fragmenten

Voorwerp: Deze gespen komen allen uit overwegend Romeins-inheemsecontext.

Durf hier mede ook te stellen laat inheems c.q. Romeinse periode van ongeveer: 425 A.D.

Above, all 100% Roman belt bronze brass lockers. I found these on a Dutch-Roman period field. Approx: 1st century-5th century. Below a picture of all Merovingisch grave stuff, belt lockers and an horse spur in the middle - the horse driver had a spur on his left foot when the Archelogics found him and also a bronze umbro for a shield it was a find in the Dutch Village Geldrop - Brabant 650-675 A.D.

Riembeslag uit Geldrop

In 1992 werd in het graf van een Merovingisch familiehoofd in Geldrop een aantal roestklompen gevonden. Uit röntgenfoto's bleek dat het ging om prachtige verzilverde beslagstukken van een gordel. De gordel is waarschijnlijk afkomstig uit Zuid-Duitsland of Noord-Frankrijk.

Geldrop, 650-675 na Chr.

In 1992 werden bij opgravingen in Geldrop in Noord-Brabant enkele vroeg-middeleeuwse boerderijen met bijgebouwen teruggevonden. In die tijd maakte Nederland deel uit van het grote Frankische rijk dat geregeerd werd door de Merovingische koningen. Tussen de huizen zijn enkele rijke graven aangetroffen. Het gaat waarschijnlijk om familiehoofden die hier tussen 650 en 675 zijn begraven.

Eén van deze graven was dat van een ruiter, die was begraven met een schild naast zich en een spoor aan zijn linkervoet. Het bezit van paarden was bij de Merovingers een statussymbool voor de elite. Daaruit kunnen we opmaken dat deze man een leidende figuur moet zijn geweest binnen de nederzetting. Ook de vorm van het graf wijst hierop: de dode was begraven in een soort grafkamer, waarin gemakkelijk nog een tweede persoon begraven had kunnen worden.

In zijn mond vonden de archeologen een gouden munt. Dat is een oud gebruik om de dode in staat te stellen de reis naar de volgende wereld goed af te leggen. Voor de archeologen is de munt vooral handig omdat hij goed te dateren is. De munt is een imitatie van munten die in de handelsstad Dorestad geslagen werden door de bekende muntmeester Madelinus, en dateert uit de jaren tussen 650 en 670/680.

De belangrijkste vondst uit het graf bestond echter uit een aantal onaanzienlijke roestklompen. Van deze roestklompen werden röntgenfotos gemaakt, waarop te zien was wat er eigenlijk in zat. Tot de grote verrassing van de archeologen ging het om 24 beslagstukken van een gordel met aan het ene uiteinde een gesp en aan het andere uiteinde een riemtong. Alle beslagstukken waren ingelegd met messing, zilver en rode halfedelsteen (almandijn)! Deze gordel moet de eigenaar een zeer schitterend aanzien gegeven hebben. Door al het zilveren inlegwerk straalde de gordel aan alle kanten.

Dergelijke gordels werden normaal niet door de Franken in onze streken gedragen. Deze gordel moet zijn ingevoerd vanuit Zuid-Duitsland of Noord-Frankrijk. De vraag is alleen hoe de gordel in Nederland terecht is gekomen. Heeft de eigenaar hem als geschenk gekregen of kwam hij misschien zelf uit dat gebied? Wellicht is hij getrouwd met een vrouw uit het dorp? Hoe het ook zij, de gordel laat in ieder geval zien dat ook onooglijke roestklompen van groot belang kunnen zijn. Terug