schietlood

Voorwerp: 2 BRONZEN ROMEINSE SCHIETLODEN VOOR 'T PRECIEZE BOUWEN VAN ..........

De planning en bouw van VILLA'S--- aquaducten--BRUGGEN -ETC. ETC. is een verhaal apart.
Bekende landmeetkundige instrumenten waren:
De T-plank maar dat was geen echt meetinstrument.
De chorobates (links) met redelijke nauwkeurigheid in het platte vlak.
De dioptra van Heron van AlexandriŽ (midden), te vergelijken met de huidige theodolieten
maar te ingewikkeld om als standaard meetinstrument gebruikt te worden.
De groma (rechts) was populair bij Romeinse landmeters maar weinig praktisch
voor de aanleg van aquaducten .
Aangevuld met het schietlood, de peillat, de hodometer (Ö.) enz.
En zo kwam het water aan bij de stad. In het begin van het traject zorgden zijkanalen
voor extra aanvoer. Aan het einde was er soms sprake van een extra aftakking
(legaal of niet-legaal) voor irrigatie, een villa onderweg of voor een andere STAD OF WIJK.

 Terug