vlag
English version.

Het wild paard

2006 A.D.

Eerst gejaagd dan getemd 't wild paard: In de late ijstijd dode deze jagers, Voor hun verdere bestaan en tevens om het in hun omgeving te gebruiken en om op die manier van levensonderhoud in die periode verder te evalueren.

Allerlei soorten van wilde dieren waarvan het paard er eentje van was, deze jagers; de Homo Sapiens en de Eguus Ferus verleggen hun kennis in midden Europa in de laatste gemeenzame 40.000 jaren. Men doodde eerst het wild paard voor het vlees, de huid,lange haren, tanden en botten. Deze mensen van de oude steentijd waren bepaald geen paarden fluisteraars. Het wild paard werd gejaagd voor voedsel en om tevens (werktuigen, kleding) van te maken. Met een gewicht van 240 tot 300 kg was het wildpaard van alle tijden een begeerde buit, want naast het vlees kon men er nog vele andere dingen mee doen.

De prehistorischen mensen hadden hunner psychische vroegere gedachte gang geordend en gerangschikt. In een bepaalde tijd eerst van jagen om de buit begon men daarna het wildpaard te temmen en voor 't nut van de mens te gebruiken in c.a. begin van de bronstijd ziet men de eerste sporen terug in de archeologie er werd in deze aanvangsperiode van bronstijd nog niet op het paard gereden maar spande men het paard voor een boeren kar om de mens te dienen, bij zijn dagelijkse werkzaamheden, of om verder te zoeken naar de betere jachtgebieden. En toen men eenmaal ontdekte dat als hij helemaal getemd was, en ruiter en rijdier werd een, er een nieuwe wereld open lag met zijn inzet van een snel rijdier.

Het paard revolutioneert de prehistorische personen met warenverkeer grotere treks van mensen die zich verplaatsen met hebben en al ook het strijdveld word anders de mens gaat steeds meer ontdekken met het paard eerst gejaagd tot slot getemd. Terug