Click for English version.

Blauw bloed: Ben jij ook al van adel?
Mijn achternaam was dus Herman.
Piepse, Alle bedevaartplaatsen van Nederland.
Elke provincie heeft zijn Kasteel kijk hier maar...


Het inferno...
De Kelten van 500 v.Chr.
(Halstatt-cultuur 800-475 v.chr. vroege ijzertijd).
Over de Midden Europese Kelten, gelegen (nu in midden Duitsland waar hun oorsprong begon).
Zagen zij hoog boven aan de hemel, dagen lang, een streep met aan de voorkant een vuurbal. De gladde jongens onder de Kelten zagen dit als voortekenen van de oorlogsgod Taranis. Toen de komeet de dampkring doorkliefde viel hij als een grote ster, met een harde knal aan brokken op de aarde neder. Alwaar hij tal van slachtoffers maakte. Een groot inferno dus.
Drie kwart van de bevolking werd uitgeroeid. Eerst verbrandde alles, hun huizen, akkers, en daarna viel er dagenlang regen. De regen hield uiteindelijk op en er verschenen hele mooie regenbogen in het uitgestrekte gebied.
Waarop de overgebleven Kelten van het jaar 500 v.Chr. besloten deze ramp jaarlijks te gaan herdenken, en de oorlogsgod goed te stemmen door flink wat offers te brengen. Ze besloten ook vanaf dit moment geld te maken met aan de voorzijde de angstaanjagende vuurbollen en aan de achterzijde het Swastika kruis met vuurbollen. De munten werden van meet af aan regenboogschotels genoemd.
Keltische god

Verder maakten ze ook een groot houten spakenrad met een ijzeren omlijsting .Tussen de spaken werden takkenbossen gebonden. Meerdere spakenradwielen werden zo gemaakt, ze waren ter grote van negentiende eeuwse karrenwielen. Vervolgens namen ze de wielen mee naar de top van een heuvel, staken de takkenbossen in brand en lieten de wielen los zodat ze als vuurballen brandend de heuvel afraasden.
Dit zien we ook terug in de munten namelijk de bronzen vuurradwielen (Keltische wielen), zoals ze op een van m'n pagina's te vinden zijn. Ieder jaar werd een feest georganiseerd ter ere van de oorlogsgod Taranis, dit om de onheil van boven te voorkomen. Ook schroomde de Kelten niet om op die feesten een van boomstammen menselijke houten geraamte te bouwen met de afmetingen van 14 meter hoog, en de been doorsnede van vijf meter.
Binnen in die toren waren vier verdiepingen geïnstalleerd. Waar men vervolgens de krijgsgevangenen van bovenuit inpropten tot het vol was, en daarna ging de deur op slot.
Deze ceremonie hield men om tal van goden gunstig te stemmen. Om goede oogst, vruchtbaarheid bij de vrouwen, en tal van overwinningen te behalen in dat jaar. Dit feest werd in de lente gehouden. Als de deur op slot was begon men houten bosjes en takken rond de toren te leggen. Als eenieder een goed plaatsje had, mochten de tovenares of de priesteressen het zaakje gelijkmatig in de brand steken. Al dat vuur, het geschreeuw en de geur van verbrande ledematen leek natuurlijk erg op de situatie zoals vlak na het neerkomen van de komeet op aarde.
P.s. Volgens mijn bronnen herhaald de inferno van de vallende komeet zich in 2028, en zal door de middelen die ze nu hebben knap voorbij gaan, maar ja, tevens diepe stof tot na denken met de geboorte van ALEXANDER DE GROTE viel er vuur van de hemel. De geboorte van JESUS CHRISTUS stond dagenlang en óók overdag, een ster aan de hemel. De constellatie van de nachtelijk hemel stond in het sterren teken van de vis, met de geboorte van de eerste BOEDHA was er dagenlang nachtelijk stralend licht.

Een van boomstammen menselijke houten geraamte te bouwen met de afmetingen van 14 meter hoog, en de been doorsnede van vijf meter

Binnen in
die toren waren vier verdiepingen geïnstalleerd. Waar men vervolgens de krijgsgevangenen van bovenuit inpropten tot het vol was,

Zo hard als staal de wapens der Kelten.

