romeins beeldje

Voorwerp: Romeins beeldje, kruipend kind.

Afmeting: 8x6 cm
Periode: 0 tot 400 n.Chr.

ABOVE ONE LEADEN KNEELING ROMAN ANGEL WITHOUT WINGS.
De Romeinse vesting én colonia groeide uit tot de stad Xanten.

Xanten stad met een grote Romeinse geschiedenis

De Romeinen maakte er de Rijn tot de noordelijke grens van hun rijk. Ter versterking van de grens legden zij allemaal kampen aan, zogenaamde Castra. Deze kampen werden natuurlijk verbonden door wegen en zo ontstond er een versterkte grens die wij de Limes noemen. In het jaar 100 kreeg dit plaatsje stadsrechten van keizer Trajanus. Sindsdien heet het plaatsje Colonia Ulpia Troiana. Als je stadsrechten hebt mag je o.a. een markt houden en een stadsmuur maken. In de vroeg Christelijke tijd werden op de begraafplaats buiten dit stadje waren 2 mannen begraven. Deze waren wegens hun geloof ter dood gebracht. Het waren waarschijnlijk Romeinse soldaten die christen waren geworden. Eén van hen heette misschien Victor. Op hun graf ontstond een kapelletje dat in de loop der jaren een steeds grotere kerk werd die tenslotte uitgroeide tot een domkerk. Een domkerk in een kerk waar een bisschop de mis opdraagt. Om de kerk heen ontstond een nieuw christelijk stadje. Dit stadje heette eerst 'ad sanctos' (naar de heilige) en later Xanten. Deze kerk heet de Victorsdom.
Tot zover de korte voorgeschiedenis van Xanten. Dit werkstuk gaat zoals al eerder vermeld over Xanten. Als je van alles te weten wil komen over Xanten, de Victorsdom, het park Ulpia Colonia Trojana en hoe het er in een Romeins huis aan toe ging, moet u verder lezen.

De Dom van Xanten.

De twee martelaren werden begraven even buiten het legerkamp. Hier ontstond al gauw een monumentje. Dit monumentje groeide uit tot een kerk waar steeds iets werd aangebouwd uitgroeide tot een domkerk. Rond dit monument groeide een nederzetting wat uiteindelijk Xanten werd. Maar laten we weer terug gaan naar de Dom. Laten we bij de voorkant beginnen. Als eerste merk je op, dat er enkele beelden aan de voor van de Dom staan. Het beeld telt 2 kruisbeelden die de moordenaars van Jezus vertegenwoordigen. Bij één van deze figuren zweeft er een engeltje boven het hoofd. Dit engeltje betekent dat deze moordenaar uiteindelijk toch gelooft dat Jezus een zoon van God is. De ander heeft juist een duiveltje, omdat hij toch volhoudt dat Jezus een oplichter is. De figuur in het midden stelt Jezus voor. In de voorgevel van de Dom zijn drie taferelen die de veroordeling, de dood en de wederopstanding van Jezus symboliseren. Verder merk je al direct twee totaal verschillende bouwstijlen in de Dom op: de toren in de Romeinse stijl en het schip in de Gotische stijl. Dat komt omdat de bouw van een Dom ontzettend veel tijd in beslag neemt. Met de bouw begonnen van de 6e kerk werd in 1263 na Christus begonnen. De bouw werd voltooid in 1520 na Christus. In totaal heeft de bouw ongeveer 257 jaar geduurd. In de 257 jaar heeft er een omslag in bouwstijl plaatsgevonden: de Romaanse stijl verdween en daar kwam de Gotische stijl voor in de plaats. De Romaanse stijl is vooral simpel en gericht op de bouwkunst, terwijl de Gotische stijl spitse ramen en veel versiering en torentjes kent. Tijdens de tweede Wereldoorlog in 1945 is de stad Xanten en haar Dom door gebombardeerd. De Dom raakte zwaar beschadigd maar is weer helemaal gerestaureerd. Onderin de Crypte van de Dom is een monument neergezet ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de tweede Wereldoorlog. Hier staan de namen van concentratiekampen op, en van mannen die daar zijn vermoord. In de Crypte zijn de martelaren begraven waarnaar deze Dom is vernoemd. De Dom is telkens gebouwd boven het graf van de martelaren. Xanten werd een bedevaartsoord - mede omdat Xanten door de haven een belangrijke marktplaats was - en kreeg de status van Immuniteit, dit houdt in dat speciale wetten er niet golden. Nu over de Dom zoals hij nu is. Eerst kom je binnen in de grote zaal. Hierin staan verschillende grote houtsnijwerken en diverse schilderijen. één van de mooiste schilderijen vinden wij het schilderij dat de beslissing over de veroordeling van Jezus voorstelt. Hierop staan een aantal mensen die over de veroordeling van Jezus staan te discussiëren tegen een gouden achtergrond. De houtsnijwerken stellen scènes voor uit het leven van Christus en Maria. In het midden van de Dom staat bovenop de Crypte, het moderne altaar. Als je deze ruimte binnengaat kom je in een apart zaaltje waar, voorin het hoofdaltaar en stoelen staan. Op het hoofdaltaar zijn verschillende dieren afgebeeld, bijvoorbeeld een adelaar, een wild zwijn, een mens en een leeuw deze zijn allemaal afgebeeld met vleugels, terwijl een hert op de zijkant juist zonder vleugels staat afgebeeld. Terug