Denarius in de ijzeroer


Denarius Marcus Salvius Otho


Denarius Marcus Salvius Otho


Romeinse Draad Fibula in de ijzeroer


Romeinse clustervondst

Denarius Marcus Salvius Otho uit de ijzeroer

Meestal vindt je een metalen item wat men meteen herkend aan zijn uiterlijk. Echter het kan ook anders en vooral in gebieden waar ijzeroer kan liggen op zo'n Akker had ik bij een vorige zoeksessie 2 grote brokken ijzeroer gedetecteerd. Doordat deze piepen zo helder waren had ik ze niet weggegooit maar in de zakken van mijn jas bewaard voor thuis om ze klein te maken met een pompentang. Tevens is het thuis altijd interessant om gevonden spulletjes zuiver te maken en te bekijken wat het die dag bracht aan items.

Doordat ik er met een tang een topje vanaf geknepen had (of 2) zag ik meteen dat er een bronzen draadfibula in de brok zat. Vond dit geinig en besloot om deze zo in m'n vitrine te leggen met zijn 2000 jaren oude tijdsjas nog aan. Nu mijn hartje begon al te bonzen met de 2e brok om deze even met de pomptang te bewerken. Nadat er ook een hoek vanaf was zag ik een fragment munt te zitten in deze oerbrok echter zag ook een puntje glimmen bij deze munt (foto 1-2-3) meteen dacht ik dat moet een zilveren munt zijn.
Na deze grondig gereinigd te hebben zag ik het hoofd van een keizer met de naam Otto - 15 januari 69 - 17 april 69 AD.

Otho
'Marcus Salvius Otho' (Ferentinum, 28 april 32 - Brixellum, 17 april 69) was een Romeins keizer van 15 januari tot 17 april van het jaar 69. Hij werd de eerste Romeinse keizer die dit ambt wist te bemachtigen door zijn voorganger openlijk te vermoorden. In de jaren 50 was hij bevriend met Nero.
Gevonden op wiki Otho

Een van mijn vondsten is een bovenkant bronzen Romeinse Sleutel met afgerotte ijzeren baard.

Usually you can find one metal item what is immediately recognizable by its appearance but it can be different and especially in areas where iron or can be on one field was at one last search two large chunks ijzeroergedetecteerd because it beeps were so bright I had not thrown away but mn mn in pockets of coats kept them home for little to do with one pump rod, well it's always interesting to find things at home to pure and to see what the That day brought to items. Because I have one tip was pinched with pliers one I saw immediately that one source wire in the fibula Sat lump found this funny and decided to showcase it as in mn to explain now especially heart began to pound with the second piece to this as the pump rod to work when there is a corner since I saw one clip coin stuck in this oerbrok but also saw one tip glow, this token immediately thought that should one silver coin.

After having thoroughly washed I saw the head of an emperor named Otho - 69 AD. (Picture 2-3).3

Otho
Marcus Otho `` Salvius (Ferentinum, 28 April 32 - Brixellum, April 17, 69) was a Roman emperor from January 15 to April 17 of the 69 years. He became the first Roman emperor who managed to get this office by his predecessor openly murder. In the 50 years he was friends with Nero.
Found at Emperor Otho

In der Regel finden Sie ein Metall item, was sofort erkennbar durch sein Aussehen ist aber unterschiedlich sein kann und vor allem in Bereichen, in denen Eisenerz auf einem Feld wurde in einem letzten zoeksescie zwei große Brocken ijzeroer (Fot 1 )gedetecteerd werden können, weil es piept waren so hell, ich hatte nicht weggeworfen, sondern mn mn in den Taschen der Mäntel hielten sie zu Hause wenig zu tun mit einer Pumpe Stab zu tun, gut ist es immer interessant, die Dinge zu Hause zu reinen finden und zu sehen, was die An diesem Tag brachte items.

Da habe ich einen Tipp war eingeklemmt mit einer Zange, die ich sah sofort, dass SAT einer Hand Draht in die Fibula Klumpen fanden diese lustige und beschloss, es wie in mn Schaufenster zu erklären, jetzt vor allem Herz, mit dem zweiten Stück dieses Pfund als die Pumpenstange zu arbeiten, wenn es eine Ecke, da ich einen Clip Münze in diesem oerbrok stecken sah, aber sah auch eine Spitze glühen begann, dieses Token dachte sofort das sollte eine Silber-Muntze sein .

Nach dem muntze gründlich sauber gemacht hatte (Bild 2-3), sah ich den Kopf eines Kaisers namens Otho - 69 nChr.

Die Geschichte einer alten römischen Schloss. Schloss Terug