lontaansteker

lontaansteker

Kruit Lontaansteker

Een 17e eeuwse roodkoperen kruit lontaansteker houder. De houten steel is vergaan door de tand des tijds. De koperen binddraad die je ziet is om het aansteeklont klem te aandraaien van de houder met de omgebogen haak. Deze laatste legde men stabiel iets voor op het lontgat. Kanon geschut

In brandende toestand gaf het aansteeklont de aanleiding voor het schot door het kruit te ontsteken wat gepaard ging met een geweldige explosie in de loop van het kanon. De Kanonier kon met behulp van de lange houten steel waaraan de kruitlont houder bevestigd was deze met veilige afstand van de vlam en explosie doen onsteken. 17e eeuws kanon

Lengte 17e eeuwse kruit lontaanstekers houder: Tot einde draad 7cm
Doorsnee onderkant houder: 30mm

A 17th century copper Powder Wick Holder Lighter wooden handle is destroyed by the ravages of time the copper wire you see bint to the lighting wick clip to tighten the chuck with the latter bent hook that put something on the one stable lontgat in the following situation gave the lighter fuse for brande the shot by t gunpowder to ignite what accompanied by n great explosion in the course of the Kannon ; because the long wooden handle Kannonier by means of which the gunpowder fuse holder was confirmed this in a safe distance from the flame he & switch them on these explosion could do Cannon Wiki

Length 17th century Gunpowder fuse lighters 7 cm thread end
holder = to = 30 mm diameter bottom holder


7. Jahrhundert rot Kupfer Pulver durch das Versenken der Holzgriff Inhaber leichter Rove ist den Test der Zeit Kupferdraht, die Sie sehen ist der Bint leichter zu den Inhaber mit der Verschärfung umgekehrte Rove Haken auf diese letzte ein für etwas stabil, die Lontgat in der folgenden Situation der leichteren Sicherung gab für Brande den Schuss von t Schießpulver zu entzünden, was von n groß Explosion, bei der die Kannon begleitet , weil die langen hölzernen Griff-Kannonier mit der Schießpulver-Sicherungshalter wurde dies in sicherer Entfernung von der Flamme bestätigt er & Switch auf diese Explosion könnte tun
Kanone Wiki Länge Jahrhundert Schießpulver Sicherung Feuerzeuge 7 cm Thread Ende
Inhaber: 30 mm Durchmesser unten Halter Terug