beeld
Englisch version.

Voorwerp: Beeldje. (imitatie)

Afmeting: 14.5 cm hoog. Brons met groene patina

ALEXANDER DE GROTE

Eind 4e eeuw voor Christus kwam in MacedoniŽ een koning genaamd Alexander aan de macht. Doordat zijn vader Philip in een of ander theater vermoord werd in bijzijn van zijn zoon. Erna wordt Alexander de nieuwe koning en kon hij over het goed getrainde professionele leger beschikken waar zijn vader al menig triomf door gehaald had. De Griekse steden onderschatten de dreiging v.d. Macedonische legers en werden een voor een onderworpen. Daarna werden achtereenvolgens Klein AziŽ (het huidige Turkije), Egypte, en een groot deel van het nabije oosten veroverd. Pas voor in India kwam Alexander tot staan door 'n tal van intriges o.a. als hij 'n land veroverd had dan lijfde hij de vijand in bij z'n leger, en gaf sommige van hen hoge functies. Zijn officieren dwong hij tot het trouwen in die landen met de vrouwen. Om meerdere kolonia te verkrijgen met de naam AlexandriŽ. Doordat hij in z'n korte periode zoveel bereikt had noemden men hem de grote. Door zijn vechtlust was zijn lichaam vele male getekend door 'n pijl of zwaard. Hij was bekend in de 1e gelederen mee te vechten als hij zijn officieren strategische commando's gegeven had. Daarnaast was bekend dat hij alcoholist was. Op een van zijn overwinnings feesten doorboorde hij met een lans 't lichaam van zijn beste vriend omdat deze zei, je bent geen god. Maar de familie v.d. vermoorde beraamde op wraak wat ook door de voorproever van Alexander gelukten omdat vele officieren terug naar vrouw en kind te MacedoniŽ wilden begon hij met tegenzin de terugtocht. In de stad Babylon stierf hij in de armen van zijn zeer geliefde en zwangere vrouw Roxanne. Na 12 kwaalvolle dagen van pijnen. Kort erna wordt ook zij met 't kind vermoord, velen prominenten mannen w.o. Caesar, Napoleon, gen. Patton v.d. USA, smulde van Alexanders briljante strategieŽn en kopieerde deze ook voor eigen belangen.

In 323 v. Chr. was het grootste deel van de in die tijd gekende wereld veroverd door ťťn man en samengevoegd tot ťťn wereldrijk dat zich uitstrekte van Klein-AziŽ tot aan India. De naam van deze generaal was Alexander de Grote. Hij was de zoon van Phillipus II, koning van MacedoniŽ, een klein maar machtig Grieks koninkrijk.
In 336 v. Chr. werd Phillipus vermoord en werd Alexander op 20-jarige leeftijd koning. Hij was eerzuchtig en bleek een uitstekend generaal te zijn.
In 334 v. Chr. drong hij het grote Perzische Rijk binnen, waar Darius III regeerde. Na een aantal indrukwekkende overwinningen veroverde hij een groot gebied, van Egypte tot India. Toen hij op 33-jarige leeftijd stierf, had hij zijn legers meer dan 19.000 km meegevoerd en overal waar hij kwam had hij de verspreiding van de Grieks cultuur aangemoedigd. Na zijn dood viel het rijk uiteen.

Bucephalus:

Tijdens zijn veldtochten was Alexander steeds gezeten op zijn paard Bucephalus, wat runder- of stierenkop betekent. De legende wil dat Bucephalus wild was en alleen luisterde naar Alexander de Grote. Toen Bucephalus stierf liet ALexander een monument en een stad (Bucephula) bouwen ter ere van zijn hengst. Deze stad in India bestaat nog steeds.

romeins leger
 Terug