loden spinsteen

Loden spinsteen

Voorwerp: 6 Items waaronder een loden spinsteen.
De onderste is een loden spinsteen en daarnaast ligt een bronzen spinsteen.

Tevens een menselijke kies, (was niet geplombeerd), en een onderkaak van waarschijnlijk
een zeer oude haas. Tevens een bronzen pijlpunt etc etc.

Periode: Spinstenen ongeveer 400 AD.
Bronzen pijlpunt 50 BC. - 300 AD.
Menselijke kies + onderkaak haas: Niet te dateren. Terug