Les een van de Akker & Bodemvondsten scherven met hun Oogvondsten er bij op

Hallo Nieuwen aankomende/gevorderde zoekers ; HET IS TIPPEN TIJD .....LES 1 Middeleeuwse Scherven en n ander weetje;

Als je deze al weet en kent ga dan naar de volgende lessen bijvoorbeeld hoe kan ik een Romeinse scherf herkennen en nog veel meer Lesstof deze vind je in de bestaande M.B.C.Forum Rubrieken -- Hollandse uitleg voor dit metaaldetector forum--en in Romeinse voorwerpen.(50 b.c. tot 450 a.d.)ook hier is veel in te leren in deze vernoemden Rubriek proef de sfeer alvast van een net opgepiepte Romeinse perioden Fibulae ben benieuwd wie van de heren deze lessen goed doorlopen heeft en het een en ander gaat tonen hier aan Bodemvondsten .....Bone Chance ?

Dit zelfde liedje hoor ik steeds weer ,hier n paar tips en ook tips bovenin hier in een andere Rubriek met de Text Topic van ;Aap -noot -mies en etc-etc-voor op ons MBCForum. Ik weet niet waaar ik heen kan heb net een ding gekocht dat piept men noemt het een metaaldetector maar nu als je zo een metaaldetector gekocht heb wat dan.
.......................................................................................................................................................

Heb voor jullie een paar interessante Aardewerk scherven bij elkaar geraapt en hier ten toon gesteld die jou gaan begeleiden in heel je aankomende en misschien wel blijvende Piep CarriÍre. Tenminste als je dit van me aan neemt het heeft bijna geen zin om op alle andere net ontgonnen akkers te gaan zoeken waarop er weinig van in de bodem zit maar wel als jij op deze gaat detecten op deze A keuze Akkers met daarop hun door de vele eeuwen heen van hun vorig uitgestrooide gegoede Stads/Beerputten mest ervan bezitten met daarin de vele oude voorwerpen en hun provincionale Hollandse Munten.

O.a de bekende Duiten en erin al zittend in dit vernoemden bemestings materiaal ten overvloede is er daar in te vinden vele gebruiksvoorwerpen die in hun tijden van geschiedenis periodes voor handen waren. Het is zo dat in de meeste 16/17/18/19e eeuwse Europese/Hollandse Steden in ons land een gegeven is en ver daar buiten hier begint deze periode haar aanvang in te verkrijgen van de bekende Stads/boerderijen/schuur mest op akker bemesting dan ongeveer in t jaar rond de periode van het jaar A.D 1000 verkregen velen Steden de stadsrechten en dit hield in dat men tevens markt rechten kreeg van de Burgervader wat wederom inhield dat vele mensen dagelijks hun dagelijks kostje op deze markten gingen aankopen want de Supermarkten o.a. Albert Hein bestond toen nog niet en andere mensen gingen er heen om hun eigen waren te verkopen.

In deze Steden werd het n drukte van je welsten alles ging beter lopen en floreerden er ontstonden kleine Gildes allerlei Ambachten -winkeltjes -Kraampjes, verschillende Dieren Markten sprongen als paddenstoelen uit de grond.

Hierin was dus door veel aanloop van verkeer van mensen en paarden met wagens -karren-paardenrijtuigen-vee-dat door de vele en bepaalde straten heen en weer reden en deze er mede daardoor ze bevuilde werd er aan de bel getrokken en kwamen er deze Stads mest opruimers-boeren opkopers.

