stenen handbijl

Voorwerp: Dit zijn het zij-en het bovenaanzicht van de circa 5000 jaar oude stenen handbijl.

One Neolithic stone hand axe.
Size: 70 mm x 45 mm x 25 mm.
Period: Neolithicum.

Fanerozo´cum

Het Fanerozo´cum, het laatste eon van de wereldgeschiedenis tot nu toe, begon 540 miljoen jaar geleden. De aarde werd volledig bevolkt met planten en dieren. Het begint op het moment waarop men in de 19e eeuw dacht dat meercellige dieren met een exoskelet, zoals trilobieten en brachiopoden, zijn ontstaan. Het woord 'Fanerozo´cum' is afgeleid van het Griekse 'faneros' (duidelijk) en 'zoon' (leven). Later heeft men tot wel 650 miljoen jaar oudere fauna's ontdekt. Het Fanerozo´cum bestaat uit drie era's: het Paleozo´cum, het Mesozo´cum en het Kaenozo´cum . Deze drie era's worden begrensd door schokkend grote gebeurtenissen. Een samenloop van omstandigheden deed veel van het leven uitsterven. Overlevende groepen ontwikkelden zich al gauw explosief en gaven de nieuwe era een ander aanzicht.

Vuistbijl Terug