slinger

Slinger voor Slingerkogels

Tijdloos slinger
Al eeuwen lang kennen legers de slinger+slingerkogels. Op rots tekeningen is te zien hoe men met een forse slinger op jacht ging en bij de Assyriers bestonden er speciale divisies slingeraars. De Grieken gebruikte bij voorkeur loden slinger kogels. Bij de slag van marathon werden talloze Slingerkogels gebruikt, de slinger was en is een geducht wapen dat ook door de Romeinen als effectief en gevaarlijk werd beschouwd. De Hollands - Belgische stam de eboroni's slingerde met alles wat ze vonden aan kiezelstenen tot grote keien waarvan men de slinger en al naar 't doel gooide toe. Aldoende versloegen ze de Romeinen ermee. Het werd door de Romeinen verboden om de slinger te dragen. Zelf zette zij inheemse bevolking in als slingeraars in hun eigen leger, met name het bereik is enorm. Het is net als een speer een lange afstand wapen. De slinger kan met gemak 400 meter halen. De afmetingen v.d. Slingerkogels variėren sterk maar de meeste liggen tussen de 2½ tot 4½ cm. Ze zijn meestal van gebakken klei of leem, en wegen c.a. 50 gram per stuk. Een ervaren Nederlandse slingeraar is Peter v.d. Sluis. Die bewees dat je met de slinger ook op 200 mtr. nauwkeurig kan treffen. Dit alles en meer is te zien op zijn site waarin hij leden werft voor zijn n.w. geboren slingeraars groep te Nederland....

Slingerkogels en meer... Terug