mobilisatie kruis

mobilisatie kruis

Mobilisatie kruis

Een brons mobilisatie kruis van 1914-1918 tevens herinnerings kruis. Op de voorkant staat de tekst - Augustus - October 1914-1918 Tekst achterkant: mobilisatie – vrede - eer. Allen, die in de periode augustus 1914-november 1918 enigerlei militairen dienst bij de weermacht te land of ter zee hier ten lande of in de overzeese gewesten hebben vervuld, zullen gerechtigd zijn, het herinneringskruis te dragen. Het kruis zal worden gedragen na het onderscheidingsteken voor langdurige dienst, doch vóór de buitenlandse ridderorden en eretekenen". Het kruis werd niet uitgereikt, de Nederlandse overheid was zeer karig geweest met het belonen van de gemobiliseerde soldaten en de vrijwilligers van landstorm, landweer en burgerwacht. Spontaan gevormde comités en bonden moesten inspringen om tastbare herinneringen aan de mobilisatie en de voor Nederland spannende oorlogstijd te scheppen........

One bronze brass Dutch soldiers remembering cross / medallion from 1914-1918. At the front this text Augustus-October 1914-1918. And the backside text mobilisatie-vrede (peace) - eer (honour). Wiki- Mobilisatiekruis_1914-1918 Terug