Men was er allang achter gekomen dat wanneer je dieren mest cq W.c en beerput resten -mest dus op de schrale gronden gooiden deze vruchtbaarder werden en men kon dan ook meer beter gaan oogsten enzv deze afvoerende bevuilde hopen met bemesting ging men erna aan de vele beginnende Keutel boeren verkopen die dit ook op hun schrale lapjes akker grond en aan land dit erin gingen verwerken met deze Stads mest en was dus mede ook n goede bron van broodwinning destijds deze mensen die deze Stads mest gingen verkopen en vervoeren met hun paarde karren of trek paarden schuiten haalden er hele goede inkomsten uit deze gingen erna de straten zuiver maken en legden er ook plaatselijk nieuw riet met stro er daar weer in o,a in hun Boerenwoning met schuur /Paardenstal de vroegere middeleeuwse mensen mensen woonden te samen met hun vee onder het zelfde afdak

dus je kon je eigen hierin wel voorstellen wat een stank er daar heerste van deze beesten was dus enorm met daar nog bij de ontlasting van van vele burgers telkens weer op t einden van zo een bewerkstelligde week kwamen er diverse knechten van diverse boeren er op af die deze Nederzettings Boererijen /stads /Dorps mest in de straten en overal op hun vee markten gingen op ruimen en gingen vervoeren nsaar de net ontboste gronden om deze weer zeer vruchtbaat te maken daardoor.

Doordat er vele bossen gekapt werden buiten de veilige Stadsmuren van deze destijdse Steden voor en door hun Economische snelle groei en voor hunner bewoning had men daar dan uit eindelijk n kaal en onbewerkt stuk land liggen dat voor hun eet/graan voorraad schuren in aanmerking kwam weer voor een nieuwe en grotere Akker .

Dan ging men via de plaatselijke land eigenaar of van de heren boer zelf dus van zo een stuk land bevragen hoeveel kubieke meters hij zijn net ontgonnen stukje schralen grond of akker bemest wou hebben tegen betaling karrenvrachten van deze gegoede stads/boerderijen mest dus van deze stank brekende bemesting* s werkjes komen onze huidige akkers vandaan.

En juist ja op zo een Markt of Winkel-Herberg viel er een door hun verleden werk methode een Water-Wijn -Delf"s blauwe kan-etc-etc kapot en kwam deze vervolgens via de t oenmalige Straten-Marktplaatsen en Pleinen opruimers ( Boeren Knechten-privŤ Gemeente Mest ophaaldienst ) de afvalmest al komend van de velen stads-dorp straten/boerderijen/stallen af

en ging via hun paarden trekschuiten/ karren transport over water en over land op voor ons heden ten dagen nu --Hee daar ligt weer n interessant Middeleeuws Stads vuilnis beltje hij ligt er goed bij en n beetje tegen de Stads kern aan zou er daar vanaf .......vroeger geen interessante Stads mest op gegooid zijn waarin zich vele leuke items er in kunnen bevinden

Zelf snap jij ook wel als er iemand in deze papperige stinkende brei met mest plekken er iets daarin verloren had o.a kleingeld een stuiverstuk cq aan n destijdse munt -of de vele andere menselijke spulletjes die in een beerput terecht kwam of op zo een modderige Marktplaats-Plein evenementen -Veemarkt--Kermissen - cq straten viel dat je deze niet meeer snel er dan in terug vond in deze donker groene bruine stinkende brei en eigenlijk kun je het ook onze allereerste

evoluerende vroege middeleeuwse vuilnis belten noemen ernaast was ook het begin gekomen van onze eerste Straatnamen met als o,a Kerkakker- Voor akker -Op den akker -Hoge akker -Wijnakkers /etc -enzv-ook de zandpaden bij weien kregen namen zoals ; Groenstraat -Wei straat- Akkerstraat-t Weike - etc-enzv met deze straatnamen werd telkens een patroon erin gebracht en kon je uiteindelijk op adres alles gaan leveren ,de Civilisatie en de rest was in aankomst al snel volgde er meer van deze versterkte en ommuurden Steden met haar Oost en West poorten en haar vruchtbare Akkertjes daarbij al liggend met achter deze beschermende Stadsmuren de talloze straat namen ...

