San Sebastiano.

In Londen herinneren alleen straatnamen aan de oude stadspoorten, zoals Aldersgate. Temple Gate is verplaatst naar Paternoster Square.


door deze destijdse  Stadse poorten gingen de strontbrengers  met hun paarden karren en met hunner knechten om deze bemesting"s vrachten afleveren bij de boeren die dit voor hun stukje gehuurde schrale   akker gronden  nodig hadden voor de  bijbemesting   ook  was er destijds al van alles in een landkaart opgetekend zoals de bekende gebouwen  tevens de zand wegen/akkers /percelen van elke stad en dorp met naam erin opgetekend deze is ook mooi te  verkrijgen en te zien met een aangekocht  Gemeente Atlas met daarin Topografische landkaarten  en is nu verkrijgbaar in bijna iedere stad en wel bij de firma ; De Slechte met deze titel J.Kuiper Gemeente Atlas drukwerk te Leeuwarden -Hugo Suringar  van o.a Gelderland of Brabant zijn er dus van alle provincies voor gemaakt met hun

landelijke en prima  info naar officiele bronnen bewerkt van o.a hoeveel bewoning er was  in n bepaalde periode met hoeveel inwoners in getal van deze Stad of Dorp en bezaten ze  allen al  een kerk ,verder this goed te weten als je aspirant pieper  bent zet dan je zinnen gewoon op  de late middeleeuwse tijd ook een goede manier om de betere duiten-akkers te vinden is zonder meer je internet met de vele archeologische gegevens daarin vermeld van iedere Stad of Dorp of Gemeente mede een kaart met hoogtes te raadplegen zoiets als de andere "Topografische kaart van Nederland 1:25000" maar vraag altijd ook ede toestemming aan de landeigenaren ;mijn hulpmiddelen zijn te zien op http://www.jozefherman.nl/middeleeuws/html/boeken.html en daar heb ik al veel baad bij gehad enne kort door de bocht dus

probeer zo close  mogelijk  bij een oude dorpskern te blijven en zoek daar ook de hoogste akkers op deze hoge verhogingen oftewel hogere plateaus  in een akker en wel bovenop deze verhogingen was het beter om op te wonen en overzichtelijker  deze waren dus  mede in de regenachtige tijden droger en herbergen mede daardoor ook over het algemeen de betere kwaliteit voorwerpen & munten met weinig carosie daarop waar je ook naar moet kijken zijn de oude straatnamen  zoals ; Steenstraat , Kloosterstraat, Kasteelweg of straat, Heerestraat, Groenstraat is vaak u8it de Romeinse periode , Molenweg, Oude Baan, Kerkstraat, Mortel, Laar, kijk ook mede naar plaats namen in bepaalde omgevingen met; Tivolie of de Asterd /of hunnenberg/het broek /laageind /galgeveld  de eerste drie  bevatten romeinse vondsten de laatste twee middeleeuwse

 Kijk op de kaart of bij google earth ook naar de gebieden met akkers die er kwasie omgeving  niet uitzien vreemd aangelegde  akkers zijn meestal uit vroegere tijden en handmatig  geschapen en zijn dus ouder dan de perfect rechthoekige akkers op kaart en mede kijk ook naar de watervoorzieningen  Vroeger kwam het stromend water niet uit zo n  tegenwoordige kraan bij ons maar liep men naar een meertje voor twee emmertjes water te halen  of beek/rivier/meer Zoek ook niet

weer te dicht aan deze waterkanten op de div rivieren in ons land bv de maas/lek/rijn  want daar stonden geen woningen daar was  overstromingsgevaar ernaast n rivier verandert ook van zijn ligging door de eeuwen een , kortom: zoek dus het merendeel op de hoge akkers een paar honderd meter vanaf  water ver genoeg om geen natte voeten te krijgen en dicht genoeg om daartoe te kunnen lopen  enja ook zijn er in Nederland veel ruilverkavelingen plaats gevonden waardoor deze vernoemden verhogingen t merendeel vlak gemaakt werden ernaast in de 19e eeuw was Nederlands land nog bijna allemaal eilandjes omgegeven met water en door de stoomgemalen is er eigenlijk overal in vele provincies een groot land van gemaakt en mede daardoor werden ook vele bruggen gebouwd voor hun betere weg verbindingen

