gelijkarmige bronzen fibula

Voorwerp: een laat Romeinse gelijkarmige bronzen fibula.

Periode: c.a. 450 A.D.
Lengte: 28 mm. Terug