Om het vernoemde woord hier Beerput wat duidelijker te gaan maken het volgende in alle oude woonhuizen had men vroeger geen doortrek W.C. zoals nu kend maar een kleine buiten ruimte waar jij jou behoefte in kon doen ervoorzat de houten deur met daar bijna boven in een 15 cm groot uitgezaagd in de vorm van n menselijk hart die ook voor de beluchting fungeerden waardoor de stank al snel uit verdwenen was dus een speciaal klein en buiten gebouwd kamertje men noemde de deze dus een Beer put en daar boven op was een houten vloer

daar zat een soort van houten kist bovenop gemaakt met een soort dichten afdek kleppen deksel als je deze afsluitdeksel er uit haalde en ernaast legden dan kon je al zittende goed gericht via deze Beerput jou behoefte gaan doen en je achterste kon je dan erna afsponsen (Stok met n natte spons erop )waardoor al dat gesponsde stinkende en vruchtbare water en de rest naar beneden

klapte en plensde wanneer zo een beer put vol zat met behoeftes was dan werd deze eerst de bovenste laag afgeblust met zuivere kalk en erna als de stank lichtelijk verdwenen was ging men via een ondergrondse ingang deze Beerput ledigen en werd dan geheel uitgekuis t en ging het kostbare goedje via de schop op de houten hand kruiwagen dan naar de paarden boerenkar /paarden trekschuit

op en kon deze mest cyclus wederom overal in elke Stad/Dorp/Nederzetting alweer vanaf van voren af weer beginnen ook deze gegoede Beerput met menselijke behoeftes werd wederom juist ja op de Akkers gekieperd de Beer put met al hun vruchtbare akker bemestings- inhoud

KIJK HIERONDER VERDER EN LEER DEZE VERLEDEN TIJD SCHERVEN OP TE SPOREN OF TE SPOTTEN OP EEN VAN JOU NOG TE VINDEN A; KEUZE AKKER
......................................................................................................

Vandaag geef ik Jullie les in het visuele zoeken op de bovenste laag van vele goede met scherven opgevulde A keuze Akkers.

Altijd is het relevant en gebruikelijk voor je gaat zoeken LUISTER ALLEEN NAAR JEZELF en met jou dit goede gevoel Waar kan ikke gaan detecten /piepzoeken dat kan je doen op 2 verschillende manieren als een blinde mol te werk gaan en op iedere net begonnen akker te gaan zoeken offf /of met een gericht zoekers gevoel te werk aan de slag te gaan daarop.

als de al betere gevorderde zoeker voor je gaat zoeken is het van belang dat je eerst heel goed je huiswerk doet hiermee bijvoorbeeld welk en waar gaat ikke heen om te detecteren bij een oud kasteel ligt meer dan bij een nieuw bejaarde tehuis zie hieronder de belangrijkste akker scherven groep allerlei komende vanuit de 16---17--18--19e

Eeuw deze zijn terug te vinden op de velen aardenwerk/glasscherven akkers daarin is van alles te in vinden o,a fraaie munten/leuke gebruiksvoorwerpen daar liggen dus verschillende metalen kleine dingen op jou te wachten enja en waaaar geen scherven liggen op zo n akker daar kun je beter op gaan picknicken en genieten aldaar van deze stille fijne rust met zn tweeŽn of alleen ;ook nog n weetje binnen in dit M.B.C.Forum zijn onze samen gestelde Rubrieken te vinden met hun talloze Topic"s in diverse vormen en met hun slimme Metaaldetector Tips dit alles en veel meer is hierin te belezen voor ons als forum lid .

Ook is dit een Detector Hobbyisten weetje ben slim en Registreer je vandaag nog op ons M.B.C.Forum het is geheel gratis erna ook alleen jij word er vele malen wijzer van deze zit op www.jozefherman.nl enja nogmaals

LEEEER DEZE GLAS/AARDENWERKSCHERVEN GEHEEL VAN NU BUITEN HET BEVORDERD JE ZOEKERS GEHEEL

http://www.liebaart.org/aardew_n.htm
hhttp://www.nederlandsemunten.nl/Virtuele_munten_verzameling/Anders/aardewerken_kannen.htm

=========================================================================
Succes en de Piep Groetjes van Jozef www.jozefherman.nl
========================================================================= Terug