mes

Hoogwaarschijnlijk een inheemse ijzeren dolk.

Gevonden in Romeinse context. Die ook 'n tijdsrol gespeeld heeft in de Hollandse Romeinse tijd, misschien was 't mes wel van een Bataaf een (oudgediende legionair ?).

Het heft en het blad zijn hier uit één stuk geslagen.
Totale lengte: 25 cm.
Periode: Waarschijnlijk 2e - 3e eeuw AD. Gelet op de
andere bodemvondsten van die locatie.

Dit zijn de straffen die je kreeg als legionair waneer je ...

Misdaad Straf
Luiheid Je moet buiten het veilige kamp slapen
Tijdens het werk in slaap vallen Je kreeg slecht eten
Tijdens een gevecht op de vlucht slaan Je wordt dood geslagen
Je regiment in gevaar brengen Je werd gestenigd door je eigen regiment
Met je regiment op de vlucht slaan Je regiment werd gedecimeerd. Van een bepaald
aantal man werd er één geëxecuteerd
 Terug