Serie Bodemvondsten van oud akkertje

Oude sleutel middeleeuws

Oude grote knoop

Assisi Medaillon 16e eeuw

16e eeuwse assisi medaillon, middeleeuwse vondsten site jozefherman.nl

16e eeuwse Assisi Medaillon en meer...

Verheug mezelf op de a.s maandag. Wil gaan zoeken op voor mij een bekend akkertje richting het zuiden des lands. Nadat ik alles nagekeken heb van mijn piepspullen en de metaaldetector een dag ervoor opgeladen heb leg ik voorzichtig mijn spullen in de auto zwengel de Tom aan en de rest en rijd met matige snelheid richting Limburg.

Daar aangekomen aan de boerderij z'n voordeur bel ik even aan bij de landeigenaar van deze middeleeuwse akker en vraag ik om permissie aan de betreffende eigenaar. Even kijkt hij me aan en zegt nu kan het nog waarop ik de man vriendelijk bedank en beloof hem om een flesje Bols van de zomer bij hem te brengen voor zijn goodwil en in mijn belang.

Heb 2 metaaldetectors bij me. Besluit dat de GoldMaxx power II – XP vandaag zijn werk gaat doen, nog m'n laarzen aan en m'n bekende visioele pinpointer m'n gele tennisbal en m'n pieppotje in m'n zakken doen en klaar ben ik. De akker poort door en aanzetten.

Na een halfuur van links en rechts rond gelopen te hebben krijg ik een signaal een beetje midden op deze akker. De spade in de grond en kijk m'n eerste redelijke liard is binnen. Zo deze 't potje in en m'n tennisbal neer gelegt exact op m'n dicht geschoven gaatje en nu maar rondjes erom gaan lopen bij de eerste meterse baan er half om heen wederom een signaal en verderop er rondom weer. Nou kijk zelf maar wat ik deze dag naar boven gehaald heb een fraaie bronzen vroeg middeleeuwse sleutel en een grote 16e eeuwse zeldzame Assisi Medailion.

Slot - wikipedia

Franciscus van Assisi - wikipedia

Looking forward to own on the a. s Monday wants to go searching for me n known very lazy direction after I've checked everything t South des Country of mn Beep stuff and the metal detector n day before yet have I put gently mn stuff in mn car crank mn Tom and the rest and drive with moderate speed direction Limburg arrived there at the farm I call in to the door for zn landowner of this medieval field, and I ask for permission to the relevant owner he look equally mn me and says I can t even now man friendly thanks and promise him to n to bring with him the Bols bottle for his summer and goodwil in mn importance

2 x have metal detectors at me decides that the g. m. p. II-XP is going to do his work to today still well-known and mn mn mn laarsen pinpointer yellow tennis ball visioele & mn peeps do and ready I am potty in mn bags by arable and incitement after n half-hourly gate of left and right have walked around I get n signal n little middle ground on this arable the spade and look first within reasonable so this t mn Liard River is in jar and mn tennis ball down exactly on mn slid close hole and now gelegt but buttons at the first question go running around half again n signal meterse job there and later surrounding weather well see for yourself

But what I salvaged this day have n beautiful bronse early Middle Ages key and n large 16th century rare Assisi Medaillion

Francis of Assisi - wikipedia

Freuen Sie sich auf eigenen auf dem A. s Montag auf die Suche gehen will für mich n sehr faul Richtung bekannt, nachdem ich überprüft habe alles t Süden des Landes von Mn Beep Stuff und Metalldetektor n Tag vor noch habe ich sanft Mn Sachen in Mn Auto Kurbel Mn Tomund die Rest und fahren mit mäßiger Geschwindigkeit Richtung Limburg kamen dort auf der Farm in fordere ich zur Tür für Zn Grundbesitzer dieses mittelalterlichen Feldes, und ich bitte um Erlaubnis, die jeweiligen Eigentümer er ebenso Mn mich und sagt, dass ich t kann auch jetzt Danke Mann freundlich und Versprechen ihn n mit ihm bringen die Bols Flasche für seine Sommer- und Goodwil in Mn Bedeutung

2 X haben Metall Detektoren bei mir entscheidet, dass der g. m. s. II-XP wird seine Arbeit bis heute noch bekannten und Mn Mn Mn Laarsen Stichwortverzeichnis yellow Tennis Ball Visioele & Mn guckt tun und ich bin bereit in Mn Taschen von Kulturpflanzen Töpfchen und Anstiftung nach n halbstündlich Tor von Links und rechts habe ich ging n Signal-n

wenig Mittelweg auf dieser Kulturpflanzen der Spaten schauen zuerst innerhalb so dieses t Mn Liard River ist in Glas und Mn Tennisball unten genau auf Mn rutschte enge Loch und jetzt Gelegt aber Schaltflächen auf die erste Frage gehen laufen rund die Hälfte wieder n Signal Meterse Stelle dort und später rund um Wetter gut überzeugen Sie sich selbst Aber was ich gerettet haben diesen Tag n schönen Bronse frühen Mittelalter Slûssel und n großen 16e Jahrhundert selten Assisi Medaillion Terug