romeinse bronzen spijker

de kop van een romeinse bronzen spijker

Romeinse bronzen spijker

One copper nail with on the top an imprint of a x. this Dutch - Roman period nail lays in the plain context of legionary items I found in this particular place. several legion denarii and brooches with the x marked in it also one bracelet with the x in both sides the left and in the right one - maybe it came from the X Roman legion = Gemini.

Een koperen nagel gevonden in de overheersende Nederlands Romeinse periode context van die kleiakker. Heb daar meerdere Romeinse spulletjes gevonden waaronder legioen denarii of mantelspelden (soldatenfibulae)met een X erin en ook nog een bronzen armband met aan weerszijden een X erin gegraveerd. Misschien stamt het gevonden spul wel van een Romeins legionair die er 25 jaren van dienst op heeft zitten en daarmee met zijn spaargeld en zijn militaire diploma een boerderijtje opgekocht heeft en er stil is gaan rentenieren. Who knows. In het zuiden des lands worden nog steeds anno 2008 roestige spijkers geofferd in een daarvoor bestemd kapelletje. Zie ook de diverse piep plaatsen in Nederland en daar buiten speciaal voor jou alle bedevaartplaatsen op een rijtje gezet piep piep, zoals je weet bij een bedevaartskapel als er een akker naast ligt dan kunnen daar veeeel leuke spulletjes op liggen.

Bedevaartsplaatsen

+++++++++ Het offeren van (roestige) spijkers +++++++++

- De kapel te Esdonk staat in de volksmond bekend als de 'spijkerkapel', vanwege het gebruik om roestige spijkers te offeren bij het beeld. Het beeld ligt in een uitgebouwde nis aan de noordzijde van de kapel en is van buitenaf zichtbaar door een traliewerk. De spijkers kunnen van binnenuit bij of op het beeld gelegd worden (bij voorkeur in de inkeping van het beeld bij het hart), maar dit kan ook van buitenaf geschieden door de tralies van het smeedijzeren gedecoreerde hek. Ter conservering van het beeld is in de jaren tachtig een plaat van plexiglas achter het hekwerk aangebracht met daarin een rond gat, zodat nog steeds spijkers geofferd kunnen worden. Hiervan worden de meeste opgevangen in een bakje dat voor het beeld staat.
- In het verleden sloeg men ook wel spijkers in de deur of deurstijl. In 1513 wordt in de Gemertse schepenprotocollen een 'geborde eyck' genoemd; wellicht verwijst dit naar een spijkerboom, waarvan de offer-cultus, na het verdwijnen van de boom, is overgegaan op de kapel. Met dergelijke spijkeroffers zou men bepaalde kwalen en ziekten als het ware kunnen 'afnagelen'. In 1904 is nog sprake van een oude deur, vol geslagen met spijkerkoppen.
- De spijkers kunnen mogelijk beschouwd worden als rudimentaire ex-voto's die uit dankbaarheid voor een verkregen gunst worden geofferd. Aan ijzer wordt in veel culturen een bijzondere kracht en magische connotatie toegekend. In Esdonk en in andere plaatsen (vgl. ook ? Moergestel) - zoals het Belgische Bareldonk, waar men net als in Esdonk nagels tegen steenpuisten oftewel 'nagelaten' offert, is daarbij sprake van een sympathie-effect: de roestige spijkers verwijzen in korstige vorm en kleur naar de zweren en steenpuisten van de lijders. Door een verroeste spijker te offeren wordt men bij wijze van het 'similia similibus'-principe tevens van een kwaal verlost. De praktijk van het deponeren van spijkers op Goede Vrijdag verwijst naar de kruisdood van Christus.
- Volgens sommigen heeft het offeren van een spijker slechts effect als die bij toeval gevonden is.
- De 'magisch-christelijke' dimensie van de Esdonkse cultus spreekt velen tot de verbeelding. Het offeren van spijkers is tegenwoordig voor een groot publiek niet in de laatste plaats een folkloristisch genoegen, met in het achterhoofd de wetenschap dat men op deze wijze een als waardevol beschouwde traditie in ere houdt. In dit licht kan ook de belangstelling van de plaatselijke heemkundekring voor de Esdonkse kapel beschouwd worden. Terug