bronzen beeldje Jan de Eerste

Click for Englisch version.

Voorwerp: (Kopie) Bronzen beeldje van Jan de Eerste.


VAN PAGE TOT RIDDER:

Dat werd je niet zomaar. Deze opleiding begon al op 10 jarige leeftijd. Als zoon van 'n edelman werd voor hem een stage plaats uitgezocht, o.a. bij bevriende familie's. Bij deze familie ontsproot zijn opleiding tot PAGE hij moest voor alles in zijn, zoals water, hout, etc. te dragen voor de kasteelvrouw. Tevens leerde hij zingen, en het bespelen van de luiten en de vedel, daarbij besprak hij sommige helden novellen en vermaakten hij de dames. De geestelijken leerde hem latijn, de rentmeester gaf hem les in domeins besturing en was op de 1e plaats soldaat. Hij moest dus goed met wapens om gaan, van het paard leren rijden kreeg hij ook de verzorging van de viervoeter onder de knie. De wapensmid leerde hem het polijsten van schilden, zwaarden en helmen. Het schild was van 'n houten frame bedekt met ijzeren platen omdat alle ridders in harnas op elkaar leken werden de schilden met een HERALDISCH, FAMILIE TEKEN voorzien zo om de RIDDERS in VELDSLAG niet te verwisselen.

DE-SCHILDKNAAP

Als de jongen klaar was met de page opleiding mocht hij zich schildknaap noemen. Met zijn meester bezocht hij de aangekondigde jaarlijkse toernooien en begeleide zijn ridder op tal van tochten. Zelf bereide de knaap zich voor door op het paard al rijdend te oefenen in het houden van de h-lans om een op gehangen pop exact tussen de ogen te steken. Verder was sporten, worstelen,schermen en talen leren de orde van de dag van de toekomstige ridder. De dag voor inwijding van ridder moest de knaap zich zuiveren van alle zonden door een ritueelsbad te nemen. Erna legde hij zijn wapen uitrusting op 't altaar van een kapel waarna hij de dag en nacht door bleef bidden voor zijn toekomst. De volgende ochtend echter bij de ochtend mis kreeg hij de gulden sporen, zwaard,riddersgordel aangereikt vervolgens knielde hij voor de voeten van zijn meester die hem onder het zweren van trouw zijn op de beider schouders met de platte kant van 't zwaard tot RIDDER sloeg. Voor de toekomst ambieerde de ridder zijn eigen kasteel+veler domeinen. Mocht dit niet lukken dan diende hij z'n leven lang zijn heer, in aller bijeenkomstigheden waarop die hem voorzag in zijn levens behoeften geld, etc. Terug