Metaaldetectors bij Detector Plaza

We bieden alle leden van dit forum een korting van 5% op ons assortiment.
Om de korting te verzilveren gebruikt u tijdens het afrekenproces
de volgende kortingscode: MBCKORT5
Nieuwe artikelen (introductie of beperkt leverbaar), Accessoires of
Aanbiedingen (bijv. artikelen waarbij gratis
accessoires worden gegeven) kunnen hiervan worden uitgezonderd.

Auteur Topic: MELDPLICHT IN DE ERFGOEDWET  (gelezen 546 keer)

JozefHerman

 • Global Moderator
 • 2000+ Berichten
 • *****
 • Berichten: 10897
  • http://www.jozefherman.nl
MELDPLICHT IN DE ERFGOEDWET
« Gepost op: oktober 10, 2019, 20:08:00 pm »


==========Wat is de wet- en regelgeving ten aanzien van metaaldetectors?  door de Erfgoedwet.
Bron cultureelerfgoed.nl =======================================================

 Voor het melden van Nederlandse bodemvondsten conform de Erfgoedwet kunt u terecht bij PAN (website:
https://portable-antiquities.nl/pan/#/public

een kleine indicatie hierover ;

MELDPLICHT IN DE ERFGOEDWET
Op 1 juli 2016 is de nieuwe Erfgoedwet ingegaan. Metaaldetectie is sindsdien toegestaan, mits aan enkele voorwaarden wordt voldaan.
Zo mag een detectorzoeker niet dieper dan 30 cm graven, mag niet op een monument of lopende opgraving worden gezocht, en er moet toestemming zijn gegeven door de grondgebruiker. Belangrijk is dat er ook een meldplicht bestaat: vondsten moeten worden gemeld. Het doel hiervan is om de wetenschappelijke informatiewaarde van de vondsten te behouden.

WAAR MOET IK MELDEN?
Melden kan bij PAN. Via PAN krijgt u hulp van registratoren die de vondsten fotograferen en beschrijven en van diverse specialisten die de vondsten determineren.
PAN stuurt de muntfoto’s door naar NUMIS (De Nederlandsche Bank). Archis3 van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed maakt ook gebruik van PAN gegevens.

BENT U VERZAMELAAR EN HEBT U BODEMVONDSTEN (BIJVOORBEELD MUNTEN) GEKOCHT?
Als u weet waar de objecten zijn gevonden, komen we graag langs om de vondsten te documenteren. Als u niet weet waar de vondsten zijn gedaan, komen wij graag met de verkoper/vinder in contact.

ZIJN MIJN ZOEKPLAATSEN VIA PAN OPENBAAR?
Nee. Exacte vindplaatsen worden niet op de website getoond.

WORD IK ALS VINDER / EIGENAAR MET NAAM EN ADRES IN PAN GETOOND?
Nee. Privacy-gevoelige informatie wordt indien gewenst niet opgeslagen. Alleen een zelf gekozen naam (alias) is nodig.

RAAK IK MIJN VONDSTEN KWIJT?
Nee, vondsten blijven uw eigendom. Eventueel lenen wij uw vondsten voor fotografie maar u beslist of dat kan. Bij waardevolle vondsten dient volgens de wet de grondeigenaar de helft van de waarde te krijgen maar PAN is hierbij niet betrokken.

HOE KUNNEN DETECTORZOEKERS MEEDOEN?

Stuur een berichtje naar PAN en vermeld wanneer u graag zou afspreken met een PAN-vondst registrator. In de provincie Utrecht benadert u Landschap Erfgoed Utrecht.
De betreffende vondst registrator neemt contact met u op en u maakt een afspraak, bij u thuis of bijvoorbeeld in een museum.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hieronder kunt u achtereenvolgens lezen over de wetgeving in Nederland, België en Duitsland. Onderaan deze pagina vindt u ook een link met informatie over de
wetgeving in vele andere landen.

