taverne voorstelling schaaltje bakje

taverne voorstelling schaaltje bakje

taverne voorstelling schaaltje bakje

taverne voorstelling schaaltje bakje

taverne voorstelling schaaltje bakje

taverne voorstelling schaaltje bakje

17e eeuws Taverne zicht

Hier een 17e eeuwse Taverne zicht uit deze tijd. Het geheel is omlijst met geelkoper open gewerkt. Het binnenste is met een schilderachtig tafereel en van rood koper gemaakt. De achterkant is vertint met lood. De voorstelling meet in de lijst 60 mm met buitenkant lijst 80mm - diepte 15 mm. Ernaast bezit deze voorstelling een meester-keur in de linkerkant van de waardin. Haar bierpul in de hand daar is de letter S in geslagen in een heraldisch framepje.
HET KROEGEN LEVEN UIT DEZE TIJD.

De witte dame van het gebroken slot.

Er was eens een jonge edelman, die uit zijn land moest vluchten, en uiteindelijk onderdak vond in herberg "onder de Eyckelboom" in Grubbenvorst. De jonge edelman werd verliefd op de dochter van de kastelein, een beeldschoon meisje. Overal zag men hen samen in het dorp, ze zwoeren elkaar eeuwige trouw. Op zekere nacht, toen de jonge edelman de slaap niet kon vatten, besloot hij een wandeling te gaan maken langs de Maas. Hij kwam bij het Gebroken Slot, en stond daar even te dromen over zijn geliefde. Plotseling hoorde hij een stem vanuit een bootje. Het was de stem van het meisje dat hij had uitverkoren die tegen iemand zei: `Meen niet dat mijn hart aan deze vreemdeling toebehoort. Je weet dat ik slechts jou bemin.' De jonge ridder snelde naar haar toe, maar werd door haar minnaar vermoord. Stervend riep hij haar nog toe: `Wee, drievoudig wee! Gij zult geen rust meer vinden op deze aarde en ook nog na je dood zul je altijd aan deze ru´ne gekluisterd blijven.' Het ontrouwe meisje stierf drie dagen later aan hevige koortsen. Vanaf die tijd dwaalt zij rond op het Gebroken Slot, wenend om haar ontrouw.

Herberg onder den Eyckelboom

Here a metal detecting find of a master piece of copper from the 17th century. The piece of the inn has a hallmark S in the left side of the hostes tankard. The inn average is 60 mm the outside is 80mm.

Hier ist ein Bodenfund Roth Kupfere Gasthaus aus dem 17. Jahrhundert zeigen das Dokument in der linken Hand der gastgeberin mit dem buchstaben S unterzeichnet.

Die Show ist innen Durchmesser 60 mm
Ausene mase mitt den Rahmen ist 80 mm Terug