hangertjes

Middeleeuwse hangertjes

Talloze herinneringen van metalen medaillons van bepaalde jaren van herdenkingen van vreugde of verdriet of van militairen overwinningen de oudste is hierboven namelijk n herdenking van t jaar 1724 uit een Zeelandse duit gemaakt en bewerkt voor t tonen om de hals van de toenmalige maker en drager van dit item. Dan pal daaronder ook weer een cent uitgezaagd van t jaar 1881 daartussen in een Nederlandse onderscheiding van een Wilhelm bronskruis

Rechts daarvan bovenin een uit een kwartje gesneden portret van onze oud geliefde koningin Wilhelmina. Het was een beroerd jaar wat hier op staat namelijk 1940 t begin van de 2e wereldoorlog .

Pal daaronder n fragment van een hoofd van wederom onze toenmalige geliefde koningin Wilhelmina. Dit stuk werd gemaakt uit een gulden van 1945 misschien wel aan t eind van onze oorlogs misre.

Daar precies tussen in ligt een militaire onderscheiding en helemaal boven in ligt een draag medaillon uit 1877 met een ruiter op n paard eigenlijk zijn heldendaden door de eeuwen heen gemaakt en uitgevoerd, erna werden deze stille getuigen gemaakt voor hun herinneringen uit vervlogen tijden van hunner leven.

Here some memories medallions out of some lost times of heroisms and from different ages the items you see here came from the people who wore them on their neck to show the personality of royalties. Some were made to keep and to stand still what happened in one year of joy or from a bloody battle to remind it.

The first one on the left side above is the oldest one, namely one coin out off the year 1724 the coin was stamped in the Dutch province of Zealand .

The other medallion bronze coin was made from one Dutch cent with a lion in the centre out of the year 1881.

Above at the right side one medallion coin With the picture hand made of the Dutch queen Wilhelmina ---------of 25 Dutch silver cents ---named 1 kwartje out off the year 1940 this is the date that the Netherlands was in war with Germany from 1940 till 1945.

The other one below ad the right side was also a silver picture of the Dutch queen and was hand made. At the end of the second world war in 1945 the value was 100 cents. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon

De in 1822 ingestelde Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon is, na de Militaire Willems-Orde uit 1815, de oudste Nederlandse dapperheidsonderscheiding. De Erepenning is van een bijzondere aard. Het gaat bij de Erepenning namelijk om een vrijwillige moedige daad, die is gericht op menslievendheid. De Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon beloont 'hen die een menslievende daad hebben verricht die de kenmerken draagt van moed, beleid en zelfopoffering'. De Erepenning geldt voor volledig vrijwillig getoond moedig gedrag ten gunste van andere mensen onder levensbedreigende omstandigheden.

Het Kapittel voor de Civiele Orden buigt zich over de voorstellen voor verlening en adviseert de 'minister die het aangaat', die op zijn beurt een voordracht tot toekenning bij H.M. de Koningin indient. Via een koninklijk besluit wordt de toekenning bekrachtigd.

Uitvoering: een Koninklijke kroon, waaraan een ovalen penning is bevestigd. Deze penning is 6 cm. hoog. Op de voorzijde is het 'beeld der Naastenliefde' afgebeeld met langs de rand de tekst 'Voor menslievend hulpbetoon'. Aan de achterkant staan de woorden 'de Koningin aan', met daaronder de naam van de gedecoreerde. De penning hangt aan een oranje lint van drie cm breed met in het midden een rode bies van 0,7 cm, en is er in goud, zilver of brons.

De Bronzen leeuw

De Bronzen Leeuw is in 1944 ingesteld, en is bedoeld voor militairen, die zich ten behoeve van de Nederlandse Staat in de strijd tegenover de vijand door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden hebben onderscheiden. Behalve aan Nederlandse militairen, kan de Bronzen Leeuw ook worden uitgereikt aan Nederlandse burgers en buitenlanders. Decoratievoorstellen voor de Bronzen Leeuw worden beoordeeld door de Commissie Dapperheidsonderscheidingen van het ministerie van Defensie. De minister van Defensie doet de voordracht aan het Staatshoofd, die de toekenning via een koninklijk besluit bekrachtigt.

De Bronzen Leeuw
Sinds 1944 hebben 1210 mensen de Bronzen Leeuw ontvangen.

Uitvoering: Een kruis uitgevoerd in brons, gedekt door een cirkelvormig schild. Op de voorzijde een relif van de gekroonde Nederlandse Leeuw. De achterzijde is vlak. Het kruis is bevestigd aan een 37 millimeter breed lint, verdeeld in negen gelijke verticale banen, afwisselend oranje en 'Nassaus blauw', de banen aan de randen beide Nassaus blauw. Mensen aan wie de Bronzen Leeuw al een keer is toegekend, en die daarna weer door gelijkwaardige daden de onderscheiding ontvangen, dragen het cijfer '2' in goud op het lint van de Bronzen Leeuw. Bij een volgende gelijkwaardige daad wordt het cijfer verhoogd tot '3'. Terug