---------Wetgeving metaaldetectie Nederland

Er is veel onduidelijk over de wetgeving omtrent het zoeken met een metaaldetector in Nederland. Wetten die relevant zijn of kunnen zijn met betrekking tot
metaaldetectie zijn:

* De monumentenwet, die de bescherming van cultuurhistorische monumenten regelt en beperkingen stelt op het vlak van opgraving;
*De wet en regelgeving met betrekking tot het vinden van onbeheerde goederen (oftwel 'vindersloon')
*In sommige gevallen de wet wapens en munitie

*In zeldzame gevallen de wet op de lijkbezorging en de conventie van Genève. Het komt in Nederland zeer zelden voor, maar af en toe worden lichamen van
vermiste personen, of slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog gevonden.
In Nederland is het in principe toegestaan om met een metaaldetector rond te lopen op openbare plaatsen. Wel is het verboden om gericht te zoeken en te
 graven op plekken die gemarkeerd zijn als archeologische plekken. In alle andere gevallen moet u toestemming hebben van de landeigenaar om het terrein
te mogen betreden. Het graven in de Nederlandse bodem is in bepaalde gevallen wel aan regels gebonden.

Let er op dat in een aantal plaatsen een algemeen verbod van toepassing is voor het gebruik van metaaldetectoren (o.a. Arnhem en Nijmegen). Check altijd
de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) als u twijfelt of informeer bij de gemeente waar u wilt gaan zoeken naar de APV. Plaatsen zoals Nijmegen en
 Arnhem hebben een algemeen verbod voor het gebruik van een metaaldetector ivm veel achtergebleven munitie en explosieven uit de tweede wereldoorlog die
 nog altijd op bepaalde plaatsen onder de grond liggen.

-------Regels metaaldetectie hobby Nederland:

Als metaaldetector amateur dient u zich aan de volgende regels te houden:

*Wees een ambassadeur van deze mooie hobby
*Vraag altijd toestemming aan de landeigenaar of beheerder van de grond of u op zijn/haar grond mag zoeken(neem voor de zekerheid, vooral bij overheids-
grond, legitimatie mee)

*Plaatsen waar u zich niet met een metaaldetector moet begeven:
*beschermde cultuur historische plekken zoals bv. Kastelen, burchten, ruïnes
*archeologische opgravings terreinen (zie oa http://www.archeologieinnederland.nl/

*ingezaaide akkers
*weidegebied met vee
*beschermt natuurgebied

*prive terrein waar u geen toestemming heeft gevraagd
*Laat munitie liggen. Indien er sprake is van gevaar ga dan als volgt te werk:
*stop meteen met (graaf)werkzaamheden

*bedek blootgelegde delen van munitie voorzicht met aarde
*markeer de positie en onthoud goed hoe u de plek kunt terugvinden
*waarschuw de plaatselijke politie
*ga absoluut niet met zelf met wapentuig slepen!

*Zoek nooit op archeologische terreinen, tenzij u toestemming heeft verkregen van de bevoegde instanties
(om mee te helpen bij een archeologische opgraving). Zie oa  https://www.cultureelerfgoed.nl/
*Ook beschermde cultuur historische plekken zoals bv. Kastelen, burchten, ruïnes en ingezaaide
akkers, weidegebied met vee, beschermt natuurgebied zijn plekken die men met rust moet laten

*Maak alle gaten die u maakt ook weer netjes dicht, behandel de natuur met respect, zorg ervoor dat u
planten, bomen en graszoden niet beschadigd en laat het allemaal weer netjes achter. Dit voorkomt ook nog eens
dat mensen en dieren zich kunnen verwonden

*Neem zover als mogelijk is al het metaal wat u vindt, ook al is het niet interessant, mee. Denk aan het
milieu. Metalen, vooral koper en lood zijn slecht voor het milieu. Deze metalen kunnen zelfs nog eens geld opleveren bij de ijzerboer

*In de nacht zoeken zonder toestemming van de landeigenaar is verboden. Iemand die 's nachts zoekt is
verdacht bezig.

