Stuiverstuk of florijn van Kampen, detectot boemvondsten van munten, oa guldens Achtentwintig Stuiverstuk of florijn van Kampen. Zilveren en gouden munten, duiten en dukaten vondsten

Achtentwintig stuiverstuk of florijn van Kampen

Voorwerp: Achtentwintig stuiverstuk of florijn van Kampen met klop van Holland.

1628 voorzijde gekroond gevierendeeld stadswapen met jaartal onder boven de kroon.
En 28 in een ovaal onder het wapen, keerzijde tweekoppige adelaar met kroon, met op de
borst een rijksappel met 28/delm.1113,v.164.2/3.
Afmeting: 40 mm ! Terug