romeins ijzerwerk

romeins ijzerwerk

Romeinse ijzeren werktuigen.

Gereedschappen uit de Nederlands-Romeinse perioden steen-brons-ijzeren tijd. De antieke nederzetting smid met smederij was geboren. Elke dag boden zijn dorpsgenoten hem wel iets aan te maken voor bepaalde doeleinden hetzij voor de tijd van oorlog of voor de tijd van vrede, dus oorlogs wapens zoals zwaarden, dolken, speren enz. En in vredestijd de landbouwgereedschappen. Wat u hier ziet is allemaal uit de Nederlandse bodem naar boven gedetecteerd en ze komen uit lang vervlogen tijden. Hier liggen o.a. een inheemse ijzeren hamer, gesmede ijzeren spijkers, een complete ijzeren dolk, en nog andere ijzeren fragmenten. Heb ook hier een voorbeeld gesteld hoe onze aller eerste steen of Latène nederzettings smid zijn vak uitoefende met zijn eerste stenen gereedschap, wat u hier ziet is namelijk een ronden stenen hamer en een stenen aambeeld, allen oogvondsten en komen van een akker. Deze stenen gereedschappen werden gebruikt voor het verder afwerken van zijn product . De primitieve stenen hamer + stenen aambeeld komen waarschijnlijk uit de stenen tijd periode. En waren in feiten de eerste stenen gereedschappen voor het maken van iets .............

Tools of stone-bronze-iron age blacksmiths. A smith was born in the antic world and became an high status in his village. Every day the tribes hero’s came to him and asked him to make some war tools or other stuff. Here at the front are laying some stone age tools like an hand stone hammer, one stone, and some other iron tools. what you see here came from fields witch I detect, and were befor in the hands of a 2000 years ago blacksmith. The iron items are from the Dutch-Roman period an iron hammer – hand made iron nails, a handle of a sword, one fragment of an iron sword and a complete iron primitive dagger……


 Terug