schatvondst zilveren lepels

Schatvondst van acht zilveren lepeltjes

Acht zilveren apostel lepels samen met het huisaltaartje met portred van de heilige maagd Maria Gevonden. Ze zaten beiden in een ijzeren kistje op een diepte van 30cm.

Omdat ze op lepeltjes vaak moeilijk herkenbaar zijn, volgt hier een beschrijving van alle Apostellen met hun token van levensinhoud ++++++++++

Afmeting apostel lepel 12.5 cm

Eight 18th century different silver divine apostle spoons. The first one Petrus the other Thomas – Matheus – Simone – Paul – Judah – Phillipus - Jacob (major) - Jacob (the smallest). John – André - Bartholomew it was a treasure metal detecting find the sly - spoons where lying in an iron box the same with that 18th century copper alloy home altar of the holy mother Mary with imprint in it, that you can see here on your left side below.

Size of the silver spoon: 12.5 cm

Wiki Twelve Apostles

Sint Petrus: in de kunst is Petrus veelal te herkennen aan een grijze baard en de sleutels van de hemel.

Sint Thomas: met meetlat en beurs. Volgens de legende ontving hij geld van koning Gundaphar, die hem voor architect aanzag, om een groot paleis te bouwen. Sint Thomas wist de koning te overtuigen dat het hemelse paleis meer waarde had en gaf het geld aan de armen. Hij twijfelde eerst maar vervolgens beleed hij het Christelijk geloof. Vandaar de uitdrukking “Ongelovige Thomas”.

Sint Matteüs: afgebeeld met het Mattheus-evangelie en het zwaard.

Sint Simon: met evangelieboek en zaag, hij zou wegens zijn evangelie-prediking doormidden zijn gezaagd.

Sint Paulus: met evangelieboek en zwaard, hij zou wegens evangelieprediking zijn onthoofd.

Sint Judas: met het evangelieboek en knuppel, St. Judas Thaddeus zou wegens zijn evangelie- prediking zijn doodgeknuppeld.

Sint Philippus: met evangelieboek, slangen en een bezweerdersfluit. Hij predikte het evangelie in Hiërápolis, daar werd de slang als heilig dier beschouwd.

Sint Jacobus: Major, de meerdere of de Oudere, met evangelieboek en pelgrimsstaf met een bedelnap eraan, wordt zo afgebeeld omdat hij naar Spanje zou zijn gereisd om ook daar het evangelie te verkondigen.

Sint Jakobus: de Mindere of de Jongere, met evangelieboek en stamper van een lakenvoller (lakenbereider). Die nam de vollersstok, en sloeg er mee op het hoofd van Jakobus, vervolgens stierf de apostel.

Sint Johannes: met gave arm en kelk. De gave arm; hij is de enige apostel die niet de marteldood zou zijn gestorven. In de kokende olie zou hij ongedeerd zijn gebleven. De kelk, omdat hij aan de borst van de Meester mocht rusten bij het Laatste Avondmaal terwijl Jezus de woorden sprak: " Deze kelk is het Nieuwe Verbond "

Sint Andreas: Andreas zou de marteldood zijn gestorven in Achaje aan een diagonaal kruis, het Andreaskruis

Sint Bartolomeüs: in de kunst wordt Bartolomeüs afgebeeld met evangelie-boek en het mes waarmee hij levend zou zijn gevild, omdat hij het evangelie predikte Terug