Leerbeslag soldaat te paard

Leerbeslag soldaat te paard

Transport artillerie

17e eeuws leerbeslag soldaat te paard

17e eeuws Leerbeslag van destijds een soldaat te paard uit de toenmalige ruiterij. Dit was een soort gelijkende ruiter en stond onder het bevel van: De voorhoede van de ruiterij onder leiding van Herman Otto, graaf van Limburg Styrum. Herman had 'snachts doorgereden en bezette de belangrijkste toegangswegen naar de vesting. De ruiterij was 55 vanen (60-150 paarden, waarschijnlijk 100 in die tijd) sterk onder leiding van luitenant-generaal Thomas van Staekenbroek en werd verdeeld in twee groepen. De ruiterij had een eigen kwartier ten noordoosten van de vesting. Het voetvolk, 168 vendels (compagnieën, 100 tot 150 man) sterk, werd in groepen gesplitst en ondergebracht.

Beleg_van_Groenlo

17th century leather artefact of a Soldier on horseback from the early Chariotry. This was a type of look-a-like horseman and was under this warrant of The forefront of the chariotry led by Herman Otto, count of Limburg Styrum. Herman had passed through overnight and occupied the main access roads to the Fortress. The chariotry was 55 and (60-150 horses, probably 100 in that time) strong under the leadership of Lieutenant-General Thomas of Staekenbroek and was divided into two groups. The chariotry had its own quarter northeast of the fortress. The foot people, 168 vendels (companies, 100 to 150 man) strong, split into groups and was placed.

Siege_of_Groenlo

17 Jahrhundert lernen Herde von ein Soldat zu Pferde aus der frühen Chariotry Dies war ein Typ Gelijkendde Reiter und wurde unter dieser Garantie derDie unter der Leitung von Otto, Graf von Limburg-Styrum Herman Chariotry hatte über Nacht durchlaufen und besetzten die wichtigsten Zufahrtsstraßen zur Festung. Die Chariotry war 55 und (60-150 Pferde, wahrscheinlich 100 in dieser Zeit) unter der Führung von Lieutenant-General Thomas von Staekenbroek und wurde in geteilt zwei Gruppen. Die Chariotry hatte seine eigene Viertel nordöstlich der Festung. Die Fuß Menschen, 168 Vendels (Unternehmen, 100 bis 150 Mann) stark, in Gruppen aufgeteilt und war platziert.

Beleg_van_Grol Terug