Metaaldetectors bij Detector Plaza

We bieden alle leden van dit forum een korting van 5% op ons assortiment.
Om de korting te verzilveren gebruikt u tijdens het afrekenproces
de volgende kortingscode: MBCKORT5
Nieuwe artikelen (introductie of beperkt leverbaar), Accessoires of
Aanbiedingen (bijv. artikelen waarbij gratis
accessoires worden gegeven) kunnen hiervan worden uitgezonderd.

Auteur Topic: Hoe werkt een Metaaldetector nu precies hier n overzicht  (gelezen 5843 keer)

JozefHerman

  • Gast
Hoe werkt een Metaaldetector nu precies hier n overzicht
« Gepost op: oktober 30, 2010, 12:44:03 pm »


Hallo startende  cq ervaren zoeker;

Iets op n rijtje gezet omtrent een Metaaldetector met zn streken.;

HANDLEIDING

Er bestaan nogal wat verschillende merken en typen metaaldetectoren. De detector moet passen bij de categorie objecten waarnaar men wil speuren en bij het materiaal of de bodem soort waarin het is verborgen. In tegenstelling tot wat regelmatig wordt beweert bestaat er niet zoiets als een Allround metaaldetector die voor alle doeleinden geschikt is.

Deze term bestaat in de industrie eigenlijk niet maar mag best worden gebruikt in de hobby wereld omdat ermee bedoelt wordt dat hij voor zeer veel verschillende grond- en metaal soorten geschikt is maar wanneer het voor professioneel gebruik bedoeld is, zoals transportband detectie of professioneel veldwerk (boven of onder water), dan is het belangrijk te beseffen dat Allround toch echt wel zijn beperkingen heeft zodat naar het juiste systeem moet worden gezocht.

Om tot de beste resultaten te kunnen komen zal er eerst moeten worden gekozen voor het juiste type metaaldetector bij een bepaalde opsporing. Soms bestaat deze "metaaldetector" uit meerdere detectoren, vaak bij veldwerk of  werkzaamheden onder water, zodat er gebruik moet worden gemaakt van uiteenlopende systemen.

Niet zeldzaam worden er zelfs volledig andere instrumenten ingezet als ondersteuning bij de opsporing zoals diverse Sonar systemen en (D)GPS (Differential Global Positioning System). Ook land meet apparatuur wordt vaak gebruikt bij opsporing" s werkzaamheden op het land of kleinere rivieren en/of meertjes.

Het verschil tussen de instellingen met haar detect  "Systemen"

Systemen zijn uiteraard geen merken of typen metaaldetectoren, alhoewel dit soms verwarrend kan zijn. Vroeger werd er bijvoorbeeld gesproken over een VLF metaaldetector waarbij VLF stond voor Very Low Frequentie (zeer lage frequentie) De vraag is uiteraard, wat is dan "zeer laag". In de wereld van de metaaldetectoren voor veld gebruik moet men dan denken tussen ongeveer 1,5 tot 20 KHz.

1 KHz is 1000 Hz en betekend een wisselend uitgezonden veld dat 1000 keer per seconde een keer gewisseld heeft tussen plus en min. Elektriciteit in huis bijvoorbeeld bestaat uit 50 Hz en wisselt dus 50 keer per seconde.

Tegenwoordig echter zijn er metaaldetectoren, normaal van het Puls-Inductie of PI principe, die beneden de 0,5 KHz ofwel 500 Hz werken. Zelfs nog lager is mogelijk bij b.v de zogenaamde Magnetometer (later hierover meer) waarvan er veel op 1 tot 10 Hz werken ofwel 0,001 tot 0,01 KHz.

De VLF metaaldetectoren worden vrijwel uitsluitend genoemd wanneer men doelt op een zogenaamde Inductie-Balans metaaldetector vaak alleen voor hobby gebruik bestemd. Maar zoals bovenstaand duidelijk wordt, vallen ook PI detectoren onder de term "VLF".

