Halve duit, koper, vondsten van oude munten, duiten en dukaten Halve duit, Indiae Batav. bodemvondsten van gouden en zilveren munten, guldens, daalders, duiten

Halve duit opschrift: Indiae Batav. 1808

Voorwerp: Halve duit / koper under the kingdom Holland with the French empire.
At the front generaliteits wapen between five/1/32/reverse Indiae Batav. Terug