kroonZilveren munten, duiten en oorden 1546 t/m 1795

De Minelab X-Terra zorgt ook hier weer voor de nodige oude munten van middeleeuws tot recente munten. Alle munten zijn door de volgende detectoristen gevonden:
Govert Voskeman, Jozef Herman, hans44, coinmaster.


zilver/goud zilver/koper duiten/zilver brons/duiten
scetta 600
Rijdersschelling zesstuivers 601
Byzantijnse munt 602
penning wilhelmina 603
Karel de Grote 604
Sixpence van Elisabeth I 605
Byzantijnse munt 606
medallion willem III 607
feiten 608
Provinciale leeuwens daalder 609
kruisvaarders 610
Beatrix 611
zilveren drachme 612
1/8 dukaat zilveren Pietje 613
kruisvaarders 614
Rememberings penning 615
Penninkje 616
Halve provinciale leeuwendaalder 617
Geografica Tabbula Sub 618
Rememberings penning 619
Penninkje 620
Spaanse reaal 621
Kaart van 1599 622
Duit Frisiae 1682 Friesland 623
penninkje 624
Een Stuiverstuk 625
kwart kreuzer 1814 626
Maximiliaan Herndrik.v Beieren 627
Penning Willem de tweede 628
Achtentwintig Stuiverstuk of florijn 629
Duit provincie Gelderland,1635 630
Bruleu z.j. (1250 ,1S Erardus de la Mark 1506/1538 Luik 631
penning of denier van JAN III 632
Patagon 633
Oord of dubbele duit 634
Oord Roermond 635
Half groot Edward III 636
bezemstuiver 637
Duit 1615 Albert/Elisabet 638
Oord Philips V van Spanje 1709 639
Jan II 640
Twee stuiverstuk 641
Duit Reckheim 1617 642
Een oord Albert/Elisabet 1603 643
Arnold van Egmond 644
Tweestuiverstuk 645
Duit Batenburg 646
Duit Groningen en Ommelanden 1771 - 647
Half Groot van Karel V 648
Tweestuiverstuk 649
duit du Cliviae 1753 650
dubbele duit Gelderland Phillips II 651
Twee Stuiverstuk van Hollandia
Zesstuiverstuk rijderschelling 653
Duit Roermond Albert/Elisabeth 654
zilveren duit 655
Arendsschelling van Kampen 656
Zesstuiverstuk 657
Duit Utrecht 658
Duit van Utrecht 659
1/8 Dukaat 660
Overijselse gulden 661
Duit Utrecht 662
centimes 663
Maria Theresia 1780 - Foto 664
Spaanse z reaal 665
Deventer 666
Penning of halve duit 667
Joker 668
Tien oorden 669
Duit van Gelriae 1690 670
Penning van Godfried van Utrecht 671
Zilveren leeuwenschelling 672
Leeuwenschelling 673
Duit Zeelandia 1767 674
Halve cent 1831 - Willem I - 675
Leeuwenschelling 676
Ecu van Louis XV 677
Oord of dubbele duit 678
Zilveren munt 679
Munt van twee Albus 680
Halve frank van belgie van Leopold 681
1 CENT 1862 Utrecht 682
Nederlands papiergeld 683
Munt Napoleon 684
Twee en een halve cent 1942 685
Penninkje Godebald van Utrecht 686
voc duit 686-2
Napoleon 5 franc coin 687
1/4 Ecu 688
Zilveren Sceatta 689
foto 690
Munt Demi frank Napoleon 691
Guino Sentimus 692
Keltische stater 693
frisia-r 694
Le Grande impereur de France 695
Spotpenning van napoleon Bonaparte 696
halve groot arnold van horne 697
bijzonder duitje 698
munt Philips de Schone 699
Muntgewichten 700
2-stuiverstuk friesland 701
duit 702
2.50 gulden 1872 Willem III 703
gulden 1848 704
Halve denier 705
misslag hollandia 706
1/2 gulden 1862 707
25 cent Willem I 708
Gouden munt lodewijk XIV 709
Trasisvlania Overijsel duit 710
10 cents 1826 711
10 cent 1849 712
spaanse mat 713
rekenpenning 714
Willem III 715
2.50 gulden 1931 716
Oord den bosch 1603 - foto 717
1 heller uit 1821 718
1 gulden 1906 Zilver Wilhelmina gulden 719
Halve gulden 1921 - 720
foto 721
foto 722
25 cents 1928 723
Halve duit Indiae Batav jaartal 1808 - 724
foto 725
foto 726
Oude munten 727
Muntje van Wilhelmina. 728
foto 729
foto 730
Rijksdaalder 1980 twee en een halve gulden Juliana en Beatrix - 731
munt van 1965 gulden Juliana 732
foto 733
foto 734
Gouden Tremissis - 735
foto 736
foto 737
foto 738
up