De munten van Holland circa 600 / 1806 A.D.

De munten van Holland. Detector vondsten van gouden, zilveren, bronzen en koperen munten In de eeuw volgend op het herstel van de Duursteedse munt (Dorrestad) door Peppijn, is de plaats een van de belangrijkste muntateliers van het rijk geweest. Het stadje Wijk bij Duurstede heeft continue munten geslagen.
De muntslag in Dorestad herleeft ook weer met straffe hand van Karel de Grote in de laatste jaren van de achtste eeuw wordt in het gehele rijk de oudere slechts 1.2 gram zilveren penning vervangen door een zwaardere van bijna 1.8 gram.
De nieuwe penningen vertonen voor het eerst weer aan beide zijden een leesbaar omschrift zoals bij de Romeinse munten. En daarbinnen het koninglijk monogram en het Christelijk kruis. Zie denarius van Karel de Grote.
De nieuwe penningen waarvan er 240 uit een Karolings pond zilver geslagen werden zijn van bijzondere betekenis. Ze werden zowel gewicht als uiterlijk aspect het voorbeeld van alle West Europeese aanmuntingen in de komende eeuwen.
Lodewijk de Vroome ambieerde de munteenheid nog door in alle delen van zijn rijk penningen zonder vermelding van de muntplaats te laten staan, waarvan op de ene zijde van diverse munten een kerkgebouw met het opschrift Xpistiana-Religio (het Christelijk geloof), (De andere zijde van de munt het Christelijk kruissymbool).

Bescherming van ons erfgoed is ook onze taak. Door systematische bemesting en zure regen, door aanraking met zuurstof zijn de metalen voorwerpen die zich in de ploeglaag  bevinden sterk achteruit gegaan. Munten zijn geen munten meer het zijn gewoon sterk geoxideerde schijfjes. Allerlei voorwerpen worden door de ploeg vernield.
Die kleine gebruiksvoorwerpen die anders verloren gaan krijgen terug een naam en een plaats in ons patrimonium. Voorwerpen die niet meer in hun originele context bevinden hebben voor de archeologen geen archeologische waarde meer maar kunnen wel nog van historisch belang zijn.
Wie anders dan wij hobbyisten zouden er voor zorgen dat deze voorwerpen weer het daglicht zien, en niet verder voor altijd verloren gaan. Laten we hopen dat we door de menigte in deze zin begrepen worden en niet anders.

Detector finds of gold, silver, bronze and copper coins Protecting our heritage is our job. Systematic by fertilizer and acid rain, and in contact with oxygen, the metal objects in the plow layer are greatly deteriorated. Coins are no longer the normal coins but strongly oxidised discs, objects are destroyed by the farmers plough. These small objects that would otherwise be lost will return with a name and a place in our heritage.
Items not in their original context have for the archaeologists no archaeological value anymore but can still of historical interest. Who else but us metal detecting enthusiasts would ensure that these items again see the light, and are not lost forever.
Let's hope that this is understood in this sens by the crowd and not otherwise.

Detektorfunde von Gold-, Silber-, Bronze- und Kupfermünzen Der Schutz unseres Erbes ist unser Job. Durch systematische Düngung und Säure regen bei Kontakt mit Sauerstoff verursacht die Gegenstände aus Metall in der Ackerkrume sind stark verschlechtert. Coins sind nicht mehr die Münze sind nur sehr Scheiben oxidiert.
Arten von Objekten werden durch das Team zerstört. Diese kleinen Geräte sonst wieder verloren gehen einen Namen und einen Platz in unserem Erbe. Objekte, die nicht mehr in ihrer ursprünglichen Kontext für die Archäologen haben keine archäologischen Wert gefunden, aber mehr noch von historischem Interesse.
Wer sonst außer uns Hobbyisten würde sicherstellen, dass diese Elemente wieder das Licht sehen, und nicht für immer verloren zu gehen.
Hoffen wir, dass durch die Menge in diesem Sinne verstanden werden und nicht anders.

 Terug