Huisaltaartje

Huisaltaartje geopend

Huisaltaartje

Een 18 -19e eeuws bewerkt geel koperen huis cq. reisaltaartje met erin een portred van de heilige maagd Maria. Deze altaren werden vroeger op reis mee genomen voor een gebed te verrichten aan Maria.
Afmeting: 14 x 10 cm.

One 18 - 19th century travel (home) divine altar copper shrine and in it one portrait of the holy mother Mary. Size: 14cm x 10cm.

Ein 18 -19 jahr hundert gelpkupfer haus altar mitt drinnen einen portred von die heilige mutter Maria. Dieses altar wurde fruher auf eine reise nach ausland oder.....mitgenommen um das Maria gebet su verrichten . Die große: 14 x 10 cm.

www.marypages.com Terug