Middeleeuwse religieuse kruisjes Click for English version.

Religieuse zilveren kruisjes en medallions

Voorwerp: Profaan diverse types tin/lood, koperen en zilveren kruizen 17e / 19e eeuws. Onderaan een zilveren hangmedallion met een bot ingeklemt van een of andere heilige.
Afmeting: Variabel.

DE PSEUDO GESCHIEDENIS: HET GEVAL JESUS.

4-4-4 B.C te Betlehem........geboren. In bijzijn van Maria-Jozef en van de 3 koningen.Al weken stond er een ster aan de hemel, de sterrenhemel stond in de consulatie v.d. vissen, zijn naam betekend: GOD HELPT.In zijn periode hadden groten v.d. aarden z.g.n. VADERGODEN zoals b.v. Alexander De Grote.

Toen Jezus Christus 12 was, was hij al slimmer als de slimste oudste.Vanaf z'n 13e jaar zijn alle lectuur c.q. sporen van hem bijster. Er word gesuggereerd dat hij in de periode 13 t/m 28 zich op hield in INDIA, waarvan een aantekening is van 't TIBBETTAANSE SCHRIFT der ASTEZEN waarin hij de BOEDHA LEER bedreef (kon mede ook daardoor met MEDITATIE zijn kruisdood overwinnen). Er zijn vele voorbeelden van magiers die hun huid doorboren met messen, lange pinnen etc.etc. zonder bebloedingen.

Verder wordt van hem gesuggereerd de andere versie, dat hij zich op hield in EGYPTE waaronder hij ook 'n bijzondere kennis van bepaalde MAGIERS--PROFETEN kon genieten. In deze versie wordt aangenomen dat die periode hij na c.a. 14 jaar waar dan ook vandaan gekomen te zijn in het dorpje NAZARETH als timmerman bij JOZEF werkzaam was. Met een bevolkingspopulatie van 300 inwoners in die tijd. Zijn grote medeleven voor alle mensen begon vanaf de doop door JOHANNES; zoals zieken mensen genezen en anderen wonderbaarlijke dingen.

Door zijn geliefdheid schaarde zich de apostelen tot hem aan, en ook kwam MARIA MAGDALENA in beeld. Van haar wordt verteld dat JESUS CRISTUS 'n zeer geestelijke verstandhouding met haar had. Waar zelfs sommige APOSTELEN zeer jaloers op waren. Hoe dan ook, met zijn 32 jaar had hij zijn 1e optreden, vissen vangen met de APOSTEL-- SIMON. Verder zijn grote GEBEURTENISSEN die allen zijn opgetekend en bekend..ZIJN KRUISDOOD;

Na de lijdensweg werd JESUS aan 't kruis gespijkerd, waarna hij volgens optekeningen in c.a. 2 uur voordat, LONGINES de romeinse legionair, zijn lans het lichaam van de rechter zijde 'n steek gaf waarop er bloed met water uit vloeide, hetgeen door omstanders werd verwoord GODEN bloeden niet.Er wordt geopperd, toen JESUS water aangereikt kreeg mede door MARIA MAGDALENA; de soldaat deed een spons met vocht op zijner lans en reikte die naar de mond van JESUS op het kruis. Deze zou bepaalde stoffen bevatten waarop hij in trance geraakte. Voor zijn STERVEN riep hij de woorden VADER VERGEEF 'T HUN WANT ZIJ WETEN NIET BETER.

Hierop wordt door criticus verteld dat sommige mensen in 'n soort van schijn dood kunnen verkeren door..............ANY WAY. Hij werd van 't kruis afgehaald in bijzijn van MARIA MAGDALENA, brachten zijn lichaam naar de TOMBE, die van tevoren al was voorbereid. Als hij BEGRAVEN zou worden met de wacht kijkend naar zijn graf zou dit misschien anders verlopen zijn. Maar nadat het lichaam zich in de TOMBE bevond, rolde men voor de ingang een RONDE STEEN en plaatste men er een romeinse wacht voor om in de avond en nacht het lichaam te bewaken.

Echter de volgende ochtend was de TOMBE leeg. Na het zien van dezer zag MARIA MAGDALENA ergens in de nabijheid van de TOMBE, JESUS die levensecht zonder bebloedingen op zijn lichaam voor haar stond, waarop hij zei vertel mijn herijzing tegen de APOSTELEN en verkondigd in mijn naam 't WOORD GODTES. Daarna werd JESUS voor de 2e maal gezien door twee jongelui die ook geen verwondingen van zijn voeten of handen zagen. JESUS liep op de weg richting EMAUS...deze kruisiging geschiedde ten tijde van de ROMEINSE KEIZER TIBERIS. Zijn dood c.a 2-4-30 A.D. DEZE PSEUDO GESCHIEDENIS; Getoetst en gestaafd door de documentaire serie; AFL.TERRA X onder "HET GEVAL JESUS". PERSOONLIJK GELOOF IK IN DE ANDERE VERSIE... Terug