schaakstukken

Schaakstukken

Submitted via Emailadres off Han Gruschke
Goedemorgen Jozef Hermann,
Middeleeuws Fort Veroveringsspel.

Het messing pion stukje is waarschijnlijk een fort verdediger. De strijd tussen de ridders en het voetvolk of later tussen de generaals en de soldaten. De hogere mochten niet geslagen worden en daarvan waren er drie en de rest van het bord stonden de soldaten en die mochten wel geslagen worden. Slaan was voor de ridders of generaals verplicht. De soldaten moesten het fort bezetten en de generaals of ridders moesten dat voorkomen. Dat maakt uw stukje overigens niet minder waard. Uw stuk is 16de of 17 de eeuw. Ik heb er zelf vier van. Twee nog ouder en twee uit dezelfde periode. Vijftien is veel. Uw exemplaar is duidelijk een ridder.
Met vriendelijke groet,
Han Gruschke
Leeuwarden

The brass pawn piece is probably a defensive fortress. The battle between the knights and foot soldiers or later between the generals and soldiers. The appeal could not be beaten and there were three and the rest of the board and that the soldiers were allowed to be beaten. Store was required for the knights or generals. The soldiers had occupied the fort and the generals and knights that were prevented. This makes your piece however is not worth less. Your piece is 16th or 17th century. I have four of them. Two older and two are from the same period. Fifteen is much. Your copy is clearly a knight.
Sincerely Han Gruschke
Leeuwarden


Die Messing Pfingstrose Stück ist wohl eine Festung. Der Kampf zwischen den Rittern und Fußsoldaten oder später zwischen den Generälen und Soldaten. Die Beschwerde konnte nicht geschlagen werden, und es waren drei und der Rest des Vorstandes und dass die Soldaten durften geschlagen werden. Store war für die Ritter oder Generäle erforderlich. hatten die Soldaten die Festung und die Generäle und Ritter, die daran gehindert wurden besetzt. Das macht Ihr Stück ist aber nicht weniger wert. Ihr Stück ist 16. oder 17. Jahrhundert. Ich habe vier von ihnen. Zwei ältere und zwei aus dem gleichen periode. Fünfzehn ist viel. Ihre Kopie ist eindeutig ein Ritter.
Mit freundlichen Grüßen
Han Gruschke Leeuwarden


Een stel 17/18e eeuwse brons-messing schaakstukken. Dit spel was al in de oudheid bekend, deze zijn van verschillende afmetingen en staan bekend in de termen van het spel als de lopers hieronder daar zie ook het paard en de toren en.....
De totale afmetingen van m’n schaakstukken zijn: 11-12-14-15-19-24-25 mm.

A couple of 17-18th century brass/bronze Dutch chess play items called the bishops, all pieces in different sizes .
Total lengths are: 11 –12 –14 –15 –19 –24 – 25 mm.

schaken Terug