*Vondsten, waarvan men redelijkerwijs kan aannemen of vermoeden dat deze van wetenschappelijke
cultuurhistorische waarde zijn, moeten gemeld worden bij de burgemeester van de plaats waartoe het gebied behoort. Alle schatvondsten, gouden en
 zilveren voorwerpen met een kunstzinnige of archeologische waarde en munten en voorwerpen van voor 1600 dienen in ieder geval te worden gemeld. 
 vondsten moeten eveneens worden aangemeld bij de desbetreffende archeologische instanties. Zie het
overzicht hieronder met de verschillende instanties waar u contact mee kunt opnemen

-----Vondsten die gemeld dienen te worden kunnen aangemeld worden bij de archeologische
     instanties:

Geldmuseum Utrecht
www.geldmuseum.nl
Bezoekadres: Leidseweg 90, 3531 BG, Utrecht
Telefoon: 030-2910492
Fax: 030-2910467
Email: info@geldmuseum.nl
Voorheen ook KPK (Koninklijk Penningen Kabinet te Leiden. Na de oprichting van het Geldmuseum te Utrecht in 2003 zijn het KPK, Nederlands
Muntmuseum en de numismatische collectie van de Nederlandse Bank samengegaan. Nu bekend als Geldmuseum Utrecht

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
http://archeologieinnederland.nl/omgaan-met-archeologie/vondsten-melden
Algemeen postadres: Postbus 1600, 3800 BP Amersfoort

-----Bezoekadressen:
Smallepad 5, 3811 MG, Amersfoort (tel: 033 - 4217421)>
Oostvaardersdijk 01–04, 8244 PA, Lelystad (tel: 0320 - 269700)>
Hobbemastraat 22, 1071 ZC, Amsterdam (tel: 020 – 3054545)>
Visseringlaan 3, 2288 ER, Rijswijk (tel: 070 - 3073800)>
Voor inhoudelijke vragen: InfoDesk, 033 - 421 74 56, info@cultureelerfgoed.nl
De provinciaal archeologen

Friesland
Provincie Fryslan
Afd. Ruimtelijke plannen
Dhr. G. de Langen
Email: vsmp@fryslan.nl
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden
tel. 058-292 54 87

Groningen
Provincie Groningen
Dienst Ruimte en Milieu
Dhr. H.A. Groenendijk
Email: h.groenendijk@provinciegroningen.nl
Postbus 630
9700 AP Groningen
tel. 050-316 42 91

Drenthe
Drents Plateau
Dhr. W.A.B. van der Sanden
Email: w.sanden@drentsplateau.nl
Postbus 117
9400 AC Assen
tel. 0592-30 59 32

Overijssel
Het Oversticht
Mw. S. Wentink
Email: swentink@oversticht.nl
Postbus 531
8000 AM Zwolle
tel. 038-421 32 57

Flevoland
Provincie Flevoland
Provinciaal archeoloog
Joris Habraken
Email: joris.habraken@flevoland.nl
Afdeling Jeugd, Samenleving en Cultuur
Kamer West 3.17
tel. 0320-265541

Gelderland
Provincie Gelderland
afdeling P & C / WSC
Team Cultuur & Cultuurhistorie
dhr V.L.C.M. (Vincent) Vleeshouwers
Email: v.vleeshouwers@prv.gelderland.nl
tel. 026-3598552

Utrecht
Provincie Utrecht
Afdeling Economie, Cultuur & Vrije tijd
Mw. L. Wouters
Email: lisa.wouters@provincie-utrecht.nl
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
tel. 030-258 34 34

Noord-Holland
Provincie Noord-Holland
Dhr. R.A. van Eerden
Email: eerdenr@noord-holland.nl
Houtplein 33
2012 DE Haarlem
tel. 023-514 40 12

Zuid-Holland
Provincie Zuid-Holland
Bureau Cultuur
hr. R. Proos
Email: rhp.proos@pzh.nl
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
tel. 070-441 84 45

Zeeland
Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland
Archeologie
Dhr. R.M. van Dierendonck
Email: rm.van.dierendonck@scez.nl
Postbus 49
4330 AA Middelburg
tel. 0118-67 08 70