Transportband detectoren werken vrijwel uitsluitend volgens het Inductie-Balans of Puls-Inductie principe. Hierbij wordt de term VLF veelal vermeden. De transportband Inductie-Balans of I.B metaaldetectoren opereren vaak in het frequentiegebied tussen 50 tot 150 KHz en soms tot enkele MHz (1 MHz is 1000 KHz) De Transportband metaaldetectoren die volgens het P.I principe werken komen meestal uit op zo'n 500 Hz (of 0,5 KHz)

Het is dus verstandig de echte systeem benamingen te kennen met hun mogelijkheden zodat er een goed onderscheidt ontstaat. Laten we eerst eens stilstaan bij de Inductie-Balans of I.B metaaldetector. Deze detector wordt als veld detector vaak verkocht als "DE" hobby detector en wanneer er een hobby detector wordt besproken betreft het vrijwel alleen het I.B systeem.

Daarnaast zoals reeds genoemd bestaat er het Puls-Inductie of P.I systeem. Deze detector vindt zijn toepassing als veld detector meestal bij industrieel gebruik of als transportband detector. Bodem onderzoekers, wegenbouwers en nog veel meer maken vaak dankbaar gebruik van dit systeem.

Daarnaast noemen we als laatste, ondanks nog een scala aan meerdere systemen, de magnetometer, een instrument dat verstoring van het aardmagnetisme kan meten, veroorzaakt door meestal stalen objecten maar ook door zeer veel andere oorzaken (hierover later meer).

Wat voor soort Metaaldetector een............ of een ?

Het is dus van wezenlijk belang erbij stil te staan wat de hoofdzakelijke categorie wordt waarin men interesse heeft zodat men kan bepalen wat voor soort metaaldetector er moet worden aangeschaft.

Een metaaldetector die voor "alle" doeleinden of categorieën geschikt is bestaat niet zoals reeds opgemerkt. Er zal altijd naar een compromis moeten worden gezocht. Een veld detector voor het opsporen van zeer kleine objecten is bijvoorbeeld niet speciaal ontworpen om grote diepliggende objecten op te sporen en andersom. Of een transportband detector b.v wordt afgestemd (afgeregeld) op het te onderzoeken product.

Motion, Slow-Motion en Non-Motion detectoren:

Met Motion, Slow-Motion of Non-Motion detectoren wordt het nu volgende bedoeld. Motion is de Engelse benaming voor beweging. Slow staat voor "langzaam" en Non voor "geen".

De zoekschijf of sensor van een metaaldetector die volgens het Motion of Slow-Motion principe werkt moet te allen tijde in beweging blijven om een object te kunnen waarnemen. Bij de transportband detector blijft het product constant in beweging zodat de sensor gefixeerd kan blijven. Dit type detectoren is over het algemeen veel stabieler dan de   

Non-Motion detector. De Non-Motion detector is echter normaal gesproken iets gevoeliger maar dit effect valt grotendeels weg omdat de gevoeligheid vaak iets moet worden teruggenomen door de aan Non-Motion inherente grotere storingsgevoeligheid.

De Motion of Slow-Motion detector heeft als groot voordeel dat de zoekschotel, van veld detectoren, relatief dicht bij een metalen object zoals een tuinhek o.i.d. kan speuren waarbij het ongewenste metalen object kan worden genegeerd, mits de juiste beweging"s  richting van de zoekschijf wordt gekozen. Bij de transportband detector zorgt de Motion functie voor een relatief kleine z.g. metaal vrije zone. De metaal vrije zone is het gebied rondom een detector waar zich geen of een minimum aan metaal mag bevinden om de werking van de detector niet te beïnvloeden.

Een voordeel bij de Non-Motion transportband detector is dat wanneer de transportband stilvalt met het te detecteren metaal in de nabijheid van de sensoren, dit object niet ogenblikkelijk wordt genegeerd. De detector blijft reageren zolang het object binnen de detectie range van de sensor ligt. Bij Slow-Motion detectie zal de detector na enige tijd het object alsnog negeren.

Alle objecten die ten opzichte van de zoekschotel of sensor statisch zijn ofwel op exact dezelfde afstand blijven worden niet waargenomen. Bij veld detectoren kan als voorbeeld een klein metalen voorwerp op de zoekschijf worden geplakt waarbij deze in eerste instantie kort wordt waargenomen maar daarna meteen wordt genegeerd. Andere objecten die daarna de zoekschijf passeren worden wel waargenomen.