Een paar dagen na het herdenkingsfeest gingen sommige kelten erop uit in hun bossen/ landerijen om op zoek te gaan naar de verbranden resten van de komeet c.q. Tranen van de oorlogsgod TARANIS, en deze in manden te verzamelen om ze vervolgens in de paard met wagen te laden. Na dagen van sprokkelen vertrok men huiswaarts waar ze de ertsen opstapelde tot bergjes bij hun ijzersmeltovens, om ze te vermengen met de andere stapels ijzeroer plus andere ertsen.
Als het de juiste bruinen massa had dan werden onder toezien van de smid de ovens opgebouwd en volgestouwd met de gemixte massa, en voor hen het bekende procédé opgestart. Dan pas ging men over tot aanstoken van de ovens. Na een paar dagen en nachten van de juiste verhitting haalde de smid het eruit om vervolgens de erts weer om te smelten tot ijzerstaven en weer via een procédé tot steekwapens en werpsperen, pijlpunten, bijlen er van te maken voor gebruik hunner volk met de gedachte het komt van de oorlogsgod wij zijn onoverwinnelijk. Zo stortten zij zich vol overtuiging in iedere krijgshandeling of veldslag.
Overigens voor een veldslag tegen de Kelten zag men hun getatoeëerde met vlammen op de lichaamsdelen en deze ingesmeerd met een soort Latène blauw, hun haren hadden zij als pieken naar boven gekamd en deze van tevoren met een soort kruid ingesmeerd dat de haren erna geblondeerd waren. Dus als men tegenover deze woeste benden stond had menige andere stam zijn bedenkingen over deze lichaamstaal van die eigenaardige Kelten.
Na de eerste veldslag na 500 B.C. met de anderen ertsen in hun wapens bleek al snel dat ze een bepaalde hardheid en tevens mooi glimmend bezaten, die tot op heden nog niet geëvenaard zijn in het ijzer.
De periode voor 500 B.C. en voor de komeet hadden de ijzeren wapens de juiste hardheid nog niet, laat staan de mooie glans van het staal. Dus kun je jezelf indenken met man tegen man en flink wat wapengekletter in een veldslag was altijd, ieders steek of schermwapen flink krom, waarop men zich ging verzamelen en zich terugtrok uit de strijd om op voor hun bekende plaatsen waarop hun smeden al stonden met hun aambeeld en moker. Zij konden dan een voor een de wapens uitrichten.
Als dit gebeurt was ging men weer een nieuwe veldslag aan. Dus je kon wel voorzien met de nieuwe wapens na 500 B.C. van de Kelten met die formule, daar hadden de toenmalige Romeinen wel zin in om die te bemachtigen, maar zo ver was het nog niet.

Keltische     Keltische

Keltische     Keltische

MODERNISERING BIJ HET KELTISCHE VOLK.

Door vooruitschreiende landbouw werktuigbouwkunde groeide het bevolkingsaantal zeer snel, en de Midden-Europese Kelten bereidden zich voor in c.a. 400 B.C. om naar het zuiden uit te wijken. Eerst maakten zij de Etruskische stad CLUSIUM-CHIUSIL-TOSCANNA met de aardbodem gelijk. Was dit een handeling i.v.m. concurrentiebeding van hun handel? Aangezien de Etrusken ook een zeer hoog niveau hadden in het bedrijven van smeden van allerlei metalen of namen ze het in hunner groeiproces mede?
In ieder geval de strijdlust der Kelten ging gewoon door. De volgende stad die ze terroriseerden c.q. veroverden was MELPUN-MILAAN en erna FELCINA-BOLOGNE.
Uit andere bronnen verneem ik dat de Keltische stammen met namen de BOIER-SEMONEN en de INSUBRER de stad als MEDIOLANUM-MILAAN na de slag stichtten. Verder ging de strijd, in de slacht van OLLIA vernietigde zij diversen Romeinse legioenen en stonden zij 386 B.C. in ROME waar zij uiteindelijk na 7 maanden 't niet meer houden konden. Dus waren zij door hun moed en onovertroffenheid een van de eerste overwinnaars van de stad ROMA.

Kelten, melpun-milaan, felicina-bologne, keltische stammen, een van de eerste overwinnaars van de stad ROMA

DE VOORLAATSTE SLACHT.

Bij de veldslag in 279 B.C. vielen zij het stadje gelegen in Griekenland met de naam Delphi aan, onder leiding van heer leider Brennos met 30.000 man sterk. De wijd ontwikkelde ruiterij c.q manschappen van de Romeinen en Grieken brachten hun voordelen.
Onder de strijd in DELPHI beleefde de Kelten een debakel 'n aardbeving, en rollawines van de berg PARNAS die volgens hen duiden op een slecht voorteken voor hen van de Goden. Langzaamaan werden de 26.000 man geïrriteerd en gek gemaakt van de omstandigheden als gevolg begonnen zij tegen elkaar te vechten, en verstrooiden zij zich in elke richting. Volgens de Griekse berichten vonden hierbij alle kelten de dood.
De zuidoostelijke Keltische volkeren trokken naar ROEMENIE en klein AZIE waar zij als de GALATERS bekend werden.


