spinsteen

Voorwerp: Halve Stenen spinsteen uit de steentijd

Was tijdens 't doorboren voor gat van houten spindel gebroken
- Tijdperk c.a. 2000 B.C. Terug