Noord-Brabant
Provincie Noord-Brabant
Afdeling Welzijn, Educatie en Cultuur
Dhr. M. Meffert
Email: mmeff@brabant.nl
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
tel. 073-680 80 20

Limburg
Provincie Limburg
Hoofdgroep Welzijn
Mw. G. Jansen
Email: gcm.jansen@prvlimburg.nl
Postbus 5700
6202 MA Maastricht
tel. 043-389 71 83

-------Wetgeving Metaaldetectie in België

* Let op: Deze wetgeving geldt ook voor Metaaldetector hobbyisten die niet in Belgie wonen maar die wel in Belgie willen en/of gaan zoeken met een metaaldetector.

Een metaaldetector is een waardevol apparaat om archeologische vondsten uit metaal op te sporen. Een juiste inzet van dit apparaat kan belangrijke kennis over
het verleden van Vlaanderen opleveren. Een onoordeelkundig gebruik van dit apparaat daarentegen brengt grote schade toe aan waardevolle archeologische vindplaatsen.
Daarom was het opsporen van archeologische objecten buiten een vergunde opgraving tot nu toe bij wet verboden in Vlaanderen. Dit leidde tot frustratie bij mensen
die metaaldetectie als hobby beoefenen en dit graag op een archeologisch verantwoorde manier willen doen. Om die ongemakkelijke situatie te doorbreken en om de

samenwerking tussen metaaldetectoristen en archeologen te stimuleren, maakt het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 het voortaan mogelijk om ook buiten de
 context van een opgraving aan metaaldetectie te doen. Wettelijke bepalingen Wil je met een metaaldetector op zoek gaan naar archeologische vondsten? Dan vraag
je eerst bij het agentschap Onroerend Erfgoed een erkenning aan als metaaldetectorist. Aan zo’n erkenning zijn een aantal regels verbonden over wat je mag en
niet mag. Die staan beschreven in de “Code van Goede Praktijk voor archeologisch onderzoek en metaaldetectie” die je kan raadplegen op de website van het

agentschap Onroerend Erfgoed (www.onroerenderfgoed.be). Elke erkende metaaldetectorist wordt verwacht de Code correct toe te passen en dus te kennen. Deel 5
 van de Code gaat over metaaldetectie in de vrije tijd, dus buiten de context van een archeologische opgraving. We vatten hier de belangrijkste zaken voor je
samen. Je hebt een erkenning als metaaldetectorist nodig om een detector te gebruiken om archeologische vondsten in de ondergrond op te sporen en te verzamelen.
Je hebt geen erkenning nodig voor het opsporen van zaken die niet archeologisch zijn, zoals een ondergrondse gasleiding of een verloren GSM.

Je houdt tijdens het detecteren volgende regels in acht:

• Je hebt steeds je legitimatiebewijs bij dat je ontving bij je erkenning. De politie of inspectiediensten kunnen je vragen naar dit bewijs, zij zien namelijk
 toe op de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet.

• Je spoort geen vondsten op in beschermde archeologische sites. Via het geoportaal (https://geo.onroerenderfgoed.be) kan je de locaties van die beschermde
sites terugvinden. Meer informatie over beschermingen vind je op de website van het agentschap (www.onroerenderfgoed.be/nl/bescherming) en in de
 beschermingsdatabank (https://beschermingen.onroerenderfgoed.be).

• Je detecteert niet op terreinen waar een erkend archeoloog bezig is met boringen, proefsleuven of een opgraving, tenzij je daar de expliciete toestemming van
de archeoloog voor hebt. Je volgt in dat geval zijn of haar aanwijzingen en bezorgt alle archeologische vondsten aan hem of haar.

• Je bekomt de toestemming van de eigenaar of pachter vóór je een terrein betreedt. Je maakt vooraf ook de nodige afspraken over de vondsten. Je betreedt immers
 privé- eigendom: de vondsten zijn in principe eigendom van de terreineigenaar.

• Je gaat enkel overdag aan de slag, tussen zonsopgang en zonsondergang.