ANDERE STAMMEN DER KELTEN.

Bekendheid genoot ook de heerleider VERCINGETORIX die met de veldslag van 52 B.C. op de bergvesting te ALESIA in de buurt van DIJON tegen JULIUS CAESAR vocht.
Julius belegerde al maanden de bergvesting waardoor hij de Kelten de aanvoer van onderen afsneed, door over de doorsnede van de berg rondom houten palen te plaatsen en daar achter een gracht, en daar wederom hetzelfde als voorgaand 2 dubbele rijen palen en grachten dus. Hiermee bereikte hij uitputting van alle middelen van onze helden boven op de berg, die met hun gezinnen snel door alle proviand heen waren.
De mede krijgers stelden VERCINGETORIX voor om vrouwen en kinderen naar beneden te sturen in de hoop op erbarmen en dat Julius zich over de groepen zou ontfermen. Prompt stuurde hij deze mensen in kettingen te voet en onder begeleiding naar ROME waar zij allen als slaaf verkocht gingen worden.
Uiteindelijk won Julius in die slag veler gevechten, maar langs de bergvestiging op de vlakten verscheen er versterking van de andere stammen der kelten VERCINGETORIX was gerust na het zien van zijn helpers.
De Kelten waren ruimschoots in overtal maar de communicatie tussen de beider Kelten op dat moment verliep slecht. Voorheen was goed afgesproken op een bepalend teken van de heerleider VERCINGETORIX zouden zij samen aanvallen en Julius' legioenen verwarren om zo de belegering ontmantelen. Dit was een goed plan, waren het niet zo dat tal van legeraanvoerders van de Kelten ook naam wilden krijgen. Maar dan zonder de heerleider van boven op die berg.
Dus het laatste geschiede, massa 's krijgers vielen als wilde indianen frontaal aan wat Julius dolgraag ambieerde. Het gevolg was de hordes werden vernietigend verslagen door de goed geoliede houten machines waaronder katapults etc. etc. SALVE SALVE was het nu voor de eens trotse overwinnaar van diverse veldslagen tegen de Romeinen. Zijn stamgenoten boven op de berg drongen nu aan dat hij zichzelf maar over moest geven in de hoop op verschoning van de andere strijdmakkers.
Daags daarop vertrok de fiere held op zijn witte ros om zich over te geven in Julius' kamp waar hij plechtig al zijner leger attributen en zwaard voor zijn voeten legde tot hij nakend voor hem stond, en met DE JESUS houding op de grond voor Julius' voeten lag. Waarop Julius hem in liet kooien om hem ter gelegenheid in de parade te ROME mee te laten voeren met de resten zijner leger. Zo geschiede het, en die krijgsvertoning was natuurlijk een lovende vertoning voor de nog jonge en onbekende Julius aan de stadsgenoten van ROME.
Na 6 jaren van gevangenis werd de eens heldhaftige figuur VERCINGETORIX in het jaar 46 B.C. in het Amfibie theater te Rome in bijzijn veler mensen en uiteraard ook GAIUS.JULIUS.CAESAR. voor zijn neus langzaam in staande houding gewurgd.


Vercingetorix, Caesar's knapste tegenstander. Standbeeld staat te Tonglre Belgica.
Vercingetorix, Caesar's knapste tegenstander.
Standbeeld staat te Tonglre Belgica.


Vercingetorix

Van alle Gallische leiders was Vercingetorix de grootste. Deze zin ontbreekt in Caesars "De Bello Gallico", omdat de schrijver te trots en te egocentrisch was om lang stil te staan bij zijn taaiste concurrent buiten Italië. We vernemen wel dat Vercingetorix een jonge Arverniër was van rond de 30 jaar oud ( p. 39 ) , dat zijn vader gedood was omdat hij koning van heel Gallië wou worden. Verder was hij een uitmuntend organisator, de enige die de verdeelde Germaanse stammen met harde hand ertoe kon bewegen om in 53 - 52 v.C. samen één groot leger te vormen tegen de Romeinse bezetter.
Hij verloor die strijd, omdat hij op belangrijke momenten minder tactisch inzicht had dan Caesar. Hij viel het Romeinse leger niet aan toen het na het mislukte beleg van Gergovia volledig gedemoraliseerd was; daarna beging hij de vergissing zich terug te trekken in Alesia, i.p.v. verder guerrilla te voeren.
Hij verloor ook omdat de 10 à 12 legioenen of 600.000 à 700.000 soldaten van Caesar beter getraind waren en omdat Caesar in strategie en tactiek enkel geëvenaard werd door Alexander de Grote en Hannibal. Zijn nederlaag kwam hem duur te staan: samen met zijn neef Vercassivelaunus, werd hij meegenomen naar Rome.
Daar werd hij zes jaar lang in het Tullianum , de staatsgevangenis bij de Capitolinus, gevangen gehouden, diep onder de grond, in onmenselijke omstandigheden. Pas in 46 v.C. hield Caesar zijn triomftocht voor zijn overwinningen in Gallië en elders. De Gallische held werd daarin meegesleept, vernederd en dan gewurgd. In 390 v.C. had een andere Keltische leider, Brennus , gezegd : Vae victis, wee de overwonnenen. Velen hebben het ondervonden.