Het is door dit effect echter met een Motion of Slow-Motion detector onmogelijk zeer grote objecten continu waar te nemen aangezien dit type metaaldetectoren zich inregeld op het object en het daardoor uitfiltert.

Vandaar dat in de Survey wereld bij het speuren naar o.a. scheepswrakken, opslagtanks in de bodem en andere grote objecten vrijwel uitsluitend gebruik gemaakt wordt van Non-Motion detectoren.

Bij het voorbeeld van een scheepswrak kan een Non-Motion detector gedurende de gehele lengte van het wrak een signaal afgeven, meestal verzonden naar een computer, zodat de contouren kunnen worden vastgesteld.

De verschillende systemen

Inductie-Balans ofwel I.B:

De I.B metaaldetector heeft zijn naam te danken aan het toegepaste systeem. Feitelijk werkt het systeem redelijk simpel. Om het niet al te technisch te maken zullen we de zoekschijf vergelijken met drie magneten die als volgt zijn geplaatst. De linker- en rechter magneet zijn in een vaste opstelling geplaatst (gelijmd). De middelste magneet is op een draaipunt in het centrum gemonteerd. Zolang de opstelling niet verstoord wordt zal de middelste magneet exact in "balans" liggen.


Wanneer er echter een metalen voorwerp passeert, zal de middelste magneet plotseling uit balans raken en dit te meer naarmate het passerende object groter is. De twee buitenste magneten blijven liggen omdat ze gefixeerd waren met lijm. Op een soortgelijke wijze werkt ook de I.B metaaldetector waarbij de beide buitenste magneten de zend spoel vertegenwoordigen en de binnenste de ontvangst spoel. Het zal hierbij duidelijk zijn dat hoe groter het passerende voorwerp is, hoe groter de draaiing van de magneet ofwel hoe groter het ontvangen signaal in de metaaldetector zal zijn.

 

Discriminator:

Het is met de I.B metaaldetector mogelijk onderscheid te maken tussen diverse metaal soorten. Vrijwel alle I.B metaaldetectoren zijn uitgerust met een zogenaamde "discriminator". Door gebruik te maken van deze functie kunnen metalen objecten zoals spijkers, flesdoppen, medicijnstrippen, zilverpapier, trekringen van blikjes en nog veel meer worden weggeregeld terwijl andere voorwerpen zoals munten, sieraden etc. wel worden gedetecteerd.

Deze functie werkt echter niet feilloos. Wanneer de fabrikant van zo'n metaaldetector de gevoeligheid niet met opzet gereduceerd heeft, zal de discriminatie functie voor niet meer dan zo'n 60 tot 70 % nauwkeurig zijn. Dit betekent dat de metaaldetector zich voor 30 tot 40 % "vergist" met als gevolg het afwijzen van gewenste en waardevolle objecten. Veelal heeft dit te maken met de vorm van het metaal, de hoek waaronder het voorwerp onder de zoekschijf passeert, de grootte en nog veel meer.

Het heeft ook veel te maken met de afstand van het object tot de zoekschijf. Wanneer deze afstand groter wordt zal een gewenst object eerder worden afgewezen door de dicriminator. Vandaar dat een enkele fabrikant ertoe is overgegaan de gevoeligheid van een metaaldetector te reduceren zodat alleen sterke signalen ofwel objecten die dichter onder de zoekschijf passeren worden waargenomen. Dit resulteert in een verbeterde analyse door de discriminator, vaak tot zo'n 90 % nauwkeurig, echter gaat dit gepaard met een sterk verminderd penetratie vermogen of dieptewerking.

In de praktijk blijkt dat het wenselijk is de discriminator zo min mogelijk te gebruiken. Dit omdat al vrij snel interessante voorwerpen onbedoeld worden genegeerd door de detector.

Notch en het verschil met een discriminator:

Met de Notch functie is het mogelijk de metaaldetector zo af te regelen dat 1 metaalsoort of object wordt genegeerd of juist geaccepteerd. In een ideale situatieschets worden bij "negeren" alle andere objecten geaccepteerd behalve het ingestelde object of metaalsoort. Bij "accepteren" wordt 1 metaalsoort of object gedetecteerd en alle andere afgewezen.

