*

Korting voor forumleden. Klik hier voor meer informatie.

Auteur Topic: Dit is het 1e vereiste met belangrijke Bodemvondsten  (gelezen 3149 keer)

Jozef

  • Gast
Dit is het 1e vereiste met belangrijke Bodemvondsten
« Gepost op: februari 04, 2012, 10:59:51 am »
Wetgeving & Bodemvondsten melding =------> Wetgeving metaaldetectie Nederland.

In Nederland is toegestaan om met een metaaldetector rond te lopen op openbare plaatsen. Wel is het verboden om gericht te zoeken en te graven op plekken die gemarkeerd zijn als archeologische plekken.

Wetgeving metaaldetectie;

In alle andere gevallen moet u toestemming hebben van de landeigenaar om het terrein te mogen betreden. Het is verboden om zonder vergunning of toestemming van de eigenaar / overheid te graven naar archeologische vondsten of sporen mits men zich aan de normaal geldende regels houdt.

Let er op dat in een aantal plaatsen een algemeen verbod van toepassing is voor het gebruik van metaaldetectoren. Check altijd de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) als u twijfelt of informeer bij de gemeente waar u wilt gaan zoeken naar de APV.

Plaatsen zoals Nijmegen en Arnhem hebben een algemeen verbod voor het gebruik van een metaaldetector ivm veel achtergebleven munitie en explosieven uit de tweede wereldoorlog die nog altijd op bepaalde onder de grond liggen.

Let op: in andere landen zoals België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland etc. zijn er weer andere wetten van toepassing. Let hierop en informeer voor u in deze landen besluit te gaan zoeken.

De wetgeving en plekken waar men niet mag zoeken kan in de loop van de tijd wijzigen!

Regels metaaldetectie

Als metaaldetector amateur dient u zich aan de volgende regels te houden:

Wees een ambassadeur van deze mooie hobby

Vraag altijd toestemming aan de landeigenaar of beheerder van de grond of u op zijn/haar grond mag zoeken (neem voor de zekerheid, vooral bij overheids grond, legitimatie mee)

Plaatsen waar u zich niet met een metaaldetector moet begeven:

beschermde cultuur historische plekken zoals bv. Kastelen, burchten, ruïnes
archeologische opgravings terreinen
ingezaaide akkers
weidegebied met vee
beschermt natuurgebied
prive terrein waar u geen toestemming heeft gevraagd
Laat munitie liggen. Indien er sprake is van gevaar ga dan als volgt te werk:

stop meteen met (graaf)werkzaamheden,bedek blootgelegde delen van munitie voorzicht met aarde
markeer de positie en onthoud goed hoe u de plek kunt terugvinden
waarschuw de plaatselijke politie
ga absoluut niet met zelf met wapentuig slepen!
Zoek nooit op archeologische terreinen, tenzij u toestemming heeft verkregen van de bevoegde instanties (om mee te helpen bij een archeologische opgraving).

Ook beschermde cultuur historische plekken zoals bv. Kastelen, burchten, ruïnes en ingezaaide akkers, weidegebied met vee, beschermt natuurgebied zijn plekken die men met rust moet laten.

Maak alle gaten die u maakt ook weer netjes dicht, behandel de natuur met respect, zorg ervoor dat u planten, bomen en graszoden niet beschadigd en laat het allemaal weer netjes achter. Dit voorkomt ook nog eens dat mensen en dieren zich kunnen verwonden.

Neem zover als mogelijk is al het metaal wat u vindt, ookal is het niet interessant, mee. Denk aan het milieu. Metalen, vooral koper en lood zijn slecht voor het milieu. Deze metalen kunnen zelfs nog eens geld opleveren bij de ijzerboer.

In de nacht zoeken zonder toestemming van de landeigenaar is verboden. Iemand die ’s nachts zoekt is verdacht bezig.

Vondsten, waarvan men redelijkerwijs kan aannemen of vermoeden dat deze van wetenschappelijke cultuurhistorische waarde zijn, moeten gemeld worden bij de burgemeester van de plaats waartoe het gebied behoort. De vondsten moeten eveneens worden aangemeld bij de desbetreffende archeologische instanties.


==================================================================================
VONDSTEN MELDING , wat te doen

Vondstmelding

Wat als u als burger vermoed dat u een archeologische vondst heeft gedaan. Dat kan een structuur in het landschap zijn of een door mensen gebruikt of gemaakt voorwerp zijn (ook wel een artefact). Wanneer u vermoedt dat u een dergelijk object heeft gevonden, heeft u meldingsplicht op basis van de Monumentenwet 1988, zie kader hieronder.
Monumentenwet 1988, Hoofdstuk V, Archeologische Monumentenzorg, Artikel 53

1. Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is, meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij onze minister.