• Je graaft geen vondsten op die zich dieper dan 30 centimeter onder het oppervlak bevinden.

• Je laat het terrein steeds netjes achter: putjes worden opnieuw gevuld met de uitgegraven grond. Opgegraven rommel en lege batterijen ruim je op en laat je
niet achteloos achter.

• Vind je oorlogsmunitie die nog niet ontploft is, bv. kogels of obussen, dan verwittig je de politie gezien het veiligheidsrisico. Graaf munitie dus niet uit
 of verplaats ze niet.

• Vondsten vervalsen doe je niet: je laat geen namaak voor echt doorgaan.

• Erkende metaaldetectoristen helpen elkaar. Je helpt anderen om vondsten te identificeren en je verbetert elkaars kennis en kunst over het gebruiken van de
detector. Volgende zaken staan niet in de Code, maar gelden wel vanuit andere wetgeving:

• Tref je (vermoedelijke) menselijke resten of objecten aan die aan een misdrijf kunnen worden gekoppeld, waarschuw dan de politie. Laat eventuele metalen
objecten in dat geval in situ liggen.

• Hou rekening met planten en dieren, zeker in kwetsbare natuurgebieden

Melden en beheren van vondsten

Je meldt al je vondsten aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Let wel op: een metaaldetectievondst is volgens de nieuwe onroerenderfgoedwetgeving geen
archeologische toevalsvondst. Om in orde te zijn met de wetgeving gebruik je vanaf 1 april 2016 dus niet het meldingsformulier voor toevalsvondsten,
 maar de online module voor metaaldetectievondsten die het agentschap in de loop van 2016 ter beschikking stelt. Bij de melding geef je steeds correcte
en volledige informatie door: de locatie van de vondst, de datum, een beschrijving, eventueel een foto en andere relevante informatie. In de module zal

je ook je eerdere meldingen kunnen raadplegen. De vondsten zelf moet je niet afgeven. De gemelde informatie neemt het agentschap op in de Centrale
 Archeologische Inventaris (CAI), waar archeologen ze kunnen raadplegen en de kennis kunnen gebruiken bij hun archeologisch onderzoek. Hou je je
vondsten zelf bij, dan moet je ze als een goede huisvader beheren en samen houden wat bij elkaar hoort. Je staat ook toe dat anderen wetenschappelijk
 onderzoek uitoefenen op jouw collectie. Dat laatste doet niets af aan je eigendomsrechten. Bij elke vondst stop je bovendien een kaartje met het

vondstnummer (het nummer dat je ontving bij de melding) om de zaken traceerbaar te houden. Wil je conservatiebehandelingen uitvoeren, bv. een product
aanbrengen tegen roest, overleg dan eerst met een gespecialiseerd conservator over de aanpak. Zo vermijd je dat je per ongeluk schade veroorzaakt aan
een archeologische vondst. Kwetsbare archeologische sites Detecteren op beschermde archeologische sites is verboden. Maar ook waardevolle niet-
beschermde sites kunnen door metaaldetectie worden aangetast als dit niet binnen een ruimere vraagstelling en met strikte methodologie wordt

uitgevoerd. Een voorbeeld van zeer kwetsbare en omvangrijke sites zijn slagvelden. Artefacten, achtergelaten op het slagveld, zijn dikwijls de enige
overblijvende fysieke getuigen van de acties die tijdens de strijd plaatsvonden. Als deze artefacten niet op verantwoorde wijze worden opgespoord,
verzameld en bewaard, gaan hun getuigenissen over het verloop en de ruimere context van de veldslag definitief verloren.