Het grote verschil met een discriminator is dat de Notch in staat is 1 metaalsoort of object uit te filteren terwijl de discriminator als een soort schuifregelaar werkt. Alle objecten die in het ingestelde discriminatie gebied liggen worden afgewezen. Dus hoe hoger de discriminator wordt ingesteld, hoe meer metaal soorten of objecten worden genegeerd. Eigenlijk is een Notch dus ook een type discriminator, in de basisvorm alleen voor 1 metaalsoort of object bedoeld.

Met de opkomst van o.a. DSP Digital Signal Processing is het mogelijk de Notch functie uit te breiden. Op de duurdere hobby detectoren is er daarom geen sprake meer van een Notch of "filter" voor 1 metaalsoort of object maar vele tientallen. Zo is het daardoor theoretisch mogelijk alle ongewenste metaal soorten of objecten uit te filteren zodat alleen gewenste objecten worden gedetecteerd.

De nadruk ligt hier op theoretisch aangezien ook de Notch functie een nauwkeurigheid bezit van zo'n 60 tot 70 %. In de praktijk betekend dit dat de Notch net als de discriminator beter kan worden uitgeschakeld om te voorkomen dat gewenste objecten zoals b.v. zilveren muntjes, gouden ringen etc. worden gemist. Deze voorwerpen worden veelvuldig afgewezen bij het gebruik van de Notch of discriminator. Alleen bij bodemsoorten die zwaar zijn vervuild met metaal delen kan een Notch en/of discriminator welkom zijn.

WEET JE AL WELKE BIJ JOU PAST ENNE ZOEKSE . www.jozefherman.nl ZO JA DAN FF HIER ONDER NA KIJKEN ;

Metaaldetectie, iets voor u?
Zoeken met een metaaldetector, iets voor u?

Metaaldetectie, een spannende hobby!

Wie nog nooit met een metaaldetector heeft gewerkt kan zich moeilijk voorstellen wat er zoal onder de grond ligt en waar. Iemand die eens meegaat met een wat meer ervaren metaaldetector amateur zal al gauw met grote ogen toekijken wat er allemaal uit de grond word gehaald.

Het is niet alleen maar een beetje heen en weer zwaaien met een metaaldetector en bij een piep de buit opgraven. Het gaat veel verder en hoe ver dat gaat hangt van uzelf af. Gaat u zich verdiepen in de plaatselijke geschiedenis, vergelijkt u oude kaarten met nieuwe kaarten? Dan kunt u op plekken komen waar u in een mum van tijd mooie vondsten uit de grond haalt. Geen geschiedenis liefhebber? De stranden, weilanden en vooral akkers zijn zeer geliefd bij metaaldetector amateurs.

Wat kan men zoal vinden met een metaaldetector?

Afhankelijk van de plek waar men zoekt haalt men uit de Nederlandse bodem oude gespen, munten, gewichten, knopen, penningen, vingerhoedjes en allerlei soorten sieraden uit de grond. Mantelspelden, zeer oude bijlen, dolken zijn ook enkele voorbeelden. U staat versteld van wat er allemaal gevonden wordt. Zelfs voorwerpen die u niet zult herkennen maar toch een verhaal hebben. Door het voorwerp te laten determineren (laten onderzoeken door kenners) komt u meer te weten over het voorwerp. U zult veel muntjes uit alle tijden vinden. Dat kan varieren van een 1 cent uit 1920 tot bijvoorbeeld keltische munten

De voorwerpen kunnen van verschillende metalen zijn zoals goud, zilver, brons, tin, lood, messing, aluminium, ijzer.

De voorwerpen kunnen hedendaags zijn, dit zijn vaak vondsten die men op een recreatie terrein of strand zal vinden maar op plekken waar men al jaren en jaren leeft worden vondsten gedaan van honderden en honderden jaren oud. Vondsten van 1100 jaar voor christus is geen uitzondering. Soms zelfs zo oud dat het voorwerp afhankelijk van het metaal in de loop van de tijd moeilijk te herkennen is. Zo gaat het lang niet altijd. Er komen munten, gewichten, gespen, spelden, sieraden etc. naar boven alsof ze er nog niet lang liggen maar wel een datering hebben van honderden jaren geleden. Op munten is dat zelfs nog af te lezen.

