Pelgrimsinsigne van de Aartsbisschop Tomas Becket

Englisch version.

Voorwerp: Een Pelgrimsinsigne van de Aartsbisschop Tomas Becket te Canterbury Engeland.
Tinnen kopje met mijter.

Aards bisschop van Canterbury te Brittania (Engeland) geb. 1117-29 dec. 1170 vermoord in de kathedraal aldaar. In de kerkbank zat hij in gedachtegang toen plotsklaps de zware deur open ging, verschenen er vier Normandische handlangers die in opdracht van Hendrik II van Engeland de bisschop meerdere steken van de lans in de rug toebrachten waardoor hij overleed. In zijn jonge jaren was hij de persoonlijke vriend van koning Hendrik II, studeerde in Parijs en werd anno 1154 aardsdiaken, 1155 kanselier, 1162 aartsbisschop.

Toen de koning in 1164 de kerk aan zijn macht onderwierp met de constituties van clarendon, verklaarde Becket zich na enige aarzeling accoord. Kort hierna kwam hij er op terug. De koning ergerde zich hier aan en hij zon op een manier om de bisschop als publiek figuur weg te krijgen, en beschuldigde hem van financieelen malversaties tijdens zijn kanseliersschap. In 1164 werd hij gedagvaard maar beriep zich op de paus enkel hij kon recht spreken over een kardinaal.

Becket vluchtte naar het vaste land waar ie verbleef in de abdij van Pontigny. Daar kreeg hij inderdaad steun van de paus Alexander III, deze kon geen stappen ondernemen maar in 1170 wel, daar de koning zijn zoon liet kronen door de aardsbischop van York en niet door Thomas Becket de Aardsbisschop van Canterbury. De Paus dwong Hendrik II tot een compromis met Becket die daarop kon terug keren naar Engeland. Vier weken erna was de Bisschop dood. Een door Hendriks gestuurde ijlbode arriveerde te laat om 't drama te voorkomen waarop enige weken na het gebeurde van Becket de koning zich op de crypten van Thomas in de kathedraal zich annoniem af liet ranselen door vier monnikken als zijnde zijn straf.

Het was in de middeleeuwen gewoonte als men veroordeeld werd door de rechtbank van de scherprechter een opgelegde straf naar 'n patroons heilige te gaan, b.v. Compostella te Spanje of Canterbury in Engeland etc. etc. Om deze insignes vervolgens aan de rechtbank te laten zien en zo de straf ingelost te hebben... Verder hield men er vele Pelgrims tochten naar een van die oorden en kocht als souvenier een pelgrimsinsigne.
Afmeting bovenstaande pelgrims insigne: 3.5 cm.
Materiaal: Lood-tin Terug