middeleeuwse Penning

Penning tronende bisschop Philips

Voorwerp: Penning. Voorzijde tronende bisschop met mijter en kromstaf Philips Aartsbisschop
van Keulen/keerzijde kerkgebouw,Dom van Keulen
Afmeting: 17 mm.
Periode:1167/1191 A.D. Terug