Caesar benadert zijn rivaal koel en afstandelijk en gunt hem niet de eer om de geschiedenis in te gaan als een dapper man. Hij zwijgt over zijn persoon, karakter, emoties, menselijke eigenschappen,waardoor we nu kunnen twijfelen of hij wel een held was.
Caesar vertelt ook geen woord over wat hij tegen zijn tegenstander zei, over wat hij met hem van plan was, hoewel hij ongetwijfeld wist dat zijn lezers hierin geïnteresseerd zouden zijn. De woorden van Vercingetorix bij zijn overgave zijn 175 jaar later opgetekend door Florus: "Daar hebt u ze ( zijn paard, militaire kentekens, wapens ) . U, allerdapperste man, hebt een dapper man overwonnen" (p. 86).
Florus vertelt ook over zijn rijzige gestalte en , net zoals zijn tijdgenoot Plutarchus, over de vernederende dood die Vercingetorix te wachten stond.DE LA-TENE-KULTUUR-BENAMING.

De ijzertijd en vroeg antieken, de groep LA-TENE-KULTUUR wat overigens afgeleid is van het oord La-tene gelegen aan de NEUENBURGER SEE of MEER in ZWITSERLAND. Daar ontdekte men in 1857 een oude brug uit 't Jaar 450 B.C. Door een opgraving kwamen er een hoop artefacten aan het licht die vermoedelijk als offergaven destijds in het meer geworpen zijn. De gevonden voorwerpen waren WAPENS, WERKTUIGEN EN KUNST. Het materiaal was tegenover de HALSTTATKULTUUR veel verder ontwikkeld met een beetje GRIEKSE INVLOED.

Enige keltische Goden.

Ana/anu(dana/danci) godin der aarde en vruchtbaarheid.
Teutates: vader der krijgsstammen en god van de rijkdommen.
Belenus: zonnegod van de galliers-fransmannen
Cernunnos: god van het leven.
Taranis: de dondergod een belangrijke god zijn symbolen blitsteken-vuurraden.
Caesar vergleek hem met de Romeinse god Jupiter.
Eponia: Gallische vruchtbaarheidsgodin haar symbolen waren 't paard en de fulhoorn Speelde ook als Gallo Romeinse godheid een rol.
Lugd: lichtgod der kunste-oorlog-handwerkers-dichters hij verwierf een hoog aanzien der kelten als god.
Andasta: Keltische oorlogsgod en overwinnaarsgod.
De druïden.

V.a. 1200 b.c. Betekend alles ziende c.q. Alleswetende.

Tot slot nog dit. Zelf zoek ik al weer 'n 18-tal jaartjes en probeer ik op deze wijze via mijn begrippen een tal van dingen over te brengen. MELD vooral de belangrijke GEVONDEN ITEMS aan bij de juiste instanties. In het belang aller. Verder hoop ik mijn website bij te sturen in lengten van dagen. Maar omdat 't soms met zoeken of te wel piepen op de akkers allemaal anders gaat heb ik de volgende wetten c.q.

TIPS:

Verkregen door de Amerikaan Edsel Murphy:

If anything can go wrong, it will!

Niets is zo licht als het er uit ziet?

Ene doodzekere detectorknop functioneert nooit!

Heeft men dagenlang geleerd en op die plek gezocht

En in 't verstand verankerd, is het ineens spoorloos

Verdwenen als 'n zoekmaat vraagt waar was die plek?

Software wat probleemloos loopt is altijd verouderd.


Eigen ervaring;

Uit het chaos sprak een stem tot mij, lacht en ben blij
Het kan nog slimmer komen en ik lachte, maar het werd toch nog slimmer.

Deze link alleen te activeren als het gevonden voorwerp van goud is en met 't geluid aan:
Dont worry, be happy. men-in-coats