Het is daarom zeer belangrijk dat vondsten van slagvelden elk afzonderlijk en uiterst nauwkeurig gelokaliseerd worden, bij voorkeur met behulp van GPS.
Lokalisatie bij benadering (bv. gevonden op de akker gelegen tussen straat X en straat Y) is waardeloos voor de interpretatie van de acties die op het

slagveld hebben plaatsgevonden. Respect voor de basisprincipes van de slagveldarcheologie is daarom erg belangrijk. Door correcte registratie,
 beschrijving en bewaring schrijf je als het ware de inleiding op het verhaal dat jouw vondst ons kan vertellen en krijgt jouw archeologische vondst
 meer betekenis. Waar vind je meer informatie? Het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid is bevoegd voor de beleidsvoorbereiding, -
uitvoering en -evaluatie voor het behoud en beheer van het onroerend erfgoed in Vlaanderen.

Meer informatie over het Onroerenderfgoeddecreet en de Code van Goede Praktijk voor archeologisch onderzoek en metaaldetectie vind je op
www.onroerenderfgoed.be. Op de website kan je ook de nodige formulieren opvragen om een erkenning als metaaldetectorist aan te vragen of een vondst
te melden.

Voor algemene vragen neem je contact op met de hoofdzetel in Brussel: Agentschap Onroerend Erfgoed Koning Albert II-Laan 19 bus 5 1210 Brussel
T. 02 553 16 50 V.u.: Sonja Vanblaere, Koning Albert II-laan 19 bus 5, 1210 Brussel - december 2015

Vragen over erkenningen kan je mailen naar: erkennen.subsidieren@rwo.vlaanderen.be

Heb je vragen over het melden van een vondst, dan mail je naar: cai@rwo.vlaanderen.be

Erkennen van metaaldetectoristen (Onroerend Erfgoed)
Vanaf 01.01.2015 kan je een erkenning als metaaldetectorist aanvragen. Hou er wel rekening mee dat deze aanduiding pas geldig wordt wanneer het hoofdstuk
 archeologie van het Onroerenderfgoeddecreet in werking treedt.

Woon je in Nederland maar kom je als metaaldetectorist ook in Vlaanderen? Dan moet je geen ‘bewijs van goed gedrag en zeden’ toevoegen aan je aanvraag.
 Wel bezorg je ons een ‘verklaring omtrent het gedrag’ die je hebt verkregen van de Nederlandse administratie. Let op! Het agentschap Onroerend Erfgoed
moet dit formulier gedeeltelijk voor jou invullen.

Wat houdt dit in?
Een metaaldetectorist is iemand die met een metaaldetector aan de slag gaat om archeologische sites of archeologische artefacten op te sporen. Om erkend
 te worden, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

- Minimum 18 jaar oud zijn.
- De laatste vijf jaar niet veroordeeld zijn voor een inbreuk of misdrijf op het gebied van onroerend erfgoed (zie hoofdstuk Handhaven van de brochure).
- Werken volgens de voorschriften van het Onroerenderfgoeddecreet. Hiervoor is een basiskennis van archeologische erfgoedzorg en van de vastgestelde code
van goede praktijk nodig.
Erkende archeologen zijn automatisch aangeduid als erkend metaaldetectorist.

Hoe aanvragen?
Je kan de erkenning aanvragen vanaf 1 januari 2015, met het gepaste aanvraagformulier. Wanneer het agentschap de aanvraag goedkeurt, ontvang je binnen een
termijn van maximaal vier maanden een legitimatiebewijs. Ook personen met een Nederlandse nationaliteit kunnen een aanvraag indienen. Zij moeten in plaats
 van het Belgische 'uittreksel uit het strafregister' een Nederlandse 'verklaring omtrent het gedrag' toevoegen.

Wetgeving Metaaldetectie Duitsland

In Duitsland is het zoeken met detectors in de meeste van de dertien bondsstaten en drie stadsstaten toegestaan, mits men zich aan de normaal geldende regels
 houdt. In sommige deelstaten zijn de regels echter zo streng, dat het nauwelijks mogelijk lijkt legaal te zoeken. Kortom: er is nog geen eenvormig beleid.
In alle staten is het zoeken naar archeologische bodemvondsten verboden en in veel bondsstaten dient U een vergunning aan te vragen. Het verschil tussen

de wetgeving van de verschillende staten ligt vooral in de interpretatie van wat archeologisch bodemvondsten zijn. In Beieren zijn dat prehistorische en
vroeg-historische voorwerpen. Degene die daar dus naar voorwerpen uit andere tijden zoekt, kan zijn hobby vrij uitoefenen. In Hessen is de grens bepaald op 1648. Maar in andere landen zoals Branenburg vallen zelfs voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog onder archeologische bodemvondsten.

