romeinse gem

Romeinse Gem

Voorwerp: Oogvondst van een Romeinse Gem.
Afmeting: 2.5 cm.
Periode: 0 tot 400 n.Chr.

One Roman ivory gem with inprint of a young woman.
Period approx: 0-400 A.D.
Size: 25 mm.

De natuur en evolutieleer volgens Linnaeus.

De Zweed Carolus Linnaeus (1707-1778) legde de basis voor de moderne taxonomie: het geheel van naamgeving en classificatie in de natuur. Zijn boek 'Systema Naturae' (eerste druk in 1735) toont de natuur in drie rijken: het plantenrijk, het dierenrijk en het stenenrijk. De rijken werden door Linnaeus weer onderverdeeld in klassen; de klassen in ordes; de orders in geslachten en de geslachten in soorten. Ieder soort kreeg een dubbele naam in het Latijn, vergelijkbaar met voor- en achternaam bij mensen. Elke naam in de natuur begint met de geslachtsnaam en eindigt met de soortnaam. Zo heet de wolf die tot de hondachtigen hoort, Canis lupus. Het dierenrijk volgens Linnaeus kende vier klassen met rood bloed:

-zoogdieren
-vogels
-amfibieŽn
-vissen
Ook twee klassen met wit bloed:
-wormen
-insecten

Het systeem van Linnaeus, waarin al het leven opgedeeld werd in planten en dieren, hield lange tijd stand. Ook nu nog wordt dit te simpele beeld vaak aangehouden. Toch waren er bezwaren. Tot welke groep behoorde bijvoorbeeld de eencelligen? Zijn het dieren of toch planten?

De Amerikaanse ecoloog Robert H. Whittaker (1924-1980) introduceerde daarom in 1969 het vijf rijken systeem: Monera (bacterien), Protista (eencelligen met een membraan om de celkern), Fungi(meerdere kernen in ťťn cel, schimmels), Plantae (planten) en Animalia (dieren). Terug