fragmenten van apostel lepels

Voorwerp: Twee fragmenten van apostellepels

De eerste van brons en de rechtse is van lood/tin. In het midden een mantel, kap bevestiging met aan ieders kant een weerhaak. Opschrift "Maria".materiaal is brons.
Periode: Circa 17e eeuws.

Above a messing locker from a piece of clothing named Maria.
And fragments of holy apostelspoons.
17th century.

Heiligen

“Santo subito!”


Onmiddelijk heilig, riep de menigte op het plein van de Sint Pieter na het overlijden van paus Johannes Paulus II. En inderdaad heeft zijn opvolger Benedictus XVI de procedure om hem zalig (het stadium voor heilig) te verklaren, versneld in gang gezet. Hiermee maakt hij een uitzondering op de gewoonte vijf jaar te wachten na de dood van de persoon. Twee jaar geleden werd er ook een beroemdheid zaligverklaard: Nobelprijswinnares Moeder Teresa van Calcutta. Zij had zulke goede werken verricht en was zo vroom geweest, dat de katholieke kerk plechtig afkondigde dat ze in de “hemelse zaligheid” was opgenomen. De volgende stap, na een zaligverklaring, is een heiligverklaring. Als de Katholieke kerk dat officieel gedaan heeft, mag de nieuwe heilige openlijk vereerd worden in de kerk.
moeder teresa

Moeder Teresa is zeker niet de enige die zaligverklaard is binnen de kerk. De lijst van heiligen is zeer lang en bevat bijvoorbeeld ook Jeanne D’Arc, Franciscus van Assisi en Sint Nicolaas. Maar de meeste namen zullen je niet bekend voorkomen. Toch heeft iedereen een soort “persoonlijke heilige” toegewezen gekregen van de Kerk. En dat zou een mooi startpunt kunnen zijn voor je onderzoek. Bij vrijwel elke dag hoort namelijk een heilige. Ben je geboren op 30 mei dan is Jeanne D’Arc de heilige die bij jouw geboortedag hoort, ben je geboren op 18 februari, dan moet je het doen met de Heilige Coenraad, maar wie was dat? Vroeger had dat in grote delen van Europa ook consequenties voor je naam, je werd gewoon genoemd naar de heilige van je geboortedag. Of je had niet alleen een verjaardag, maar ook een naamdag.
Zo kan een Jeanne best op 6 december geboren zijn, maar op 30 mei een groot feest geven.

Invalshoeken

Een onderzoek naar heiligen kan je op verschillende manieren inrichten. Je kunt er voor kiezen op een bepaald soort heiligen te bestuderen, bijvoorbeeld pausen die heilig zijn verklaard (worden alle pausen heilig verklaard, of toch niet?), of martelaren (wat is een martelaar en is een martelaar automatisch heilig?) (zie ook het artikel over Bonifatius ). Maar je zou ook kunnen besluiten om je op een bepaald tijdvak te richten, bijvoorbeeld de Middeleeuwen, of juist de afgelopen honderd jaar. Is het heilig verklaren van mensen iets wat altijd al bestaan heeft? Wanneer is de kerk ermee begonnen en waarom? In welke perioden werden er meer mensen heilig verklaard dan anders, en waarom? Denk hier maar aan paus Johannes Paulus II, die 1300 mensen zalig en 460 mensen heilig verklaarde: dat is (waarschijnlijk) meer dan alle pausen voor hem bij elkaar!

Ook kun je uitzoeken hoe dat gaat met zalig- en heiligverklaringen. Aan welke voorwaarden moet je dan voldoen? Kan iedereen iemand voordragen voor een heiligverklaring? En wie heeft dan het laatste woord en hoe wordt het vastgelegd?

Ook kun je je afvragen wat het in de praktijk betekent, die heiligen. Wat voor een rol speelt het vereren van heiligen binnen de katholieke kerk? Wat verwacht iemand die prevelt "Heilige Antonius, goede vrind, maak dat ik mijn (...) vind"?

Religieuze kunst

Je hebt vast wel eens in een katholieke kerk bij jou in de buurt of op vakantie in Frankrijk of Italië heiligen gezien. Afgebeeld op schilderijen of gebrandschilderde ramen of als beeld in een nis met brandende kaarsjes ervoor. Het komt best vaak voor dat er geen naam bij zo'n afbeelding of beeld staat. Toch wisten de mensen vroeger heel goed wie er bedoeld werd. Heel vaak kun je dat namelijk zien aan een symbool dat ze bij zich hebben. Zie je iemand met sleutels? Dan is dat vast en zeker Petrus, die immers de hemelpoort open kan doen. Welke symbolen horen bij welke heiligen? En wat voor verhaal zit daar achter?

Patroonheiligen

Weer een ander deelaspect waar je je op zou kunnen richten zijn de patroonheiligen. Patroonheiligen zijn uitgekozen als speciale beschermers van bepaalde sectoren van het leven. Dat kunnen beroepen zijn, maar ook bepaalde ziektes, kerken, steden of landen. Vaak worden ze uitgekozen omdat ze in hun leven een speciale band met een bepaald deelgebied lieten zien. Zo is bijvoorbeeld de bovengenoemde Franciscus van Assisi de patroonheilige voor ecologen, Assisi hield namelijk van de natuur. De patroonheilige van de journalistiek is Franciscus van Sales. Dat was een schrijver. Maar hoe zit het nu met nieuwe dingen die uitgevonden en ontdekt worden, zoals de televisie en kanker? Clara van Assisi, die in 1193 geboren werd de patroonheilige van de televisie en de heilige Aldegondis, geboren in 630, is de patroonheilige van kanker. Kun jij uitzoeken hoe dat kan? En wie is eigenlijk de beschermheilige van het internet?

Andere godsdiensten

Hierboven ging het eigenlijk steeds over Christelijke heiligen, of eigenlijk vooral over Rooms-Katholieke en veel mensen denken ook meteen aan die kerk bij het woord heiligen. Maar ook in andere geloven kennen ze het fenomeen. Wist je bijvoorbeeld dat er ook stromingen in de Islam zijn die heiligen kennen? Maar worden die ook officieel benoemd door bepaalde mensen binnen het geloof? En worden die heiligen ook door iedereen erkend? Jij kunt er vast veel meer over te weten komen! Terug