corpus jezus

Corpus-Jezus

Different types and shapes of corpus Jesus Christ.
The first one dated bronze brass 18th century.
Number 2: a leaden corpus Christ dated 16th century
Number 3: one bronze brass corpus Christ 17th century
Number 4: one leaden small size corpus Christ 16th century
Number 5: one gold plated on bronze brass corpus Christ 20st century

+++++++++++++corpus Jesus Christus +++++++++++++++

Zoals altijd word er altijd iets betwist uiteraard dus ook t leven en de Gestalte van Jezus Christus en eigenlijk leidde alles tot een vorming en Zienswijzen tevens portred van een wonderbaarlijk man die in t jaar Ongeveer tussen o-6 a.d. Te Nazaret ( IsraŽl) geboren werd en erna dingen Deed die nu nog besproken worden.

En af en toe vind men door detector amateurs zijn afdrukken in de vorm van N afbeelding van een draagkruis met zijn beeltenis of corpus Jezus- Medaillon -enzv ;om deze te rangschikken in de tijd waarin deze gemaakt zijn kijk men hoe zijn anatonomische beeltenis er uit ziet en kledij is Deze primitief dan kun je wel stellen van een van de vroegste uit Beeltenis, hier in Nederland zijn er door metaaldetector zoekers de Vroegste crucifixen gevonden die hoogst waarschijnlijk uit de 10e eeuw Stammen men gaat zelfs nog 2 eeuwen meer terug op gegevens van gevonden Materiaal van uit het buitenland afijn ......

De determinering van deze Eeuwen tijdse belichaming van t corpus Jezus moet men door diverse Kenmerken herkennen en dateren en kan door de vergane periodes Verschillen van uitvoering beeltenis t is n gegeven de stand van t Jezus hoofd de kroon daarop Ė armen -benen verder de lendendoek - voeten en Nogmaals de anatomie van zijn totale lichaam . T is een gegeven waneer de armen in een lijn liggen dus horizontaal Met de bovenbalk van het kruis dan duit dit op n vroege afbeelding Waarschijnlijk 10e eeuws. voor een goede determinatie van vele crucifixen En afbeeldingen zoals corpus Jezus enzv verwijs ik u te raad plegen t blad De coinhunter en wel

+++++++uitgave 2006++++++nr 97++++++++.

De 1e foto afbeelding brons messing corpus Christie: 18e eeuws
de 2e loden corpus Christie:16e eeuws
de 3e brons messing corpus Christie: 17e eeuws
de 4e kleine loden corpus Christie: 16e eeuws
de 5e vergulde brons messing corpus Christie: 20e eeuws

+++++++++++++++++++++++++++

Bewijs voor Schepping - Een Paar Korte Voorbeelden:

Het Ontbreken van Fossiele Tussenvormen. Charles Darwin schreeF "Tenslotte , wanneer we niet naar een bepaalde tijd kijken, maar naar alle tijden, als mijn theorie waar is, dan moeten ontelbare intermediaire variŽteiten, die alle soorten van dezelfde groep verbinden, zeker hebben bestaan. Maar , als volgens deze theorie talrijke tussenvormen moeten hebben bestaan, waarom vinden we deze dan niet in ontelbare hoeveelheden ingebed in de korst van de aarde?" (Origin of Species, "Oorsprong der Soorten", 1859). Sinds Darwin zijn theorie voortbracht, zijn wetenschappers op zoek geweest naar fossiel bewijs dat duidt op organische transities in het verleden. Bijna 150 jaar later is er nog steeds geen bewijs gevonden in het fossielenbestand.

Het Ontbreken van een Natuurlijk Mechanisme. Charles Darwin, in zijn Origin of Species, stelde voor dat Natuurlijke Selectie het mechanisme moest zijn waarmee een oorspronkelijk ťťncellig organisme door de tijd geleidelijk zou kunnen evolueren tot alle soorten die we tegenwoordig waarnemen, zowel plant als dier. Darwin definiŽerde evolutie als " afstamming met modificatie". Maar, Natuurlijke Selectie staat bekend als een conservatief proces, niet als een middel waarmee complexiteit zich uit eenvoud kan ontwikkelen. Later, met onze toegenomen kennis van de genetica, werd gedacht dat Natuurlijke Selectie misschien in samenwerking met genetische mutaties de mogelijkheid zou bieden voor de ontwikkeling van alle soorten uit een gemeenschappelijke voorouder. Maar, dit is theoretisch en controversieel, omdat "gunstige" mutaties nog steeds nooit geobserveerd zijn. Sterker nog, wetenschappers hebben tot nu toe alleen schadelijke, "neerwaartse" mutaties waargenomen.

Tijdsbeperkingen. Zowel Creationisten als Evolutionisten zijn het er over eens dat als evolutie al mogelijk is, dat er dan een extreme (zo niet oneindige) hoeveelheid tijd voor nodig is. Gedurende een groot gedeelte van de 20e eeuw was de gedachte dat evolutionisten alle tijd beschikbaar hadden die ze hiervoor nodig hadden. Als de aarde ooit te jong leek om bepaalde evolutionaire ontwikkelingen te kunnen laten plaatsvinden, dan werd de leeftijd in de tekstboeken gewoon opgedreven. In 1905 werd verklaard dat de wereld twee miljard jaar oud was. In 1970 werd vastgesteld dat de aarde 3.5 miljard jaar oud was, en in de jaren '90 was de aarde al 4.6 miljard jaar oud. Maar voorstanders van een Jonge Aarde hebben in de laatste jaren nogal wat chronometers voor een Jonge Aarde geÔdentificeerd.

Op dit moment zijn er ongeveer vijf keer zoveel natuurlijke chronometers die duiden op een "Jonge Aarde" dan op een "Oude Aarde". Elke ontdekking is een afzonderlijke "Limiterende Factor" die een begrenzing plaatst op de mogelijke leeftijd van de Aarde. Bijvoorbeeld, de toenemende afstand van de maan tot de Aarde, de rotatiesnelheid van de Aarde, het verval van het magnetische veld, erosiesnelheden, chemische influx in de oceanen, zoutgehalte van de oceanen, etcetera, beperken allen de mogelijke leeftijd van de Aarde. Elke limiterende factor is onafhankelijk van de anderen. Als er ťťn met succes zou worden betwist, dan resteert nog steeds het probleem van alle andere. Daarnaast zijn er limiterende factoren die de mogelijke leeftijd van het universum begrenzen , zoals spiraalvormige sterrenstelsels die hun spiraalvorm behouden ondanks het feit dat hun centra sneller ronddraaien dan hun uiteinden.

Onacceptabel Model voor de Oorsprong. De "Big Bang" ("Oerknal") Theorie is de geaccepteerde bron van de Oorsprong onder de meerderheid van Evolutionisten, en wordt in de openbare scholen onderwezen. Maar er zijn veel dingen die de Oerknal niet verklaart, waaronder de ongelijke verdeling van materie die resulteert in "gaten" en "clusters", of de achterwaartse beweging die de Wet van de Conservering van Moment moet overtreden. Daarnaast gaat de Oerknal niet in op de primaire vraag, "Waar komt alles vandaan?" Hoe kon niks exploderen? Hoe schiep deze explosie orde, als elke ooit waargenomen explosie in de geschiedenis alleen maar wanorde en verwarring creŽerde? HOE NU VERDER ? Terug