Dus om weeer geheel terug te komen dus  op n akker/weiland gebied gelegen tegenaan de Stads/Dorps kern aan met hun befaamde volle A- akkers  daar werd jaar in jaar uit flinke handarbeid op verricht en gewerkt in hun vele vergane periode"s met deze welriekende  mest komend vanaf een  Stads /Dorps cq huisvuil/Berenput afval /kermissen /carnavalsfeesten /mei vieringen/radbraken /galgen hang bijeenkomsten/heilige dingen met hun vele processies /jaarmarkten/Paarden-dieren markten kortom teveel nog meer om op te noemen  hieruit ontstond voor ons nu vele jaren later een metalen piepers gebied nu bekend voor jou als een A-locatie ernaast en vanuit de menselijke veiligheid lagen deze A akkers ook dichtbij de Stadsmuren voor hun bescherming  veelal werd in deze periode 15/16/17e eeuw n Stad /Dorp belegerd en gebrandschat en werd alle oogsten
 die erop dat moment opgroeide  ook plat gebrandschat .

Deze robuste Stads muren zijn ook mooi om nader te gaan bekijken zoals in n pittoresk  Stadje in Gelderland namelijk bij t plaatsje Buren tenslotte ist  al hierboven verwoord de Stads/Dorp poorten gingen savond"s dicht waardoor de vele reizende die geen onderkomen konden vinden voor de nacht buiten konden slapen te velde  en deze groep verloor ook weer hun persoonlijke spulletjes .


Op welke akkers liggen nog meer metalen vondsten? de B akkers ze liggen niet tegen de Stads/Dorps kern aan maar liggen nog wel redelijk kwasie bemesting/huisvuil/berenput afval  dus aanvoer Stad/Dorps mest vandaar worden de bodemvondsten zeker  met 50% gehalveerd men kan er hooguit n 6 stuiverstuk meestal de Bezemstuiver of t bekende 2 stuiverstuk oppiepen met wat 17/18/19 eeuwse Duiten en andere latere munten
tevens vind je er  oog vondsten met hun bekende scherven worden hier ook flink terug gedrongen ernaast vind jij er een als er aardewerk pijpenkopjes en glasscherven met de nodige aardewerkscherven erop deze akker liggen ;dan ga jij er zekers te  weten allerlei verschillende metalen voorwerpen o.a gemaakt van ijzer/koper/tin/lood  daarin vinden.

Ja de C-akkers werden meestal pas laat ontgonnen omdat de Stads akkers weer moesten bewoond worden de steden breiden uit en werden steeds groter met het inwoners getal  de welstand groeide gestaag  de sanitaire voorzieningen werden steeds beter en er waren ook minder ziekte plagen zoals de vroegere pest  in het land ,voorzichtig werd er al n vereniging van de Boerenbond opgericht en daar vanuit werd er al collectief bemest & het land werd voor t eerst bewerkt met stoom tractoren van de aankomende groeiende groep  loonwerkers (Akker Bewerkers) die de Boeren hun gehele akkers bewerking uit hun handen haalde tegen betaling  deze betaling*s methode gelde in geheel ons land  en voor bijna alle  boeren die zelf maar net rond konden komen was er door hen maar weinig kapitaal te verliezen op hun akkers vandaar dat daar op deze C-akkers zeer weinig op te vinden is meestal kwa munten & voor-werpen van rond 1850 en het zilver uit vernoemde periode van alle items is er schaars de munten die je er ook kan vinden zijn de 20e/21e  eeuwse Koninklijke centen genaamd.

---------------------------SUCKCES GEGARANDEERD WWW.JOZEFHERMAN.NL ----- M.B.CLUBFORUM METAALDETECTOR DEALER WWW.DETECTORPLAZA.NL -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
« Laatst bewerkt op: januari 14, 2018, 13:32:56 pm »


 

Naar Boven