Romeinse muntschat
Voorwerp: Tweede Romeinse muntschatvondst (Arelate muntvondst/AE van Maximianus Herculius,286/310 ,
Constantius de eerste als Ceasar, 293/305).Doorgaand tijdsbestek van deze muntjes is t/m Arcadius 383/408.
Periode: 275 tot 400 A.D.
Bijzonderheden: Adrenaline als voorafgaande.Vondst gebied Limburg, ongeveer 3500 stuks.

 Terug