Metaaldetector zoektippen en weetjes

Topografie

Websites over topografie en kaarten Blaeu's Atlas ..................................................... http://www.library.ucla.edu/yrl/reference/maps/blaeu
De Nieuwe Kaart van Nederland ............................. http://www.platform31.nl/
Gemeente Atlas van Nederland, 1865-1870............... http://www.atlas1868.nl/
GeoFort (NHW, Fort bij de Nieuwe Steeg) ................. http://www.geofort.nl/
Kadaster............................................................ http://www.kadaster.nl/web/show
Monumenten...................................................... https://www.monumenten.nl/
National Collection of Aerial Photography.................... http://ncap.org.uk/
Rijksdriehoeksmeting en Normaal Amsterdams http://www.kadaster.nl/web/Themas/Registraties/Rijksdriehoeksmeting/Rijksdriehoeksstelsel.htm
Satellietfoto Nederland........................................... http://en.seokicks.de/backlinks/satfoto.geoserve.nl
Uitgeverij 12 Provincien.......................................... http://www.12provincien.nl/
Wat Was Waar...................................................... http://watwaswaar.nl/
Zoek Plaats........................................................... http://www.zoekplaats.nl/
A.N.W.B. Routeplanner.......................................... http://www.anwb.nl/verkeer/routeplanner
Fortificaties in Europa ............................................. http://www.allec.fr/
.......................................................................... http://www.nortfort.ru/index_e.html
.......................................................................... http://www.fortified-places.com/
.......................................................................... http://www.walledtowns.co.uk/
.......................................................................... http://www.forten.info/
.............................................................. http://www.forten.info/index.htm?catalogus/ijssel/hoofd.htm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, http://www.forten.info/index.htm?catalogus/ohw/hoofd.htm
.......................................................................... http://www.kazematten.info/
.......................................................................... http://www.verdedigingswerken.nl/cms/
.......................................................................... http://www.vankazemattenvoorzien.nl/
.......................................................................... http://www.kazemattenmuseum.nl/?land=nl&id=0
................................................................. http://www.stelling-amsterdam.nl/bunkers/schuilplaatsen/
Vesting Steden van Europa/Nederland......................... http://www.vestingsteden.nl/
........................................................................... http://www.fortified-places.com/links.html
........................................................................... http://www.forten.info/index.htm?catalogus/wno/hoofd.htm
Sommige landen met hun geschiedenis en Forten.......... http://www.colonialvoyage.com/bibliography-german-colonial-history-17th-20th-centuries/
........................................................................... http://www.forten-brabant.nl/
Kastelen in Nederland.............................................. http://www.absolutefacts.nl/kastelen/
........................................................................... http://www.kasteleninnederland.nl/index.php/
........................................................................... http://kastelen.beginthier.nl/
vele Waterlinies http://www.vriendenwbwl.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=10
Romeinse Limes ...................................................... http://www.romeinselimes.nl/nl
Op resten van de zuidelijke Limes-route ************** http://www.mijngelderland.nl/#500-1000
Spaanse en Staatse Linies http://www.staatsspaanselinies.eu/nl/de-staats-spaanse-linies/over-de-linies.htm
Vele Tippen en weetjes in Antiek Boek vorm ;
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, http://www.antiqbook.com/index.php?o=dut
LIEMPDSE HISTORIE .................................................. http://www.duthmala.nl/cultuur.htm
ROMEINSE GEVONDEN MUNTVONDSTEN TE NEDERLAND;
OOK MET KLUSSEN KUN JE WAT VINDEN
http://www.isgeschiedenis.nl/nieuws/klussers_vinden_gouden_munten_onder_kelder/
http://www.koninklijkgenootschap.nl/files/bestanden/algemeen/VGL2003_02_Bazelmans_RomeinseMuntvondsten.pdf-a0b25f.pdf
Vroeg Holland ................................................ http://ijpelaan.nl/Archief/Kennemerland/Vroeg-Oorkonden.html#
Ondek Holland in vroegere tijden .................................. https://nl.wikipedia.org/wiki/Hertogdom_Brabant Terug