Merovingische fibula

Merovingische en Romeinse fibulae

Voorwerp: Merovingische / Romeinse fibulae.
Afmeting: Variabel (grootste 4 cm).
Periode: Van Romeins tot vroeg Middeleeuws.


 Terug