vuistbijl

Voorwerp: Neolithicum vuistbijl

Gevonden op 't industrieterrein Ekkersryt-Eindhoven -de midden paleolithische handbijl is in 'n vorm van 'n hart gelijkend exemplaar (bifare cordiforme) uit het stenen matriaal van hellenflint geslagen c.a. 900000-450000 jaren geleden door 'n zeer primitief mens de lengte is 115mmx95mm .

ONE PRIMITIVE NEOLITIC STONE-AGE AXE
IT WAS FOUND IN A DUTCH-ROMAN AREA CONTEXT.
PERIOD APPROX. 950,000-450,000 YEARS AGO.
SIZE 115 MM. X 95 MM.

Aardhistorie volgens Lyell had je 'n aantal lagen van....

Sir Charles Lyell (1797-1875) schreef de 'Principles of Geology', een basiswerk van de moderne geologie. Hij deelde de aardlagen op in vier periodes van jong naar oud: Recente Periode, Tertiaire Periode, Secundaire Periode en Primaire Periode. Deze namen werden al gauw tot Primair, Secundair, Tertiair en Quartair vervormd. Quartair en Tertiair wordt nog steeds gebruikt als onderverdeling van het Kaenozo´cum. Het Secundair komt overeen met het Mesozo´cum en het jongste deel van het Paleozo´cum. Het Primair waren alle afzettingen die gevormd waren vˇˇr het Karboon. Lyell maakte onderscheid tussen gelaagde (strata) en ongelaagde gesteenten (plutonics). De oudste strata liggen onderop, terwijl de oudste plutonics aan top liggen. Lyell wist dat zijn periodes lang hebben geduurd, maar wist nog niet hoelang. Terug