Merovingische ruitersporen

Voorwerp: Eerste voorwerp Romeinse periode ijzeren Ruiterspoor
het tweede voorwerp is een Middeleeuws koperen Ruiterspoor

Afmeting van de: 5.5 en 7.5 cm.
Periode: 0 tot 400 n.Chr / rond 800.
Lees over andere oude ruitersporen Terug