Uiteraard is overal het zoeken op monumenten ten strengste verboden. Alle bondsstaten stellen boetes voor overtreders in het verschiet van 125.000 tot
1.000.000 euro! De regelgeving zal in de toekomst, 2006 0f 2007, aan de hand van 'Malta' misschien meer op elkaar afgestemd worden. Een grote, goed geleide
algemene Duitse detectorvereniging zou kunnen lobbyen voor een meer soepele wetgeving. Zoek uit hoe het gesteld is met de wetgeving in jouw zoek- en/of woonomgeving.

Bijzondere detectorvondsten moeten worden gemeld aan de autoriteiten die over monumentenzorg gaan 'die Denkmalschutzbehörde'. Het beste is daarom een lokaal
museum van je vondst(en) op de hoogte te stellen.
--------------------------------------------------------------Suckces met jou Bodemvondsten------------------------------------------------------------
« Laatst bewerkt op: oktober 12, 2019, 19:11:25 pm »
Voor een interessante Archeologische Bodemvondst is het beter deze meteen aan te melden bij het Archeologische Onderzoek Centra de PAN- www.fgw.vu.nl - als hier je verkrijgt daar een terdege info & je Determinatie van het gevonden voorwerp het-email adres is in deze  pan.fgw@vu.nl

=-->hier doen we t dan wel nog het voorwerk van de diverse  items in onze vele Rubrieken.

Groetjes Jozef

caligula

 • 150+ Berichten
 • ****
 • Berichten: 221
Re: ======Wat is de wet- en regelgeving ten aanzien van metaaldetectors?=====
« Reactie #1 Gepost op: oktober 12, 2019, 15:19:34 pm »
Wat een lap tekst welke niet eens meer van toepassing is. Monumentenwet is achterhaald en vervangen door de Erfgoedwet.
Bron cultureelerfgoed.nl. ;D

Citaat
Metaaldetectie

Wanneer een detectoramateur een vondst uit de grond haalt is dat een opgraving. Ook voor dit type opgraving is een uitzondering in de Erfgoedwet opgenomen. Dit is gedaan omdat de detectoramateurs een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van archeologische kennis.

Bodemverstoring van de bovenste dertig centimeter van de bodem, de zogenaamde bouwvoor, is toegestaan. Op deze regel geldt een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld dat metaaldetectie niet is toegestaan op een archeologisch gemeentelijk, provinciaal of rijksmonument. Deze uitzondering geldt ook voor vereniging van vrijwillige archeologen.

Amateurarcheologen in verenigingsverband worden in bepaalde gevallen vrijgesteld van de verplichting om een certificaat te hebben. Bijvoorbeeld bij opgravingen op een terrein dat wordt verstoord, waarvan is vast komen te staan dat er beperkte archeologische waarden in de bodem aanwezig zijn en waarvan de gemeente vindt dat er geen professionele opgraving noodzakelijk is.

Ook voor detectoramateurs kunnen uitzonderingen op de certificatieplicht gelden. Metaaldetectie met als doel het opgraven van de vondst is toegestaan tot een diepte van 30 cm. Dit deel van de bodem is over het algemeen al verstoord. De uitzondering geldt niet voor gebieden waarvan de gemeente heeft bepaald dat die een archeologische bestemming hebben of voor rijks- provinciale of gemeentelijke monumenten.

https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/erfgoedwet/archeologie-voor-vrijwilligers-en-de-erfgoedwet

