Romeinse bronzen sierspijkers

Romeinse spijkers c.q. sierspijkers

Short and long Dutch Roman period copper-brass nails with big and small heads period 1st-4th century AD.

Korte en lange Nederlands - Romeinse perioden messing - koper spijkers. Tevens die met de dikke koppen waren sierkopspijkers voor zichtwerk in deze antieke tijd. Periode 1e-4e eeuw na Christus.

Massa industrie van de Germanen door spijkers te maken van de ijzeroer erts ter plekke.

Spijkers uit Heeten

IJzerindustrie in Heeten
In 1994 is onder het akkerland ten oosten van het dorp Heeten een Germaanse nederzetting gevonden uit de Romeinse tijd. Het bijzondere van deze nederzetting is dat er daar een omvangrijke ijzerindustrie was. Er zijn resten gevonden van zo'n duizend ovens, waar ijzer uit ijzeroer gewonnen werd. De ovens stammen allemaal uit ongeveer dezelfde periode. Dat betekent dat het gebied rondom Heeten in die tijd kaalgekapt zal zijn. Voor het vuur van de ovens waren immers enorme hoeveelheden houtskool nodig, dat gemaakt werd van hout dat in de directe omgeving gevonden werd. Het ijzer dat in Heeten gemaakt werd is op andere plaatsen verwerkt. In Heeten zelf zijn alleen resten gevonden van ijzeren spijkers. Deze werden in de Laat-Romeinse tijd ook door de Germanen gebruikt bij het bouwen van huizen.

romeinse bronzen sierspijkers Terug