romeinse vliegfibula

romeinse vliegfibula

One Dutch-Roman period copper - tin brooch in the shape of a man with long arms the head is from email.

The second picture below gives the most perspective about it and the first picture shows an insect.
Period approx 50 B.C.- 4th century A.D.

Hier een Nederlands - Romeinse periode koperen mantelspeld, man met lange armen en met een geėmailleerd wit hoofd. Dit laat de 2e foto zien, de 1e toont een insect b.v. een koninginnen bij. Hier liggen ook nog andere bijvondsten van deze speld bij.
Periode: waarschijnlijk 50 B.C.- 4e eeuws A.D.

Verschillende tijden en dimensies uit het plaatsje Oss, waar het koningsgraf onlangs ontdekt werd.

Osne heette later Oss.

Osne, 1800 v C.
In de bronstijd tot 1100 v C. woonden er mensen in primitieve boerderijen, aan de rand van Oss, thans Ussen. Een ideale ligging aan de weilanden aan de nog kronkelende Maas in het noorden en de 2 meter hogere gelegen heide en bossen in het zuiden. Er zijn vondsten van plattegronden van boerderijen, brokken grof aardwerk, bronze ringen en gutsen. Bewoners leefden van een gemengd boerenbedrijf in zwervende erven. Het hout verging zo snel, zodat men geregeld om de dertig jaar een tiental meters verder op een nieuwe boerderij bouwden, inclusief een stal voor 30 koeien. (De koeien waren kleiner als tegenwoordig)

Osne, 800 v C.
Sinds de vroege ijzertijd tot 500 v C. woonden hier ook mensen gezien vondsten van een vijftal boerderijen op dezelfde lokatie te Ussen. Er zijn ook grondresten van spiekers, (hooischuren) en houten waterputten. Ook zijn er vondsten uit de midden ijzertijd, zoals 500 waterputten, ossenjukken en heel opvallend een heiligdom waar men doden cremeerde. Daarbij waren ook offergaven. Tevens zijn er vondsten van brokstukken telfriet, een steensoort uit de Eifel, waarschijnlijk gebruikt als maalsteen. De mensen leefden niet geisoleerd, en zijn bezocht door mensen van ver daarbuiten. (Bezocht door Vorsten ??)

Osne, 50 v C.
Romeinse legers trekken Limburg en Brabant binnen en hebben invloed op de regio rond Oss. Of er ook romeinen gewoond hebben is de vraag, maar er duiken wel romeinse voorwerpen op bij de bewoners rond Oss. Er zijn vondsten van feestmaskers, aardewerk, wijnzeven, dakpannen van lei, romeinse waterputten en mantelspelden. Er is een waterput gevonden gemaakt uit een bodemloze wijnvat waarop de naam Homilius ingegraveerd staat. De Romeinen melden van een levendige handel in gedroogde vleeswaren in de regio. Rond 250 n C. verdwenen de Romeinen mogelijk door ontwikkelingen in het Romeinse Rijk. Terug