romeinse dakpan

VOORWERP: FRAGMENT ROMEINSE DAKPAN VOOR EVENTUEEL OP 'N VILLA.

DE BEHUIZING INDERTIJD WAS AL GOED VOORZIEN VOOR 'T KLIMAAT IN ONS LAND,
EN WAREN OOK AL GOED BEVEILIGD MET SLOTEN TEGEN................................
EN DE MUREN WAREN VAN STEEN. DE INHEEMSEN NOEMDEN 'T 'N HARDE HUT.
DIKTE FRAGMENT DAKPAN 40 MM C.A 0-400 A.D. Terug