kunstitem

VOORWERP: KUNST ITEM VANUIT EEN ANDERE HOEK GEFOTOGRAFEERD, GELET OP BOVEN STAAND STENENKOP + PET. MATRIAAL ZWARTE STEEN.

TIJDPERK C.A. 2000 B.C.
THE ARTIFACT SHOWN ABOVE, VIEWED FROM THE OTHER SIDE. POLISHED BLACK STONE.
PERIOD C.A 2000 B.C.
TWO DIFFERENT STONEAGE STATUES WHEN YOU MOVE THE POSITIONS OF THEM THAN YOU HAVE ON OTHER VIEUW ABOUT THESE BLACK STONE OPJECTS. PERIOD APPROX.: STONEAGE.

Dynamische elektriciteit

Aan het eind van de achttiende eeuw ontdekte Luigi Galvani bij dierproeven een “nieuw” soort elektriciteit. Zijn landgenoot Alessandro Volta zag in dat het ging om een elektrische stroom die ontstaat wanneer twee verschillende metalen samen met een vloeistof een gesloten kring vormen. Deze revolutionaire ontdekking legde een nieuw onderzoeksgebied open (waardoor de elektrostatica lange tijd op de achtergrond raakte), waarop grote geleerden als Ampère, Faraday en Oersted hun stempel hebben gedrukt. De ontwikkelingen op dit terrein hebben in de tweede helft van de negentiende eeuw geleid tot de elektrificatie van de gehele samenleving. Op zuiver wetenschappelijk gebied leidden ze tot het inzicht dat elektriciteit, magnetisme en licht fundamenteel verwant zijn, een inzicht waaraan met name is bijgedragen door Maxwell. Terug