Nu zult u misschien denken: ‘de bodem raakt op den duur toch wel een keer leeg? Zolangzamerhand is de bodem toch wel door iemand met een metaaldetector bezocht en valt er niets meer te vinden? Absoluut niet! Dit om diverse redenen en dat zal u later duidelijk worden.

Er komen voorwerpen uit de grond die leuk zijn voor eigen verzameling maar er komen ook vondsten naar boven die voor een archeoloog, historicus of museums enorme waarde hebben. Dan gaat het lang niet altijd om het metaal. Het hoeft geen goud te zijn. Er zijn laatst eens reeks zilveren munten (waren het er 25?) gevonden, nog aan elkaar verpakt, totale waarde € 10.000! Niet vanwege het zilver maar vanwege de unieke historische waarde.

Ervaren mensen die gebruik maken van een metaaldetector en bijzondere vondsten hebben gedaan, stellen hun vondsten wel eens (tijdelijk) ter beschikking aan een museum. Sommige museums kopen ze op. Anderen verkopen hun vondsten weer aan verzamelaars. Er worden zo nu en dan bijzondere vondsten gedaan die uniek zijn, zo uniek dat het de kranten bereikt. soms zelfs dat het de hele wereld over gaat.

Nu klinkt het misschien alsof de bodem bezaait ligt met allerlei kostbaarheden. Meteeldetectie is een fantastische hobby en iedereen heeft zijn eigen interesse in het vinden van voorwerpen.

Er zijn mensen die zich specialiseren in het zoeken op bepaalde vondsten. Vondsten uit bepaalde periodes uit de historie (romeins, keltisch, WOII). Er zijn mensen die zoeken op het strand naar verloren sieraden en kleingeld die mensen de afgelopen zomerdagen hebben verloren, er zijn mensen die zoeken op militaria. Te denken valt aan persoonlijke spullen van militairen uit de eerste en vooral de tweede wereldoorlog. Er zijn mensen die zich verdiepen in oude kaarten, boeken en zo op plekken komen waar vroeger handelsroutes hebben gelegen. Op die routes zijn veel spullen verloren, verstopt tegen rovers of rovers die hun buit tijdelijk verstoppen maar nooit meer terugkeren. Ze zitten nog steeds onder de grond.

Er zijn ontzettend veel merken en type metaaldetectoren op de markt en elke detector heeft zijn prijskaartje.

Dealer
Hieronder vind u een link waar u uw metaaldetector kunt aanschaffen

Detectorplaza

30 jaar schatzoeken … leverde ons vele waardevolle bodemvondsten.
30 jaar metaaldetectie … bracht een schat aan kennis en ervaring die we graag met u delen.
30 jaar advies en verkoop … van metaal detectoren leerde ons heel goed naar uw wensen te luisteren
(wat wilt u vinden, op welke grond wilt u zoeken, wat is uw budget) zodat we altijd de best passende
metaaldetector aan u kunnen adviseren.  https://www.detectorplaza.nl/

Als laatste bodemvondsten proberen op te sporen Om nieuwe oude plekken te vinden gebruik ik vaak boeken, Doorgaande wegen in Nederland, 16e tot 19e eeuw helpt me er goed bij.http://www.jozefherman.nl/middeleeuws/html/boeken.html   &

F.H. Horsten, Doorgaande wegen in Nederland, 16e tot 19e eeuw. Een historische wegenatlas
 https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.270894047.html/doorgaande-wegen-in-nederland--16e-tot-19e-eeuw--een-historische/

https://www.gpscoordinaten.nl/zoek-nuttige-plaats.php
 
==================================================================================
KIJK OOK VOOR MEER INFORMATIE & ANDERE TIPPEN & INFO IN MN ANDERE M.B.C.FORUM RUBRIEKEN ALHIER ERGENS
==============================================================================
« Laatst bewerkt op: maart 21, 2018, 16:33:18 pm »

 

Naar Boven