2. De gerechtigde tot een roerend monument als bedoeld in het eerste lid, is gehouden het monument gedurende zes maanden, te rekenen van de dag van de in het eerste lid bedoelde melding, ter beschikking te houden of te stellen voor wetenschappelijk onderzoek.
Overige wettelijke plichten

Naast de meldingsplicht bent u ook verplicht om het gevonden object zes maanden lang ter beschikking te houden of te stellen voor wetenschappelijk onderzoek.
Aanpak vondstmelding

In de wet staat dat u archeologische vondsten en grondsporen moet melden bij een bevoegde persoon of instantie.
Personen die geautoriseerd zijn voor Archis2 of al eerder zelfstandig vondstmeldingen hebben aangemeld doen direct melding bij het Archismeldpunt van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed met behulp van het daarvoor bestemde vondstmeldingsformulier.

Burgers en Amateurarcheologen kunnen hun vondsten melden bij de betreffende provinciaal archeoloog. Nu meldt de vondstmeldingwebsite van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed met daarop de link naar het vondstenformulier dat, dat via het vondstenformulier kan. Wanneer je het formulier opent zie je al snel dat het de bedoeling is dat je dat met behulp van een provinciaal of gemeente archeoloog doet. Om die reden geef ik hieronder de beide lijsten waar deze archeologen met

hun contactgegevens in gevonden kunnen worden voor uw regio. Zodat u eerst contact op kan nemen en dan de juiste informatie in kan vullen.
Lijst van Provinciaal Archeologen
Lijst van Gemeente Archeologen
Er zijn een aantal gegevens die bij het melden van u gevraagd worden:
Ten eerste uw contactgegevens;
Ten tweede een beschrijving waar de vondst is, of vondstlocatie;

Ten derde wat er is gevonden.
De vondstlocatie is van belang om te onderzoeken of er meer is en of de combinatie van die vondst op die plek heel bijzonder is. De vondstlocatie wordt in coördinaten opgegeven. De beschrijving van wat er gevonden is, gebeurt vaak in vaktermen, waarvoor u de hulp van de archeoloog nodig heeft.

Kader : geografische coördinaten
Link naar GPS coördinaten.nl  https://www.gpscoordinaten.nl/zoek-nuttige-plaats.php
Dit is een Nederlandstalige website die u helpt de geografische coördinaten van uw vondst te bepalen. Vul hier de dichtstbijzijnde plaats en mogelijk straatnaam in. Probeer zo nauwkeurig mogelijk door de kaart te vergroten in uw scherm

de locatie te bepalen. Als u in de buurt bent, kies dan de optie sateliet (rechtsboven) en vergroot de kaart verder uit. Kies de juiste locatie door het kruisje op de juiste plek te zetten. Druk op de linkermuisknop en plaats de gele druppel op die plek. Bovenaan staat het resultaat in GPS coördinaten. Schrijf ze op of download ze. Let op: deze moeten nog omgezet worden naar de geografische coördinaten.

Indien u vragen over het aanmelden van vondsten en grondsporen heeft, of twijfelt of dit een vondst is die u moet melden, neem dan contact op met het Archismeldpunt :
Mail http://www.leerwiki.nl/Vondstmelding,_wat_te_doen

RCHIS VONDSTMELDING E-FORMULIER

Vondsten kun je melden in ARCHIS   https://archeologieinnederland.nl/vondstmeldingsformulier

Het registreren en melden van je vondsten kan sinds het najaar 2016 ook via het nieuwe PAN systeem. PAN is een samenwerkingsverband met als doel het fotograferen, determineren en online te publiceren van detectorvondsten uit de Nederlandse bodem.
Veel zoekers laten hun vondsten inmiddels bij de PAN registreren. Het voordeel is dat vondsten ook worden doorgemeld naar ARCHIS en NUMIS. Kijk op voor meer info op de website van PAN; https://www.portable-antiquities.nl/pan/#/public

NUMIS

Munten kun je aanmelden bij NUMIS ;  https://www.dnb.nl/over-dnb/nationale-numismatische-collectie/melden-van-muntvondsten/
« Laatst bewerkt op: januari 14, 2018, 14:38:34 pm door JozefHerman »

Munten Bodemvondsten Club Forum

Dit is het 1e vereiste met belangrijke Bodemvondsten
« Gepost op: februari 04, 2012, 10:59:51 am »