JozefHerman

 • Global Moderator
 • 2000+ Berichten
 • *****
 • Berichten: 10897
  • http://www.jozefherman.nl
Re: ======Wat is de wet- en regelgeving ten aanzien van metaaldetectors?=====
« Reactie #2 Gepost op: oktober 12, 2019, 16:15:43 pm »
Klopt helemaal Caligula ;echter er staan ook nog adressen in die van nut kunnen zijn
zoals Provincie Archeologen . :)
Voor een interessante Archeologische Bodemvondst is het beter deze meteen aan te melden bij het Archeologische Onderzoek Centra de PAN- www.fgw.vu.nl - als hier je verkrijgt daar een terdege info & je Determinatie van het gevonden voorwerp het-email adres is in deze  pan.fgw@vu.nl

=-->hier doen we t dan wel nog het voorwerk van de diverse  items in onze vele Rubrieken.

Groetjes Jozef

JozefHerman

 • Global Moderator
 • 2000+ Berichten
 • *****
 • Berichten: 10897
  • http://www.jozefherman.nl
Re: MELDPLICHT IN DE ERFGOEDWET
« Reactie #3 Gepost op: november 06, 2019, 10:46:47 am »
De Metaaldetector Maatregels & hun Richtlijnen voor de detectoramateur;
 

 Dagelijks krijgen wij als forum grote aantallen  mensen op bezoek. Zowel de ervaren zoeker als de occasionele voorbijganger vindt op dit
 M.B.C.Forum allerlei informatie met betrekking tot metaaldetectie en bodemvondsten. Als forum is het onze taak de leden te informeren
over alle aspecten van de hobby, in het bijzonder de rechten en de plichten van de detectoramateur.

Als forum willen wij dan ook bijdragen tot een goede verstandhouding tussen detectoramateurs en archeologen. Dit kan alleen als de vele
leden van dit forum hieraan hun medewerking verlenen. Wij vragen dan ook aan onze vele leden om de hierna met de volgende Topics posten
aandachtig te zijn wanneer u de volgende keer het veld of de akker opstapt :

- De juiste  Code van de Detectoramateur
- Bodemvondstenmelding

Als forum kunnen wij deze richtlijnen niet afdwingen. Wij vertrouwen er echter op dat éénieder van u optreedt als een ambassadeur voor de hobby en op die manier de toekomst van metaaldetectie veilig stelt.

 

 De melding is bij wet verplicht voor iedere interessante bodemvondst waarvan de vinder weet of ‘redelijkerwijze moet vermoeden’ dat
het een archeologisch monument item betreft er is dus een groot verschil van de interessante bodemvondst wat veelal vele jaren ouder is Alvast onze dank.
« Laatst bewerkt op: november 12, 2019, 23:49:51 pm »
Voor een interessante Archeologische Bodemvondst is het beter deze meteen aan te melden bij het Archeologische Onderzoek Centra de PAN- www.fgw.vu.nl - als hier je verkrijgt daar een terdege info & je Determinatie van het gevonden voorwerp het-email adres is in deze  pan.fgw@vu.nl

=-->hier doen we t dan wel nog het voorwerk van de diverse  items in onze vele Rubrieken.

Groetjes Jozef

JozefHerman

 • Global Moderator
 • 2000+ Berichten
 • *****
 • Berichten: 10897
  • http://www.jozefherman.nl
Re: MELDPLICHT IN DE ERFGOEDWET
« Reactie #4 Gepost op: november 18, 2019, 09:09:55 am »
EN EVEN DIT;

KENNIS GEVEND VOOR ONBEKENDEN AL MIJN OPGEPIEPTE  BODENVONDSTEN & WAARDE VOLLEN SPULLEN LIGGEN TEZAMEN EN OPGESLOTEN IN EEN BEKENDEN KLUISJES BANK  TE NEDERLAND.
Voor een interessante Archeologische Bodemvondst is het beter deze meteen aan te melden bij het Archeologische Onderzoek Centra de PAN- www.fgw.vu.nl - als hier je verkrijgt daar een terdege info & je Determinatie van het gevonden voorwerp het-email adres is in deze  pan.fgw@vu.nl

=-->hier doen we t dan wel nog het voorwerk van de diverse  items in onze vele Rubrieken.

Groetjes Jozef

 

Naar Boven