beeld

Englisch version.

Voorwerp: Beeldje.(imitatie) Eerst Octavius en later keizer Augustus.

Afmeting: 14.5 cm hoog. Brons met groene patina

HET EIGENLIJKE ROME..................HET OOST_ROMEINSE RIJK.

Uiteindelijk werd het rijk in 2en gedeeld. Het westelijk deel hield ROME als hoofdstad. Deze helft; 't eigenlijke ROMEINSE RIJK ging ten onder in 476 na CHRISTUS, toen de Germanen de laatste Romeinse KEIZER met pensioen stuurden. Deze werd dan ook spottend AUGUSTULUS genoemd (het verkleinwoord voor de KEIZERLIJKE titel Augustus ).HET OOST ROMEINSE RIJK bleef NOG LANG BESTAAN, EN BREIDDE ZICH VER NAAR 'T OOSTEN, EN OP DE BALKAN UIT. PAS IN 1453 VIEL DE STAD CONSTANTINOPEL (ISTANBOEL) ; DE BYZANTHIJNSE CULTUUR DIE VEEL VAN DE ANTIEKEN BEWAARD HAD. NAMEN DE VEROVERAARS VOOR 'N DEEL OVER . ZO BLEEF HET ANTIEKE ERFGOED BESTAAN. Terug